• Rozliczanie czasu pracy kierowców. Kompendium wiedzy

Rozliczanie czasu pracy kierowców stanowi stosunkowo nową i praktyczną dziedzinę, która łączy elementy rachunkowości, kadr i płac oraz prawa. Ze względu na szeroki zakres regulacji ich praktyczne zastosowanie może być zagadnieniem skomplikowanym. Jednocześnie znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianym rozliczaniem czasu pracy kierowców jest niezbędna zarówno dla przedsiębiorców transportowych, spedytorów, dyspozytorów, kierowców zawodowych, jak i księgowych rozliczających przedsiębiorstwa transportowe. Właściwie zastosowane przepisy mogą przynieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści finansowe oraz optymalizację kosztów prowadzonej działalności, natomiast ich błędne zastosowanie często prowadzi do wysokich kar finansowych. Książka zawiera stan prawny na dzień 31.01.2023. Została napisana na podstawie blisko 10-letniej praktyki autora w branży transportowej. Jako jedna z nielicznych publikacji na rynku koncentruje się na wiedzy niezbędnej do właściwego rozliczania czasu pracy kierowców i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Dostarcza kompleksowych informacji dotyczących rozliczania kierowców, planowania i organizacji przedsiębiorstwa transportowego. Zawiera wszystkie najważniejsze zagadnienia, jakie powinna znać każda osoba mająca zawodowo do czynienia z drogowym przewozem ładunków. Autor zawarł w niej także odpowiedzi na pytania, jakie w czasie swojej praktyki otrzymał od przedsiębiorców transportowych, kierowców oraz księgowych. Zamieścił również praktyczne wskazówki zapobiegające popełnianiu częstych błędów spotykanych w przedsiębiorstwach transportowych. Niniejsze kompendium zawiera szczegółowe omówienie wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze transportu drogowego ładunków. Zostało podzielone na pięć części: • Podejmowanie i wykonywanie działalności transportowej − wszystkie informacje w zakresie uzyskiwania licencji oraz zezwoleń, a także poprawnego wykonywania różnych rodzajów przewozów w Polsce i Unii Europejskiej. • Czas pracy kierowców - właściwe planowanie czasu pracy kierowców, takie jak: przerwy, odpoczynki dobowe i tygodniowe, dzienne okresy aktywności. • Tachografy i rejestracja okresów aktywności kierowcy - wszystkie informacje na temat zasad poprawnej obsługi tachografów oraz rejestrowania aktywności przez kierowców. • Rozliczanie czasu pracy kierowców - praktyczne aspekty związane z kadrami i płacami w firmach transportowych (od tematyki przygotowania właściwych umów, poprzez poprawne naliczanie wynagrodzeń, po przepisy BHP). • Kontrole − prowadzenie kontroli przez krajowe i zagraniczne służby kontrolne oraz właściwe przygotowanie się do nich.

Podtytuł Rozliczanie czasu pracy kierowców. Kompendium wiedzy
Autor Błażej Suproń
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 312
90.00 67.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-658-1
Rozliczanie czasu pracy kierowców stanowi stosunkowo nową i praktyczną dziedzinę, która łączy elementy rachunkowości, kadr i płac oraz prawa. Ze względu na szeroki zakres regulacji ich praktyczne zastosowanie może być zagadnieniem skomplikowanym. Jednocześnie znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianym rozliczaniem czasu pracy kierowców jest niezbędna zarówno dla przedsiębiorców transportowych, spedytorów, dyspozytorów, kierowców zawodowych, jak i księgowych rozliczających przedsiębiorstwa transportowe. Właściwie zastosowane przepisy mogą przynieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści finansowe oraz optymalizację kosztów prowadzonej działalności, natomiast ich błędne zastosowanie często prowadzi do wysokich kar finansowych.

Książka zawiera stan prawny na dzień 31.01.2023. Została napisana na podstawie blisko 10-letniej praktyki autora w branży transportowej. Jako jedna z nielicznych publikacji na rynku koncentruje się na wiedzy niezbędnej do właściwego rozliczania czasu pracy kierowców i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Dostarcza kompleksowych informacji dotyczących rozliczania kierowców, planowania i organizacji przedsiębiorstwa transportowego. Zawiera wszystkie najważniejsze zagadnienia, jakie powinna znać każda osoba mająca zawodowo do czynienia z drogowym przewozem ładunków. Autor zawarł w niej także odpowiedzi na pytania, jakie w czasie swojej praktyki otrzymał od przedsiębiorców transportowych, kierowców oraz księgowych. Zamieścił również praktyczne wskazówki zapobiegające popełnianiu częstych błędów spotykanych w przedsiębiorstwach transportowych.

Niniejsze kompendium zawiera szczegółowe omówienie wszystkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze transportu drogowego ładunków. Zostało podzielone na pięć części:
• Podejmowanie i wykonywanie działalności transportowej − wszystkie informacje w zakresie uzyskiwania licencji oraz zezwoleń, a także poprawnego wykonywania różnych rodzajów przewozów
w Polsce i Unii Europejskiej.
• Czas pracy kierowców - właściwe planowanie czasu pracy kierowców, takie jak: przerwy, odpoczynki dobowe i tygodniowe, dzienne okresy aktywności.
• Tachografy i rejestracja okresów aktywności kierowcy - wszystkie informacje na temat zasad poprawnej obsługi tachografów oraz rejestrowania aktywności przez kierowców.
• Rozliczanie czasu pracy kierowców - praktyczne aspekty związane z kadrami i płacami w firmach transportowych (od tematyki przygotowania właściwych umów, poprzez poprawne naliczanie wynagrodzeń, po przepisy BHP).
• Kontrole − prowadzenie kontroli przez krajowe i zagraniczne służby kontrolne oraz właściwe przygotowanie się do nich.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Podejmowanie i wykonywanie działalności transportowej 11
1.1. Podstawowe regulacje 11
1.1.1. Siedziba przedsiębiorstwa i baza eksploatacyjna 12
1.1.2. Dobra reputacja przewoźnika drogowego 14
1.1.3. Zdolność finansowa przedsiębiorstwa transportowego 17
1.1.4. Certyfikat kompetencji zawodowych 18
1.1.5. Rodzaje zezwoleń i licencji 21
1.2. Przewóz międzynarodowy 26
1.3. Transport kombinowany 29
1.4. Przewozy kabotażowe 32
1.5. Rodzaje przewozów ze względu na delegowanie pracowników 38
1.6. Przewóz ponadnormatywny 43
1.7. Przewóz towarów niebezpiecznych 53
1.8. Przewóz towarów szybko psujących się i środków spożywczych 58
1.9. Transport odpadów niebędących towarami niebezpiecznymi 62
1.10. Inne rodzaje przewozów 66
1.11. Mocowanie ładunków 70
1.12. Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych 75

Rozdział 2
Czas pracy kierowców 79
2.1. Konwencja AETR 79
2.2. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 80
2.3. Okresy aktywności kierowcy 87
2.4. Cykl pracy dziennej 90
2.5. Dzienny okres odpoczynku 92
2.6. Dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu 101
2.7. Przerwy w pracy kierowcy i obowiązkowa przerwa na podstawie przepisów UoCPK 105
2.8. Organizacja pracy kierowców wykonujących przewozy w załodze 109
2.9. Odpoczynek tygodniowy kierowcy 114
2.10. Dwa odpoczynki tygodniowe skrócone pod rząd 119
2.11. Praca w porze nocnej 128

Rozdział 3
Tachografy i rejestracja okresów aktywności kierowcy 131
3.1. Informacje wprowadzające 131
3.2. Tachografy analogowe 136
3.3. Tachografy cyfrowe 139
3.4. Karta kierowcy i karta przedsiębiorstwa 147
3.5. Manipulacje 153
3.6. Odstępstwa od przepisów i opisywanie naruszeń 155
3.7. Dokumentowanie innych aktywności 161

Rozdział 4
Rozliczanie czasu pracy kierowców 163
4.1. Formy zatrudnienia kierowców 163
4.1.1. Stosunek pracy z kierowcą zawodowym 164
4.1.2. Umowy cywilnoprawne 168
4.1.3. Samozatrudnienie 171
4.1.4. Agencyjna umowa o pracę 172
4.2. Obowiązkowe dokumenty i akta osobowe 175
4.2.1. Akta osobowe 177
4.2.2. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne 179
4.2.3. Uprawnienia kierowców 180
4.2.4. Ewidencja czasu pracy 184
4.2.5. Dokumenty potwierdzające właściwe rozliczenie i wypłatę należności 187
4.2.6. Odbiór urlopów, czasu wolnego za nadgodziny oraz udokumentowanie nieobecności w pracy 188
4.2.7. Wewnątrzzakładowe akty prawa pracy 193
4.2.8. Dokumenty związane z organizacją i dyscypliną pracy 195
4.2.9. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 197
4.2.10. Zatrudnienie obcokrajowców 198
4.3. Normy czasu pracy kierowców pozostających i niepozostających w zatrudnieniu 203
4.4. Systemy czasu pracy kierowców 208
4.5. Dodatki do wynagrodzenia 214
4.5.1. Dodatek za pracę w porze nocnej 214
4.5.2. Dodatek za dyżur 216
4.5.3. Nieusprawiedliwione postoje w czasie prowadzenia pojazdu 218
4.5.4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 220
4.5.5. Należności z tytułu podróży służbowej 226
4.5.6. Wynagrodzenie urlopowe 230
4.5.7. Premie uznaniowe i regulaminowe 232
4.5.8. Płace sektorowe w innych krajach UE i delegowanie 235
4.5.9. Indywidualny rozkład czasu pracy 239
4.5.10. Wiadomości podsumowujące 241
4.6. Ustalanie wynagrodzeń kierowców 242
4.7. Zasady rozliczania wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe 253
4.7.1. Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne 255
4.7.2. Podatek dochodowy 260
4.7.3. Optymalizacja składek i podatku dochodowego 262
4.8. BHP w przedsiębiorstwie transportowym 266

Rozdział 5
Kontrole 271
5.1. Dokumenty podlegające kontroli 271
5.2. Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego 274
5.2.1. Kontrole drogowe 274
5.2.2. Kontrole w siedzibie przedsiębiorstwa 280
5.3. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy 290
5.4. Kontrole innych organów 299
5.5. Odwołania 301

Bibliografia i wykaz źródeł 305
Spis rysunków 309
Spis tabel 311

Dr Błażej Suproń - niezależny ekspert w dziedzinie zagadnień czasu pracy kierowców, przepisów transportowych oraz kadr i płac. Doktor nauk ekonomicznych oraz analityk rynku transportowego. Doświadczenie uzyskał w ramach 10-letniej praktyki związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz doradztwem dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw transportowych z Polski i Unii Europejskiej. Trener z bogatą praktyką zawodową, prowadzący szkolenia dla kierowców, spedytorów oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi. Z sukcesem realizuje analizy branżowe publikowane zarówno w krajowych, jak i zagranicznych czasopismach i opracowaniach.

Recenzja: dr hab. Anna Tokarz-Kocik, prof. US

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku