• Zarządzanie informacją w systemach bezpieczeństwa podczas sytuacji nadzwyczajnych w pokojowych warunkach funkcjonowania państwa

Współczesne stosunkowo nowe środowisko informacyjne obejmuje informacje, użytkowników i systemy umożliwiające przetwarzanie informacji. Systemy informacyjne obejmują materiały i systemy używane do zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji. Środowisko informacyjne to przestrzeń, w której ludzie i systemy obserwują, orientują się, podejmują decyzje i operują informacją. Dlatego też stanowi ono zasadnicze środowisko procesu decyzyjnego.

Podtytuł Zarządzanie informacją w systemach bezpieczeństwa podczas sytuacji nadzwyczajnych w pokojowych warunkach funkcjonowania państwa
Autor Klaudia Skelnik, Krzysztof Ligęza, Grzegorz Pietrek
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 218
68.00 48.96
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-652-9

Współczesne stosunkowo nowe środowisko informacyjne obejmuje informacje, użytkowników i systemy umożliwiające przetwarzanie informacji. Systemy informacyjne obejmują materiały i systemy używane do zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji. Środowisko informacyjne to przestrzeń, w której ludzie i systemy obserwują, orientują się, podejmują decyzje i operują informacją. Dlatego też stanowi ono zasadnicze środowisko procesu decyzyjnego.

Informacja w systemie bezpieczeństwa jest głównym fi larem będącym siłą sprawczą łączącą ogół zadań, zagrożenia bezpieczeństwa oraz czas realizacji celów działań w jej wspólną całość. Istniejące systemy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem powinny dysponować określonymi pakietami informacji, których analiza stanowi podstawę działania. Nie ma tu miejsca na dowolność interpretacji zdobytej informacji, każda decyzja kryje za sobą działania ludzi, wymaga więc precyzji i rozwagi. Problem nabiera szczególnego wymiaru, kiedy dotyczy zagrożeń państwa, gdyż środowisko to zawiera specyficzne cechy, takie jak: zmieniające się otoczenie, deficyt czasu i informacji. Tylko sprawne zarządzanie procesami informacyjnymi może pozytywnie wpływać na rozwój i eliminację zagrożeń państwa.

W niniejszej publikacji autorzy podjęli próbę zwrócenia uwagi Czytelnika na zagadnienia związane ze skutecznym funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego oraz informacją, jako szczególnym zasobem warunkującym efektywne wykorzystanie potencjału państwa. Dokonując analizy wybranych cech, własności i funkcji informacji, autorzy koncentrują się przede wszystkim na istocie tych zasobów, prezentując zagadnienia związane z kształtowaniem zdolności do zarządzania informacją w sytuacjach nadzwyczajnych podczas realizacji działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego w sytuacjach nadzwyczajnych 13
1.1. Teoretyczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 13
1.2. Stany funkcjonowania Państwa („pokój, kryzys, wojna 21
1.3. Poziomy reagowania (reagowanie doraźne, sytuacje kryzysowe, stany nadzwyczajne) 26
1.4. System „antykryzysowy" administracji publicznej 48

Rozdział 2
Wybrane zagadnienia wykorzystania sił zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego 65
2.1. Siły zbrojne a bezpieczeństwo państwa 67
2.2. Regulacje prawne użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach nadzwyczajnych 73
2.3. Użycie i wykorzystanie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach nadzwyczajnych 82

Rozdział 3
Zarządzanie informacją w sytuacjach nadzwyczajnych 97
3.1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji w logistyce sytuacji nadzwyczajnych 97
3.2. Informacja w procesach decyzyjnych 106
3.3. Wartościowanie informacji i „zachowania informacyjne" w sytuacjach nadzwyczajnych 115
3.4. Obieg informacji w systemie zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych 122

Rozdział 4
Współczesne problemy, wyzwania i zagrożenia związane z zarządzaniem informacją w sytuacjach nadzwyczajnych - sprawozdanie z badań 141
4.1. Metodyka i wyniki badań 141
4.2. Charakterystyka narzędzi i środków służących do przetwarzania informacji 166
4.3. Zachowania informacyjne użytkowników informacji w sytuacjach nadzwyczajnych 177
4.4. Koncepcja rozwoju i doskonalenia systemowego zarządzania informacją w sytuacjach nadzwyczajnych 187

Zakończenie 205
Bibliografia 209
Spis rysunków 215
Spis tabel 217

Recenzja: Gen. bryg. rez. dr hab. inż. Tomasz Bąk

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku