• Kapitał ludzki a pozycja innowacyjna krajów Europy Środkowo-Wschodniej - modelowanie PLS-SEM

Kapitał ludzki stanowi współcześnie istotny czynnik rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach. W zależności od poziomu i jakości kapitał ludzki może odgrywać w gospodarce różne role, m.in. użytkownika istniejącej wiedzy, implementatora nowych rozwiązań lub twórcy nowej wiedzy naukowo-technicznej. Wysoki poziom ogólnego kapitału ludzkiego jest warunkiem koniecznym w procesach związanych z dyfuzją wiedzy i innowacji. Z kolei specjalistyczny kapitał ludzki pełni istotną funkcję w tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. W monografii podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu kapitału ludzkiego, w tym ogólnego i specjalistycznego, na pozycję innowacyjną gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Analizy empiryczne oparto na modelowaniu równań strukturalnych, estymowanych metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (partial least squares structural equation modeling - PLS-SEM). Zawarty w monografii opis założeń teoretycznych oraz prezentacja możliwości praktycznego zastosowania modeli PLS-SEM, w szczególności modeli hierarchicznych, w badaniach nad innowacyjnością gospodarek, wypełnia istniejącą lukę poznawczą w zakresie wykorzystania metod analizy wielowymiarowej drugiej generacji w badaniach ekonomicznych. „Książka (...) może być źródłem wiedzy dla praktyków gospodarczych oraz polityków tworzących i modyfikujących narodowe i regionalne strategie innowacyjności. Monografia może być również wykorzystana w procesie kształcenia akademickiego, zwłaszcza dla studentów kierunków ekonomicznych". Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa, fragment recenzji „Zaprezentowane w pracy wyniki analizy empirycznej rzucają nowe światło na poziom innowacyjności krajów należących do Unii Europejskiej (w tym krajów Europy Środkowo-Wschodniej) i jego zależność od zasobów kapitału ludzkiego". Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. UE, fragment recenzji

Podtytuł Kapitał ludzki a pozycja innowacyjna krajów Europy Środkowo-Wschodniej - modelowanie PLS-SEM
Autor Iwona Skrodzka
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 254
90.00 61.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
61.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-468-6
Kapitał ludzki stanowi współcześnie istotny czynnik rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach. W zależności od poziomu i jakości kapitał ludzki może odgrywać w gospodarce różne role, m.in. użytkownika istniejącej wiedzy, implementatora nowych rozwiązań lub twórcy nowej wiedzy naukowo-technicznej. Wysoki poziom ogólnego kapitału ludzkiego jest warunkiem koniecznym w procesach związanych z dyfuzją wiedzy i innowacji. Z kolei specjalistyczny kapitał ludzki pełni istotną funkcję w tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań.

W monografii podjęto próbę określenia siły i kierunku wpływu kapitału ludzkiego, w tym ogólnego i specjalistycznego, na pozycję innowacyjną gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Analizy empiryczne oparto na modelowaniu równań strukturalnych, estymowanych metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (partial least squares structural equation modeling - PLS-SEM). Zawarty w monografii opis założeń teoretycznych oraz prezentacja możliwości praktycznego zastosowania modeli PLS-SEM, w szczególności modeli hierarchicznych, w badaniach nad innowacyjnością gospodarek, wypełnia istniejącą lukę poznawczą w zakresie wykorzystania metod analizy wielowymiarowej drugiej generacji w badaniach ekonomicznych.


„Książka (...) może być źródłem wiedzy dla praktyków gospodarczych oraz polityków tworzących i modyfikujących narodowe i regionalne strategie innowacyjności. Monografia może być również wykorzystana w procesie kształcenia akademickiego, zwłaszcza dla studentów kierunków ekonomicznych".
Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa, fragment recenzji


„Zaprezentowane w pracy wyniki analizy empirycznej rzucają nowe światło na poziom innowacyjności krajów należących do Unii Europejskiej (w tym krajów Europy Środkowo-Wschodniej) i jego zależność od zasobów kapitału ludzkiego".
Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. UE, fragment recenzji

Wstęp 7

Rozdział 1
Innowacje i kapitał ludzki w teorii ekonomii 13
1.1. Wybrane aspekty teorii innowacji 13
1.2. Wybrane aspekty teorii kapitału ludzkiego 22
1.3. Rola kapitału ludzkiego i innowacji w rozwoju gospodarczym 32
1.4. Wpływ kapitału ludzkiego na innowacyjność w świetle wybranych modeli wzrostu gospodarczego 48

Rozdział 2
Metody pomiaru kapitału ludzkiego i innowacyjności gospodarki oraz metody badania zależności między kapitałem ludzkim a innowacyjnością gospodarki 67
2.1. Podejścia do pomiaru innowacyjności gospodarki 67
2.1.1. Podejście oparte na zbiorze wskaźników prostych 70
2.1.2. Podejście oparte na mierniku syntetycznym 77
2.2. Metody pomiaru kapitału ludzkiego 89
2.2.1. Metody wartościowe 91
2.2.2. Metody wskaźnikowe 95
2.2.3. Metody alternatywne 102
2.3. Wybrane metody badania zależności między kapitałem ludzkim a innowacyjnością gospodarki 110

Rozdział 3
Kapitał ludzki i innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowym ujęciu porównawczym 119
3.1. Innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle krajów Unii Europejskiej - analiza wartości wybranych mierników syntetycznych 119
3.2. Kapitał ludzki krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle krajów Unii Europejskiej - analiza wartości wybranych mierników syntetycznych 132

Rozdział 4
Modelowanie PLS-SEM jako metoda badania wpływu kapitału ludzkiego na pozycję innowacyjną gospodarki 145
4.1. Podstawy modelowania PLS-SEM 145
4.1.1. Specyfikacja i estymacja modeli PLS-SEM 149
4.1.2. Weryfikacja statystyczna modeli PLS-SEM 155
4.2. Modele PLS-SEM ze zmiennymi ukrytymi wyższych rzędów 163
4.3. Specyfikacja modelu wpływu kapitału ludzkiego na pozycję innowacyjną gospodarki 171

Rozdział 5
Wpływ kapitału ludzkiego na pozycję innowacyjną krajów Europy Środkowo-Wschodniej - wyniki modelowania PLS-SEM 185
5.1. Wyniki estymacji i weryfikacja statystyczna modeli oszacowanych dla krajów Unii Europejskiej 185
5.2. Wyniki estymacji i weryfikacja statystyczna modeli oszacowanych dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej 194
5.3. Interpretacja wyników modelowania 200
5.3.1. Poziom kapitału ludzkiego i pozycja innowacyjna krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle krajów Unii Europejskiej 201
5.3.2. Zależność między kapitałem ludzkim a pozycją innowacyjną gospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 216

Zakończenie 223
Aneks 229
Bibliografia 231
Spis tabel 247
Spis rysunków 251
Spis wykresów 253

Recenzenci: prof. dr hab. Marzenna A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Dorota Appenzeller, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku