• Marketing w turystyce (wyd. III)

Podtytuł Marketing w turystyce (wyd. III)
Autor Tadeusz Chudoba
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 192
39.00 29.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
27.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-382-5
Książka „Marketing w turystyce" zawiera opis działań służących obsłudze turystów w sposób dający im maksimum pozytywnych doznań i przeżyć tury­stycznych.Obok części ogólnej, omawiającej naturę marketingu i zarządzania zgodnego z jego duchem, książka zawiera dwie części przedstawiające fazy aktyw­ności marketingowej. Autor potwierdza fakt, że najbardziej efektywnym środkiem zjednującym klientów jest dobra obsługa, tzw. marketing bierny, powo­dująca 40% wzrostu ogólnego, a tylko 5-15% wzrostu to efekt prowadzenia kampanii marketingowych. Oznacza to konieczność włączenia procesu or­ganizacyjnego imprez lub procesów świadczenia usług turystom jako istotnych składników działalności marketingowej.Publikacja jest interesująca zarówno dla instytucji lub osób prowadzących kampanie marketingowe, jak i dla przedsiębiorców oraz ich zrzeszeń pragną­cych pozyskać coraz większe ilości klientów - turystów. Stanowi cenną pomoc dla wykładowców i studentów mających w programie studiów przedmiot marketing turystyczny.Dr Tadeusz Chudoba był z wykształcenia historykiem, lecz całe Jego życie zawodowe było związane z badaniem i nauczaniem problemów turystyki, a także z praktyką funkcjonowania przemysłu usług turystycznych.W pracy naukowej związał się z Katedrą Turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a następnie z Zakładem Problemów Społecz­nych Instytutu Turystyki, gdzie m.in. prowadził badania kanadyjskiego rynku turystycznego. Odbył wiele podróży naukowych po Wielkiej Brytanii, Sta­nach Zjednoczonych, Norwegii, Holandii oraz Szwecji spotykając się z przedstawicielami nauki tych krajów i zapoznając się z ich dorobkiem. Był także wykładowcą marketingu turystycznego w Szwecji w Högskolan w Skrze, a także w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.Dr T. Chudoba był przewodnikiem terenowym po Polsce i pilotem wycieczek po Europie i krajach Bliskiego Wschodu.

Słowo wstępne 7


Część I - Marketingowa obsługa turystów


Rozdział 1

Identyfikacja i korelacja potrzeb oraz motywów z podstawowymi rodzajami czynności 15

1.1. Wprowadzenie 15

1.2. Potrzeby i motywy natury turystycznej 16

1.3. Podstawowe rodzaje czynno?ci turystów 16


Rozdział 2

Rynek turystyczny i jego potencjał 27

2.1. Rynek popytu i jego potencjał 27

2.2. Rynek podaży i jego potencjał 35

2.3. Typologia walorów obszaru turystycznego 36

2.4. Typologia usług ?wiadczonych turystom 38


Rozdział 3

Marketingowa struktura usług i procesu obsługi 41

3.1. Składniki marketingowej struktury usług 41

3.2. Rdzeń produktu w usługach turystycznych 42

3.3. Specyfika struktury marketingowej usług 44


Rozdział 4

Świadczenie usług w sposób marketingowy 55

4.1. Jakość i jej ranga w usługach 55

4.2. Przedmiot przeżyć turystycznych 57


Część II - Zarządzanie marketingowe


Rozdział 5

Polska Organizacja Turystyczna 69

5.1. Struktura organizacyjna i specyfika funkcji organów POT 69

5.2. Lokalne Organizacje Turystyczne 71


Rozdział 6

Analiza struktury turystyki metodą identyfikacji celów zarządzania turystyką 73

6.1. Kierunki aktywności podstawowej 73

6.2. Cele zarządzania turystyką umożliwiające obsługę turystów zgodną z ideami marketingu 75


Rozdział 7

Formowanie regionalnych komplementarnych rynków turystycznych 79

7.1. Określenie komplementarnego rynku 79

7.2. Działania prowadzące do uformowania komplementarnego rynku turystycznego 80

7.3. Gromadzenie danych dotyczących potencjału turystycznego i ich analiza 82

7.4. Kierunki działalności przekształcającej 83

7.5. Przekształcanie regionu w komplementarny rynek turystyczny 86

7.6. Uruchamianie ośrodków 88

7.7. Potencjał kadrowy obszaru recepcji turystów 90

7.8. Rola ewentualnych mezoregionalnych organizacji w obsłudze turystyki 91


Rozdział 8

Harmonizacja funkcjonowania lokalnych komplementarnych rynków turystycznych 95


Część III - Marketing imprez turystycznych


Rozdział 9

Strategia marketingowa biur podróży i centrali POT 103

9.1. Przedmiot zarządzania marketingowego 103

9.2. Planowanie strategiczne i warunki działalności marketingowej 105

9.3. Opracowywanie planu strategicznego działań marketingowych 108

9.4. Podstawowe składniki strategii biur podróży 109

9.5. Wspomaganie sprzedaży 116

9.6. Reklama 117

9.7. Polityka dystrybucji 119

9.8. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa 120

9.9. Strategia działania wobec konkurencji 122

9.10. Koszty działalności marketingowej 123

9.11. Kontrola działalności marketingowej 123

9.12. Organizacja kampanii marketingowych 125


Rozdział 10

Struktura imprez jako produktu turystycznego 129

10.1. Impreza turystyczna jako produkt 129

10.2. Struktura imprezy turystycznej w ujęciu marketingowym 130

10.3. Organizacja imprezy turystycznej jako proces 131

10.4. Strategia doformowywania tras tematycznych jako komplementarnych rynków turystycznych 134

10.5. Pozyskiwanie kadry 134

10.6. Szlaki makroregionalne 135

10.7. Różnice w stopniu komplementarno?ci 136


Rozdział 11

Powstawanie imprez turystycznych 139

11.1. Miejsce „rdzenia produktu" w programie imprezy 139

11.2. Pomysł imprezy turystycznej 141

11.3. Eliminacja pomysłów imprez turystycznych 142

11.4. Programowanie imprez 143

11.5. Testowanie nowych imprez 147


Rozdział 12

Fazy imprez turystycznych 149

12.1. Faza prowadząca do sprzedaży imprez (akwizycja) 149

12.2. Reklama imprez 152

12.3. Sprzedaż imprez 152

12.4. Faza przygotowania do imprezy turystycznej 156

12.5. Faza realizacji imprezy 158

12.6. Faza zamkni?cia imprezy 163


Rozdział 13

Pozostałe kierunki aktywności marketingowej 167

13.1. Inne kierunki aktywności marketingowej 167

13.2. Formowanie popytu na imprezy turystyczne 169

13.3. Marketing miejsca 170

13.4. Miejsce jakości usług w marketingu biernym 172

13.5. Atmosfera dla jakości 174

13.6. Przyczyny trudności organizacji skutecznych kampanii marketingowych za granicą 175


Rozdział 14

Niezbędne kierunki badań 177

14.1. Badania związane z formowaniem rynku podaży 177

14.2. Badania rynku popytu 179

14.3. Badania lokalnych komplementarnych rynków 183

14.4. Badania kultury uprawiania turystyki 184

14.5. Badania układu stosunków 186


Bibliografia 189

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku