• Zielony łańcuch dostaw. Zarządzanie, pomiar, ocena

Monografia w sposób kompleksowy przybliża problematykę zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. W kolejnych rozdziałach opracowania prezentowane są: teoretyczne aspekty zielonego łańcucha dostaw, instrumenty i narzędzia wykorzystywane w pomiarze łańcucha dostaw, rozwiązania dynamizujące i stymulujące procesy w łańcuchu dostaw oraz wieloaspektowa ocena funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw w kontekście nowego modelu biznesowego przedsiębiorstw. W monografii postuluje się zmianę podejścia z tradycyjnego na rzecz nowego, uwypuklającego - obok kosztów, jakości i czasu - element ochrony środowiska. Książka stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zainteresowanych problematyką zarządzania łańcuchem dostaw. Zarówno w Polsce, jak i na świecie rośnie zainteresowanie zarządzaniem zielonymi łańcuchami dostaw. Książka wyróżnia się logiką generalnego wywodu. Konstrukcja pracy jest przejrzysta. Za trafne posunięcie należy uznać odniesienie omawianych zjawisk i problemów

Podtytuł Zielony łańcuch dostaw. Zarządzanie, pomiar, ocena
Autor Blanka Tundys
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 432
90.00 67.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-167-8
Monografia w sposób kompleksowy przybliża problematykę zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. W kolejnych rozdziałach opracowania prezentowane są: teoretyczne aspekty zielonego łańcucha dostaw, instrumenty i narzędzia wykorzystywane w pomiarze łańcucha dostaw, rozwiązania dynamizujące i stymulujące procesy w łańcuchu dostaw oraz wieloaspektowa ocena funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw w kontekście nowego modelu biznesowego przedsiębiorstw. W monografii postuluje się zmianę podejścia z tradycyjnego na rzecz nowego, uwypuklającego - obok kosztów, jakości i czasu - element ochrony środowiska. Książka stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zainteresowanych problematyką zarządzania łańcuchem dostaw.


Zarówno w Polsce, jak i na świecie rośnie zainteresowanie zarządzaniem zielonymi łańcuchami dostaw. Książka wyróżnia się logiką generalnego wywodu. Konstrukcja pracy jest przejrzysta. Za trafne posunięcie należy uznać odniesienie omawianych zjawisk i problemów do modeli biznesowych (...). W książce bardzo jasno zaprezentowano problemy oceny zielonych łańcuchów dostaw. Wyniki badań są bardzo interesujące, tworzą one przejrzysty obraz „zazielenienia" łańcuchów dostaw.
Z recenzji prof. dr. hab. Marka Ciesielskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Monografia ma charakter systematyzujący dorobek naukowy oraz przedstawia wyniki badań własnych (...). Zawiera próbę autorskiego zdefiniowania teoretycznych podstaw zielonego łańcucha dostaw oraz zasad jego zarządzania. W pracy wykazano, że zrealizowane zadania badawcze wypełniają lukę naukowo-badawczą w zakresie zapotrzebowania na informacje ogniskujące się wokół problematyki związanej z budową i oceną zielonego łańcucha dostaw, a także metod i instrumentów jego funkcjonowania, barier i korzyści wynikających z implementacji nowej strategii biznesu.
Z recenzji dr. hab. inż. Krzysztofa Witkowskiego, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Pryncypia środowiskowe zrównoważonego rozwoju w naukach o zarządzaniu 23
1.1. Zielona ekonomia i zielony biznes jako nowy paradygmat nauk o zarządzaniu 23
1.2. Zrównoważony rozwój we współczesnej teorii nauk o zarządzaniu - identyfikacja kluczowych nurtów badawczych 39
1.3. Zrównoważony rozwój w modelach biznesowych zielonej gospodarki 49
1.4. Uwarunkowania formalnoprawne oraz systemy normatywne zasad środowiskowych zrównoważonego rozwoju 58
1.5. Krytycyzm celów i założeń środowiskowych występujących w głównych nurtach badawczych nauk o zarządzaniu 67
1.6. Istota ryzyka założeń środowiskowych zrównoważonego rozwoju 71

Rozdział 2
Zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw jako kategoria badawcza nauk o zarządzaniu 77
2.1. Strategie środowiskowe w organizacjach i łańcuchach dostaw 77
2.2. Implementacja aspektu środowiskowego zrównoważonego rozwoju do koncepcji łańcucha dostaw - przesłanki i cele 85
2.3. Pojęcie zielonego łańcucha dostaw - systematyka ujęć i odniesienie do pojęć pokrewnych 90

Rozdział 3
Specyfika i wyznaczniki zielonego łańcucha dostaw na tle klasycznej koncepcji łańcucha dostaw i teorii zarządzania 131
3.1. Analiza bibliometryczna pojęć i terminów związanych z zielonym łańcuchem dostaw 131
3.2. Dominujące obszary zainteresowań w rozważaniach naukowych na temat zielonych łańcuchów dostaw 161
3.3. Cele ekonomiczne i środowiskowe zielonego łańcucha dostaw 170
3.4. Ujęcie strumieniowe i funkcjonalne oraz ich wpływ na decyzje podejmowane w zielonym łańcuchu dostaw 174
3.5. Stymulanty i destymulanty rozwoju zielonego łańcucha dostaw 183

Rozdział 4
Instrumentarium zarządzania zielonym łańcuchem dostaw 189
4.1. Identyfikacja zbioru instrumentów na potrzeby zarządzania zielonym łańcuchem dostaw 189
4.1.1. Klasyczne instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw i ich odniesienie do specyfiki zarządzania zielonym łańcuchem dostaw 189
4.1.2. Nowe instrumenty zarządzania zielonym łańcuchem dostaw 211
4.1.3. Systematyzacja instrumentów zarządzania zielonym łańcuchem dostaw 214
4.2. System mierników i wskaźników dla zarządzania zielonym łańcuchem dostaw 216
4.3. Pomiar i ocena zarządzania zielonym łańcuchem dostaw 221

Rozdział 5
Studium analityczno-badawcze zarządzania zielonym łańcuchem dostaw 231
5.1. Konceptualizacja badania 231
5.2. Analiza wielokryterialna pomiaru zielonego łańcucha dostaw 239
5.3. Analiza statystyczna badań empirycznych 251
5.3.1. Analiza deskryptywna badań empirycznych dotyczących wykorzystania metod, narzędzi i technik oceny funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw 251
5.3.2. Analiza statystyczna ANOVA wybranych zagadnień związanych z oceną i wykorzystaniem metod zarządzania do oceny funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw 285

Rozdział 6
Ocena funkcjonowania zielonych łańcuchów dostaw - sposoby, możliwości i uwarunkowania operacyjne 347
6.1. Identyfikacja i adaptacja atrybutów koniecznych i wystarczających do oceny funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw 347
6.2. Ujęcie modelowe oceny funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw w oparciu o wybrane instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw 353
6.2.1. Proces budowy modeli oceny funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw - ujęcie strukturalne 353
6.2.2. Proces budowy modeli oceny funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw - ujęcie systemowe 359
6.2.3. Proces budowy modeli oceny funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw - ujęcie funkcjonalne 361
6.2.4. Proces budowy modeli oceny funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw - ujęcie procesowe 363
6.3. Prośrodowiskowy pomiar wydajności łańcucha dostaw 365
6.3.1. Próba uniwersalizacji instrumentarium pomiarowego 365
6.3.2. Korzyści i bariery implementacji zasad zielonego łańcucha dostaw do praktyki gospodarczej 368
6.3.3. Uniwersalizacja katalogu wymagań środowiskowych w kontekście współpracy w łańcuchu dostaw 373

Podsumowanie 377
Załącznik nr 1 381
Bibliografia 385
Spis rysunków 421
Spis tabel 425

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku