• Podstawy turystyki (wyd. V)

Podręcznik „Podstawy turystyki" przeznaczony jest dla osób podejmujących studia w zakresie turystyki i rekreacji, a także dla wszystkich zainteresowanych jej współczesnym, zmieniającym się obliczem. Zawarte w nim treści są wprowadzeniem do zagadnień turyzmu jako zjawiska zarówno społecznego, związanego najogólniej mówiąc z podróżowaniem, jak i zjawiska gospodarczego, związanego z organizacją tych podróży i przyjmowaniem podróżnych. Zainteresowanym studiami w zakresie turystyki uzmysłowi rozległość i złożoność tematyki, z jaką mogą mieć do czynienia w trakcie studiów, a także w pracy zawodowej w branży turystycznej. W podręczniku omówiono podstawowe pojęcia i definicje odnoszące się do turystyki, także związki turystyki z pokrewnymi formami spędzania czasu wolnego. Sporo miejsca poświęcono historii turystyki, szczególnie turystyki polskiej oraz turystyki amerykańskiej, której bezpośredni wpływ na współczesne oblicze turystyki światowej trudno przecenić. Omówiono główne uwarunkowania i czynniki rozwoju współczesnej turystyki, w tym zwłaszcza walory turystyczne, decydujące o motywach i formach podejmowanych podróży turystycznych. Opisane zostały zarówno współczesne funkcje turystyki, jak i dysfunkcje oraz liczne zagrożenia związane z turystyką. Główna część tekstu skupia uwagę Czytelnika na opisie rodzajów i form współczesnej turystyki oraz na jej organizacji, a także na wskazaniu aktualnych tendencji w ruchu turystycznym.

Podtytuł Podstawy turystyki (wyd. V)
Autor Janusz Czerwiński
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 366
69.00 51.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-687-1
Podręcznik „Podstawy turystyki" przeznaczony jest dla osób podejmujących studia w zakresie turystyki i rekreacji, a także dla wszystkich zainteresowanych jej współczesnym, zmieniającym się obliczem. Zawarte w nim treści są wprowadzeniem do zagadnień turyzmu jako zjawiska zarówno społecznego, związanego najogólniej mówiąc z podróżowaniem, jak i zjawiska gospodarczego, związanego z organizacją tych podróży i przyjmowaniem podróżnych.
Zainteresowanym studiami w zakresie turystyki uzmysłowi rozległość i złożoność tematyki, z jaką mogą mieć do czynienia w trakcie studiów, a także w pracy zawodowej w branży turystycznej.
W podręczniku omówiono podstawowe pojęcia i definicje odnoszące się do turystyki, także związki turystyki z pokrewnymi formami spędzania czasu wolnego. Sporo miejsca poświęcono historii turystyki, szczególnie turystyki polskiej oraz turystyki amerykańskiej, której bezpośredni wpływ na współczesne oblicze turystyki światowej trudno przecenić.
Omówiono główne uwarunkowania i czynniki rozwoju współczesnej turystyki, w tym zwłaszcza walory turystyczne, decydujące o motywach i formach podejmowanych podróży turystycznych. Opisane zostały zarówno współczesne funkcje turystyki, jak i dysfunkcje oraz liczne zagrożenia związane z turystyką.
Główna część tekstu skupia uwagę Czytelnika na opisie rodzajów i form współczesnej turystyki oraz na jej organizacji, a także na wskazaniu aktualnych tendencji w ruchu turystycznym.
Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia i definicje 13

Rozdział 2
Turyzm i turystyka w badaniach naukowych 25

Rozdział 3
Gospodarka turystyczna i produkt turystyczny 29

Rozdział 4
Z historii turystyki 35
4.1. Z dziejów turystyki w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 35
4.2. Z dziejów turystyki w Polsce 49
4.2.1. Okres prekursorski do 1873 roku 51
4.2.2. Kształtowanie się ideowych i organizacyjnych podstaw turystyki w latach 1874-1918 52
4.2.3. Okres międzywojenny 1918-1939 57
4.2.4. Turystyka i krajoznawstwo w Polsce po II wojnie światowej 62
4.2.5. Turystyka w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku 71
4.3. Z dziejów turystyki po śląskiej stronie Sudetów 77
4.3.1. Okres pionierski do wojen napoleońskich w początkach XIX wieku 77
4.3.2. Intensywny rozwój turystyki od połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej 78
4.3.3. Okres po 1945 roku 87

Rozdział 5
Czynniki rozwoju turystyki 91
5.1. Gościnność w turystyce 94
5.2. Walory turystyczne 98
5.3. Walory wypoczynkowe 99
5.4. Walory poznawcze 101
5.5. Walory krajobrazowe 101
5.6. Walory specjalistyczne 103
5.7. Turystyka a ochrona przyrody 103
5.8. Walory przyrodnicze 106
5.9. Walory kulturowe i turystyka kulturowa 108
5.10. Obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury 119
5.11. Podróże do miejsc i obiektów rozrywki 121
5.12. Atrakcyjność turystyczna 126
5.13. Waloryzacja turystyczna 134

Rozdział 6
Funkcje turystyki 137
6.1. Funkcja zdrowotna i rekreacyjna 137
6.2. Funkcja poznawczo-edukacyjna 136
6.3. Funkcja ekonomiczna 140
6.4. Funkcja urbanizacyjna 142

Rozdział 7
Rodzaje i formy turystyki 145
7.1. Turystyka wypoczynkowa 149
7.2. Turystyka leczniczo-uzdrowiskowa 154
7.3. Turystyka kulturowa 157
7.4. Turystyka przyrodnicza - ekoturystyka i geoturystyka 158
7.5. Turystyka a krajoznawstwo 164
7.6. Agroturystyka 167
7.7. Morska turystyka wypoczynkowa 169
7.8. Turystyka wypoczynkowa na wodach śródlądowych 173
7.9. Turystyka religijna i pielgrzymkowa 175
7.10. Turystyka biznesowa 179
7.11. Turystyka weekendowa w miastach: city break, slow travel, cittaslow i shopping mall 183
7.12. Turystyka kwalifikowana - turystyka aktywna 186
7.12.1. Turystyka piesza - górska i nizinna 187
7.12.2. Turystyka narciarska 189
7.12.3. Jeździectwo i turystyka konna 193
7.12.4. Turystyka i rekreacja na wodach śródlądowych 195
7.12.5. Turystyka rowerowa 199
7.12.6. Turystyka motorowa (motocyklowa i samochodowa) 200
7.12.7. Turystyka żeglarska 202
7.12.8. Turystyka kempingowa i karawaning 204
7.12.9. Myślistwo i wędkarstwo 205
7.12.10. Turystyka przygodowa 208
7.12.11. Turystyka osób niepełnosprawnych 219
7.13. Niszowe rodzaje turystyki 222
7.13.1. Turystyka etniczna - sentymentalna 225
7.13.2. Turystyka kulinarna 226
7.13.3. Czarna turystyka 228
7.13.4. Turystyka medyczna 232
7.13.5. Turystyka LGBT 233
7.13.6. Turystyka seksualna 234
7.14. Formy rekreacji na otwartej przestrzeni związane z turystyką 235
7.15. Turystyka wirtualna 236

Rozdział 8
Negatywny wpływ turystyki na środowisko 239
8.1. Zagrożenia związane z turystyką - epidemie i choroby 246
8.2. Zagrożenia dla turystyki - konflikty zbrojne i terroryzm 253

Rozdział 9
Zagospodarowanie turystyczne 255
9.1. Baza noclegowa 257
9.1.1. Pokoje hotelowe 267
9.1.2. Wyżywienie 267
9.1.3. Ocena bazy hotelowej 268
9.2. Obiekty i urządzenia paraturystyczne 270
9.3. Transport w turystyce 270
9.4. Szlaki turystyczne 279
9.4.1. Szlaki kulturowe 289
9.4.2. Szlaki rowerowe 294
9.5. Chłonność, pojemność i przepustowość 297

Rozdział 10
Turystyczne jednostki przestrzenne 299
10.1. Regiony turystyczne świata wg Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) 304
10.2. Regiony turystyczne i inne jednostki podziału terytorialnego 305

Rozdział 11
Turystyka na świecie 309
11.1. Ruch turystyczny 314
11.2. Trendy w turystyce światowej i europejskiej (na podstawie materiałów World Tourism Organization i Instytutu Turystyki w Warszawie 320

Rozdział 12
Organizacja turystyki w Polsce 329
12.1. Uczestnictwo Polaków w turystyce zagranicznej 334
12.2. Miejsce Polski w turystyce europejskiej 336
12.3. Kształcenie kadr dla turystyki 338

Rozdział 13
Ważniejsze instytucje i organizacje turystyczne i paraturystyczne w Polsce.... 339

Rozdział 14
Źródła informacji w turystyce 343
14.1. Turystyka w Internecie, Internet w turystyce 344
14.2. Czasopisma branżowe i krajoznawcze 344
14.3. Przewodniki i mapy turystyczne 345

Bibliografia 349
Aneks 1 355
Aneks 2 363
Spis tabel 365
Janusz Czerwiński - kartograf i geomorfolog, dr nauk przyrodniczych. Przez wiele lat związany był z Instytutem Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego jako wykładowca m.in. kartografii, geomorfologii i nauk o środowisku. Studia i staże naukowe odbywał na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Czechach. Uczestniczył w wyprawach polarnych na Spitsbergen i Islandię. Jest autorem prac badawczych z zakresu geomorfologii peryglacjalnej i strukturalnej oraz geografii regionalnej i turystyki. Był członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Gorskich PAN, jest członkiem Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Jest autorem bądź współautorem licznych przewodników turystyczno-krajoznawczych po Sudetach, Wrocławiu i rodzinnym Lwowie, w tym współautorem wielkiego, wielotomowego Słownika geografii turystycznej Sudetów. Był współtwórcą i prezesem Akademickiego Klubu Turystycznego we Wrocławiu, jest instruktorem edukacji ekologicznej, instruktorem krajoznawstwa Polski, przewodnikiem sudeckim i instruktorem przewodnictwa. Podstawy turystyki i krajoznawstwa oraz przedmioty z zakresu ochrony i kształtowania środowiska wykładał m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Aktualnie jest nauczycielem akademickim w Instytucie Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Recenzent: Prof. zw. dr hab. Krzysztof R. Mazurski
Alejziak B., Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce, Wydawnictwo „Albis", Kraków 2002.
Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, wyd. 2, Wydawnictwo „Albis", Kraków 2000.
Altkorn J., Kanały dystrybucji usług turystycznych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1991.
Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998.
Askaldowicz-Figiel M., Biura podróży na Dolnym Śląsku - funkcjonowanie i tendencje zmian, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, t. 2, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 143-152.
Baretje R., Defert P., Aspects economique du tourisme. Paris 1972
Bartoszewicz W., Borne-Janula H., Buczak T., Skalska T., Socala J., Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki, Warszawa 2003.
Bartoszewicz W., Skalska T. Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku. Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa .
Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E. i in., Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007.
Bieńczyk G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2003.
Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2001.
Błądek Z., Tulibacki T., Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności - fakty, obiekty, ludzie, Albus, Poznań 2003.
Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument, marketing, rynek. Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2003.
Buczkowska K., Cultural Tourism - Heritage, Arts and Creativity. Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań 2011.
Butowski L., Organizacja Turystyki w Polsce, Wydawnictwo WSSP w Lublinie, Warszawa-Lublin 2004.
Cabaj W., Kruczek Z., Podstawy geografii turystycznej, wyd. 2, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2009.
Chateaubriand F-R., Opis podróży z Paryża do Jerozolimy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
Chmiel A., Turystyka w Polsce w latach 1945-1989, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
Cierniak I., Twój czas, Warta, Warszawa 1977.
Compton R. R., Geology in the Field, John Willey & Sons, New York 1985
Cooper Ch., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S., Tourism: Principles and Practice, wyd. 4, Financial Times/Prentice Hall 2008.
Cultural Tourism in Europe, red. G. Richards, CABI, Wellingford 1996, wersja elektroniczna: Association for Tourism and Leisure Education, ATLAS 2005, http://www.atlas-euro.org.
Czerwiński J., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geograficzne podstawy rozwoju turystyki w Karpatach i Sudetach, w: Studia Geograficzne, t. LIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991.
Darcy S., Dickson T., A Whole-of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences, „Journal of Hospitality and Tourism Management" 2009, 16 (1), s. 32-44.
Dąbrowski Z., Czas wolny dzieci i młodzieży, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1987.
Ehmer P., Heymann E., Climate change and tourism: Where will the journey lead? Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main 2008.
Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Gaj J., Dzieje turystyki w Polsce, Warszawa 2006.
Gaworecki W., Turystyka, wyd. 5 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, red. L. Starkel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Geografia regionalna świata. Wielkie regiony, red. J. Makowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Glossary of Terms & Acronyms - Compiled & Contributed from Private & Public Tourism Orga- nizations: http://www.southeasttourism.org/research/Glossaryof Terms.htm.
Godlewski S., Vademecum myśliwego, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2002.
Goeldner Ch.R., Ritchie J.R.B., Tourism. Principles. Practices. Philosophies, wyd. 9, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2006.
Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. Gunn C.A., Tourism planning, wyd. 3, Taylor & Francis, New York 1993.
Halloway Ch., Robinson H., Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War- szawa 1997.
Hornby A. S., Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Oxford 1974. Reprinted in Poland by PWN- Polish Scientific Publishers, Warszawa 1981.
Hundloe T., Australian Experiences in Implementing Eco-tourism, Bali 2000.
Hunt J.D., Layne D., Evolution of travel and tourism terminology and definitions, „Journal of Travel Research" 1991, nr 4.
Hunziker W., Krapf K., Grundriss der allgemeinen Fremdeverkehrlehre, Zürich 1942.
Jackowski A., Zarys geografii pielgrzymek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1991, nr 85.
Jackowski A., Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 1991.
Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.
Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński Z., Sołjan I., Bilska E., Przestrzeń i sacrum, wyd. 2, Uni- wersytet Jagielloński, Kraków 1996.
Janczak J., Rozwój krajoznawstwa na Dolnym Śląsku do 1945, Wrocław 1997.
Jędrusik M., Makowski J., Plit F., Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata.. Podręcznik. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Kamiński W., Kostrowicki A.S., Szyrmer J., Wybrane zagadnienia teorii i metod oceny oddziały- wania człowieka na środowisko, „Prace Geograficzne PAN" 1981, nr 139.
Kanon krajoznawczy Polski, red. W. Łęcki, Wydawnictwo PTTK „Kraj", Warszawa 2000.
Kapuściński R., Podróże z Herodotem, SIW „Znak", Kraków 2004.
Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., Słownik języka polskiego, reprint wyd. z 1919 r., Pań- stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953.
Kaspar C., Die Tourismuslehre im Grundriss, Bern-Stuttgart 1996.
Kincel R., Turystyka polska w Sudetach do II wojny światowej, w: Turystyka polska w Sudetach, red. J. Janczak, PTTK, Wrocław 1986, s. 5-22.
Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War- szawa 2001.
Knox P.L., Maston S.A., Human Geography: Places and Regions in Global Context, Pearson Edu- cation, Upper Saddle River 2003.
Kompendium pilota wycieczek, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2005.
Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001. Konsewicz G., Grabowski J., Hotelarstwo, cz.1, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Jelenia Góra 1980.
Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Kowalczyk A., Nowe formy turystyki miejskiej, w: Prace i Studia Geograficzne, t. 35, 2005, s. 155-197.
Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, War- szawa 2010.
Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2002.
Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2002.
Kruczek Z., Współczesne tendencje w kreowaniu atrakcji turystycznych, w: Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2004, s. 89-98.
Kruczek Z., Europa. Geografia turystyczna, wyd. 2, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2005. Kruczek Z., Sacha S., Geografia turystyczna Polski. Poradnik, wyd. 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 1978.
Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2010.
Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010
Krygowski B., Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, Wydawnictwo „Sport i Turystyka", Warszawa 1973.
Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Kulczycki Z., 100 lat społecznej turystyki w Polsce. Szkice z dziejów PTTK i jego poprzedników, PTTK, Warszawa 1973.
Kulczycki Z., Zarys historii turystyki w Polsce, wyd. 3, Wydawnictwo „Sport i Turystyka", Warszawa 1977.
Kulczycki Z., Zarys historii turystyki, t. 2, PTTK, Warszawa 1980.
Kutkowska B., Podstawy rozwoju agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Kutzen J., Die Grafschaft Glatz. Ihre Natur und deren Beziehungen zur Geschichte und Leben der Menschen, Glogau 1873.
Lennon J.J., Foley M. (red.) Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster, Continuum, London 2000
Leszczycki S., Geografia turystyczna jako naukowe ujęcie zagadnień turystycznych, „Pamiętniki Polskiego Towarzystwa Balneologicznego" 1932, nr 9.
Leszczycki S., Współczesne zagadnienia turyzmu, „Komunikaty Studium Turyzmu UJ", z. 3, Kra- ków 1937.
Lewan M., Zarys dziejów turystyki w Polsce, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2004.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, wyd. 5, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Lipniacki W., Elementy teorii krajoznawstwa, t. 1-2, PTTK, Szczecin 1985-1986.
Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, „Turyzm" 1995, nr 5, s. 87-103.
Łazarek R., Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2001.
Łazarek M., Łazarek R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin 2007.
Łazarkowie M. i R., Gospodarka turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, War- szawa 2002.
Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo PTTK „Kraj", Warszawa 1983.
Łobożewicz T., Propedeutyka turystyki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 1997.
Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2001.
Mały Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Mazurski K.R., Geneza i przemiany turystyki, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA, Wrocław 2006.
Mazurski K.R., Krajoznawstwo PTTK 1950-2005. Zarys historyczny, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2007.
Mazurski K.R., Historia turystyki sudeckiej. Oficyna Wydawnicza „Wierchy" Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2012.
Mazurski K.R., Cywilizacyjna pozycja turystyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja, Wrocław 2014.
Mączak A., Perygrynacje. Wojaże. Turystyka, Czytelnik, Warszawa 1984.
Mączak A., Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Novus Orbis, Gdańsk 1998
Medlik S., Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Merski J., Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2002.
Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
Migoń P., Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Mika M., Pawlusiński R., Wybrane problemy usług zdrowotnych spa i wellness w polskich Karpatach, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 9, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007, s. 63-72.
Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Pespektywy, Wydawnictwo GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
Mikułowski B., Komponenty zabytkowe w krajobrazie Dolnego Śląska, „Prace Instytutu Geo- graficznego", t. 8, seria B, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 3-22.
Mileska M.I., Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, „Prace Geograficzne PAN" 1963, nr 43.
Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, cz. 1, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódź 2005.
Nawrocka E., Oparka S., Hotel w XXI wieku. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wrocław 2007.
Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawni- ctwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. Nowakowska A., Ekonomiczne aspekty turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1982.
Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010.
Olszański M., Rymarowicz L., Powroty w Czarnohorę. Nie tylko przewodnik, Wydawnictwo „Rewasz", Pruszków 1993.
Oparka S., Nowicka T., Organizacja i technika pracy w hotelarstwie. Skrypt praktycznej nauki zawodu, Wydawnictwo „Maria", Nowa Ruda 2006.
Orłowicz M., Moje wspomnienia turystyczne, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. Orzechowska-Kowalska K., Zasady tworzenia europejskich szlaków kulturowych, „Turyzm" 2003, nr 2, nr 13, s. 69-79.
Patkowski A., Idea, cele i zadania współczesnego krajoznawstwa polskiego, „Ziemia" R. 38, Warszawa 1947.
Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Pawłowski Z., Statystyka, PWN Warszawa 1981.
Pietkiewicz A., Fenomen tanatoturystyki na przykładzie wyjazdów do Katynia i Smoleńska. Praca licencjacka pod kierunkiem dra Włodzimierza Ranoszka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Toczek-Werner, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fi- zycznego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Płocka J., Turystyka - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo „Escape Magazine", Toruń 2009. Polska stacja sportów zimowych. Koncepcja modularna, Instytut Turystyki, Warszawa 1975. Poser H., Geographische Studien über den Fremdenverkehr im Riesengebirge. Ein Beitrag zur geographischen Betrachtung des Fremdenverkehrs. Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mat.-Phys., 3, 20, Göttingen 1939.
Potocki J., Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do II wojny światowej, Wydawnictwo „Plan", Jelenia Góra 2004.
Potocki J., Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.
Pruszak Z., Zawadzka E., Vulnerability of Poland's Coast to Sea-Level Rise, „Costal Engineering Journal" 2005, t. 47, nr 2-3, s. 131-155.
Przecławski K., Turystyka a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1973.
Przecławski K., Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994. Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo „Albis", Kraków 1997.
Przerwa T., Odkryli dla nas piękno gór. Trzy sudeckie organizacje górskie 1881-1945: Verband der Gebirgsvereine an der Eule, Waldenburger Gebirgsverband, Zobtengebirgsverein, Wy- dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
Pużański Z., Obsługa ruchu turystycznego. Podręcznik dla policealnego studium zawodowego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
Pylińska J., Rasy koni przydatne w turystyce i rekreacji i ich hodowla na Dolnym Śląsku, Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ im. Witelona, Legnica 2007, (maszynopis, praca licencjacka w Instytucie Turystyki i Rekreacji).
Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej, red. W. Czarnecki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
Richards G., Cultural tourism. Global and local perspectives, The Haworth Hospitality Press, New York 2007.
Richards G., Raymond C., Creative tourism, „Atlas News" 2000, nr 23.
Robinson M., Novelli M., Niche Tourism: An introduction, w: Niche Tourism: contemporary issu- es, trends and cases, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 2005, s. 1-14.
Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
Rogowski M., Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska. Mpis pracy doktorskiej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, wyd. 2, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2009.
Sawicki L., Idea i organizacja krajoznawstwa w Polsce, Kraków 1928.
Seaton A.V., Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism, w: International Journaln of Heritage Studies, 1996, 2(4), s.234-244.
Seaton A.V., Thanatourism entry in Jafar Jafari, w: Encyclopaedia of Tourism, Routeledge, London and New York 2000, s. 578
Shaffer M., See America First: Tourism and National Identity 1880-1940, Smithsonian Institu- tion, Washington 2001.
Simonides E., Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Staffa M., Zagospodarowanie turystyczne Sudetów po 1945 roku, w: Turystyka polska w Sudetach, PTTK, Wrocław 1986, s. 43-53.
Staffa M., Sudety. Góry polskie w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo PTTK „Kraj", War szawa 1993.
Strategia rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wersja elektroniczna: http://www.umwd.pl/index.php?strona=turystyka.
Swarbrooke J., The development and management of visitor attractions, wyd. 2, Butterworth-Heinemann, Burlington 2002.
Swarbrooke J., Horner S., Bussines Travel and Tourism. Butterworth&Heinemann, Oxford 2001.
Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Szromek A. R., Przegląd wskaźników funkcji turystycznych i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, No XXXX, ser. Organizacja i zarządzanie, No XX. Gliwice 2011.
Śleszyński P., Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa, „Prace i Studia Geo- graficzne Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego" 2002, nr 27, s. 197- 230.
Tanaś S., Tanatoturystyka , w: Współczesne formy turystyki kulturowej. Praca zbiorowa pod r ed. K. Buczkowskiej i A.M. Rohrscheidta, t. I. Wydawnictwo AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 266-285
Tauber R.D., Siwiński W., Metodologia badań w zakresie turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 1999.
Tauber R.D., Wojtasik L., Nowoczesna turystyka i rekreacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ho- telarstwa i Gastronomii, Poznań 2007.
Teoria i metodyka rekreacji - zagadnienia podstawowe, red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, W. Si- wiński, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2001.
Tourism trends for Europe, European Travel Commission, September 2006: http://www.visiteu- rope.com
Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism, red. W. C. Gartner, D. W. Lime, CABI Publishing, New York 2000.
Tulibacki T., Organizacja i zarządzanie hotelem, First Business College - Prywatne Policealne Studium Handlowe, Warszawa 1992.
Turkowski M., Marketing usług turystycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
Turos L., Rozważania nad andragogiczną definicją turystyki, „Ruch Turystyczny" 1969, nr 1.
Turystyka (red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2007.
Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, red. J. Wyrzykowski, „Studia i Monografie" 2004, nr 73, Wrocław 2004.
Turystyka. Testy i pytania, wyd. 3, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo „Proksenia", Kraków 2009.
Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010/
Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Warszyńska J., Waloryzacja miejscowośći z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. Zarys metody, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne" 1970, z. 17, s. 103-114.
Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa 1978.
Wearing S., Neil J., Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
Werner Z., Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne różnych typów środowiska geograficznego [w:] Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Red. J. Wyrzykowski i J. Marak. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Wielki podróżniczy atlas świata, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007.
Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Wojciechowski K., Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, „Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej" 1986, nr 27.
Wojtasik L., Tauber R. D., Nowoczesna turystyka i rekreacja, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Ga- stronomii w Poznaniu, Poznań 2007.
Wolańska T., Leksykon: sport dla wszystkich - rekreacja ruchowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 1997.
Wróblewski S., Produkty markowe turystyki biznesowej, „Rynek Turystyczny 1997, nr 14-15, s. 24.
Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, red. J. Wyrzykowski, K. Klementowski, Wydawni- ctwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Wyrzykowski J., Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, „Studia Geograficzne" 1986, nr XLIV, Wrocław 1986.
Wyrzykowski J., Gruszka I.,Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski w świetle planu kierunkowego zagospodarowania turystycznego, w: Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Toczek-Werner, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 164-180.
Wyrzykowski J., Marak J., Mikułowski B., Turystyka na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Strategia rozwoju produktu turystycznego, Mada Press, Wrocław 1999.
Zaręba D., Ekoturystyka, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zarządzanie turystyką. Red. L. Pender i R. Sharpley. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008
Żmuda S., Waloryzacja środowiska przyrodniczego dla potrzeb rekreacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie"1978, nr 16.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku