• Modele biznesu przedsiębiorstw. Perspektywy rozwoju - ujęcie koncepcyjne (wyd. II)

Opiniowana monografia (praca) powstała w wyniku teoretycznych i empirycznych pogłębionych badań własnych Autorów, ich wiedzy oraz bogatych doświadczeń projektowych, eksperckich i wdrożeniowych. Miały one decydujący wpływ na charakter naukowy pracy (...). Wybraną w monografii problematykę naukową uważam za aktualną i bardzo interesującą zarówno dla teorii, jak i praktyki zarządzania. W szczególności koncentracja poznawcza i badawcza modelowania biznesowego skupiona na koncepcjach konstrukcji modeli biznesu oraz perspektyw i kierunków ich rozwoju analizowanych i ocenianych z punktu widzenia podejścia strukturalnego, a także celu i intencji zarządczych jest dojrzałym, oryginalnym i interesującym wyborem eksploracji naukowej. Uważam, że w podjętej przez Autorów problematyce badawczej modeli biznesu w obszarze tematycznym zarządzania strategicznego niewiele jest w kraju pogłębionych badań w tym zakresie, tak poprawnie merytorycznie usystematyzowanych oraz transparentnie przedstawionych. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że tematyka pracy jest interesująca, ma duże znaczenie teoretyczne i aplikacyjne, a ujęcie problematyki badawczej jest nowatorskie i oryginalne (...). Na podkreślenie zasługuje szczegółowa eksploracja problematyki modeli biznesu gospodarki cyfrowej obejmująca rozwój modeli biznesu w ekonomii współdzielenia, gospodarce okrężnej oraz analiza wpływu i wykorzystania w modelach biznesu koncepcji dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Podkreślić należy, że w eksplorowanym obszarze tematycznym przeprowadzono zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne, stosując przy tym różnorodne podejścia poznawcze i metody badań. Postawione w badaniach problemy są nowe i dotąd słabo zbadane w naukach o zarządzaniu, a w szczególności dotyczy to problematyki modelowania biznesowego w gospodarce cyfrowej. Ten podmiotowy aspekt pracy, jakim jest w tym przypadku gospodarka cyfrowa, nadaje monografii wyraźną orientację autorskich dociekań, analiz i prospektywnych koncepcji. To właśnie zarówno nowatorstwo podjętej tematyki, jak i sam przebieg badań jest z pewnością bardzo istotnym walorem naukowym i poznawczym monografii. Na podkreślenie zasługuje wielowymiarowe podejście badawcze do perspektyw rozwoju modeli biznesu, co uważam za dużą wartość merytoryczną pracy i jej walor oryginalności. Prezentowana przez Autorów tematyka nie była dotąd przedmiotem pogłębionych badań w krajowym dorobku nauk o zarządzaniu, co czyni ją oryginalną oraz interesującą i jednocześnie wypełnia lukę poznawczą. Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska Politechnika Śląska

Podtytuł Modele biznesu przedsiębiorstw. Perspektywy rozwoju - ujęcie koncepcyjne (wyd. II)
Autor Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 202
65.00 52.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-696-3
Opiniowana monografia (praca) powstała w wyniku teoretycznych i empirycznych pogłębionych badań własnych Autorów, ich wiedzy oraz bogatych doświadczeń projektowych, eksperckich i wdrożeniowych. Miały one decydujący wpływ na charakter naukowy pracy (...). Wybraną w monografii problematykę naukową uważam za aktualną i bardzo interesującą zarówno dla teorii, jak i praktyki zarządzania. W szczególności koncentracja poznawcza i badawcza modelowania biznesowego skupiona na koncepcjach konstrukcji modeli biznesu oraz perspektyw i kierunków ich rozwoju analizowanych i ocenianych z punktu widzenia podejścia strukturalnego, a także celu i intencji zarządczych jest dojrzałym, oryginalnym i interesującym wyborem eksploracji naukowej. Uważam, że w podjętej przez Autorów problematyce badawczej modeli biznesu w obszarze tematycznym zarządzania strategicznego niewiele jest w kraju pogłębionych badań w tym zakresie, tak poprawnie merytorycznie usystematyzowanych oraz transparentnie przedstawionych. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że tematyka pracy jest interesująca, ma duże znaczenie teoretyczne i aplikacyjne, a ujęcie problematyki badawczej jest nowatorskie i oryginalne (...). Na podkreślenie zasługuje szczegółowa eksploracja problematyki modeli biznesu gospodarki cyfrowej obejmująca rozwój modeli biznesu w ekonomii współdzielenia, gospodarce okrężnej oraz analiza wpływu i wykorzystania w modelach biznesu koncepcji dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Podkreślić należy, że w eksplorowanym obszarze tematycznym przeprowadzono zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne, stosując przy tym różnorodne podejścia poznawcze i metody badań. Postawione w badaniach problemy są nowe i dotąd słabo zbadane w naukach o zarządzaniu, a w szczególności dotyczy to problematyki modelowania biznesowego w gospodarce cyfrowej. Ten podmiotowy aspekt pracy, jakim jest w tym przypadku gospodarka cyfrowa, nadaje monografii wyraźną orientację autorskich dociekań, analiz i prospektywnych koncepcji. To właśnie zarówno nowatorstwo podjętej tematyki, jak i sam przebieg badań jest z pewnością bardzo istotnym walorem naukowym i poznawczym monografii. Na podkreślenie zasługuje wielowymiarowe podejście badawcze do perspektyw rozwoju modeli biznesu, co uważam za dużą wartość merytoryczną pracy i jej walor oryginalności. Prezentowana przez Autorów tematyka nie była dotąd przedmiotem pogłębionych badań w krajowym dorobku nauk o zarządzaniu, co czyni ją oryginalną oraz interesującą i jednocześnie wypełnia lukę poznawczą.
Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska
Politechnika Śląska

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Założenia definiowania perspektyw rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw 13

Rozdział 2
Teoretyczne uwarunkowania konstruowania modeli biznesu organizacji w naukach o zarządzaniu 27
2.1. Teoria i praktyka w naukach o zarządzaniu 28
2.2. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu 30
2.3. Modelowanie i model w naukach o zarządzaniu 34
2.4. Model biznesu jako kluczowy byt ontologiczny w naukach o zarządzaniu 35

Rozdział 3
Atrybuty nowoczesnych modeli biznesu organizacji 41
3.1. Zarządzanie konfiguracją modeli biznesu 42
3.2. Wybrane atrybuty modeli biznesu organizacji 51

Rozdział 4
Perspektywy i kierunki rozwoju modeli biznesu gospodarki cyfrowej 55
4.1. Ramy teoretyczne i praktyczne zagadnienia rozwoju gospodarki cyfrowej 56
4.2. Założenia modeli biznesu gospodarki cyfrowej 60
4.3. Założenia monetyzacji modeli biznesu gospodarki cyfrowej 63

Rozdział 5
Ekonomiczne i społeczne perspektywy osadzenia współczesnych modeli biznesu w gospodarce globalnej 67
5.1. Rozwój gospodarki cyfrowej 67
5.2. Społeczne aspekty rozwoju gospodarki cyfrowej 71

Rozdział 6
Nowe trendy i koncepcje determinujące rozwój modeli biznesu gospodarki cyfrowej 77
6.1. Modele biznesu w ekonomii współdzielenia 79
6.2. Modele biznesu a wielkie zbiory danych 83
6.3. Modele biznesu gospodarki okrężnej 87
6.4. Modele zrównoważonego biznesu gospodarki cyfrowej 94
6.5. Społeczne modele biznesu w gospodarce cyfrowej 96

Rozdział 7
Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw rozważane z punktu widzenia podejścia strukturalnego 101
7.1. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - systemowa vs. Sieciowa 101
7.2. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - procesowa vs. Projektowa 109
7.3. Perspektywa rozwoju modeli biznesu z punktu widzenia cyklu życia - start-up vs. model biznesu dojrzałego przedsiębiorstwa 113
7.4. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - sektorowa 119
7.4.1. Sektory z uwzględnieniem ich cyklu życia - przykład 120
7.4.2. Sektory regulowane 123
7.4.3. Sektor publiczny 126
7.4.4. Sektor energetyczny - przykład 127
7.4.5. Sektor kolejowy - przykład 130
7.5. Perspektywa rozwoju modeli biznesu z punktu widzenia wielkości przedsiębiorstwa - mikro, małe, średnie, duże 132
7.6. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - tradycyjna gospodarka vs. perspektywa nowej gospodarki - cyfrowej 134
7.7. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - technologiczna 136

Rozdział 8
Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw rozważane z punktu widzenia celu i intencji zarządczych 141
8.1. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - mono business model versus portfolio business models 143
8.2. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - celu i intencji zarządczych: społeczne versus ekonomiczne 146
8.3. Perspektywa rozwoju modeli biznesu wynikająca z zarządzania wartością przedsiębiorstw 148
8.4. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - orientacji na środowisko - modele zrównoważonego biznesu 151
8.5. Perspektywa rozwoju modeli biznesu z punktu widzenia rachunkowości finansowej 158
8.6. Perspektywa rozwoju modeli biznesu w ujęciu hybrydowym 164

Rozdział 9
Rekomendacje strategiczne w zakresie perspektyw rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw 167
9.1. Istota przyjętych rozważań naukowych w zakresie perspektyw rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw 167
9.2. Matryca perspektyw rozwoju modeli biznesu w aspekcie koncepcji nowej gospodarki 173

Zakończenie 181
Bibliografia 183
Spis rysunków 197
Spis tabel 199
O autorach 201

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński
Wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Naukowego Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.
Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego.
Naukowiec, doradca biznesowy, ekspert, menedżer, analityk biznesu.
Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.
Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu, Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw (Value Based Management), ekspert w dziedzinie transportu kolejowego.
Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, zarządzaniu procesami, projektami i ryzykiem z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań sektorowych. Członek zespołów eksperckich i badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński od ponad 20 lat z niebywałą skutecznością łączy konceptualizację biznesu z zastosowaniem go w realnej gospodarce. Kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 1000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych, współautor konkursu Firma Bliska Środowisku, Lider Innowacji w transporcie kolejowym - ERCI Innovation Award, autor wielu innowacyjnych koncepcji i praktycznych rozwiązań dla biznesu i przemysłu. Ekspert w wielu branżowych programach telewizyjnych, radiowych i publikacjach prasowych. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wieloletni audytor Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego - Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Aktywny Członek Europejskiej Sieci Klastrów - ERCI - European Railway Clusters Initiative, a także członek Jury w europejskim konkursie ERCI Innovation Awards. Wykwalifikowany ekspert do Rad Odwoławczych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.


Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński
Wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.
Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Prezes
Zarządu Południowego Klastra Kolejowego. Naukowiec, doradca biznesowy, ekspert, menedżer, analityk biznesu.
Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.
Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami, w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu, Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw (Value Based Management), ekspert w dziedzinie transportu kolejowego.
Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, zarządzaniu procesami, projektami i ryzykiem z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań sektorowych. Członek zespołów eksperckich i badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński od ponad 20 lat z niebywałą skutecznością łączy konceptualizację biznesu z zastosowaniem go w realnej gospodarce. Kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 1000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych, współautor konkursu Firma Bliska Środowisku, Lider Innowacji w transporcie kolejowym - ERCI Innovation Award, autor wielu innowacyjnych koncepcji i praktycznych rozwiązań dla biznesu i przemysłu. Ekspert w wielu branżowych programach telewizyjnych, radiowych i publikacjach prasowych. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wieloletni audytor Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego - Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Aktywny Członek Europejskiej Sieci Klastrów - ERCI - European Railway Clusters Initiative. Członek Komitetu Technicznego (Technical Committee of the Cooperation of CSM Assessment Bodies - ASBO Cooperation) nadzorowanego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej z siedzibą w Valenciennes, we Francji. Wykwalifikowany ekspert do Rad Odwoławczych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska, Politechnika Śląska

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku