• Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji (wyd. II)

W historii nauk o finansach próżno jest szukać drugiej teorii, która w równym lub większym stopniu podzieliłaby środowisko akademickie, co koncepcja efektywności informacyjnej rynków. Książka prezentuje w syntetyczny sposób obraz współczesnego rynku kapitałowego wyłaniający się z najnowszych badań, a także krytyczny obraz dominującej od początku lat 70. XX w. klasycznej teorii finansów. Całość rozważań wieńczy studium empiryczne dotyczące słabej formy efektywności informacyjnej polskiego rynku akcji, na które składa się ponad pół miliona testów symulacyjnych przeprowadzonych dla 11-letniego okresu notowań. Na kartach niniejszej książki przedstawiono: • Historię badań nad rynkiem kapitałowym od połowy XIX w. aż do 1965 roku. • Definicję efektywności informacyjnej, warunki jej występowania, formy oraz problematykę wspólnej hipotezy. • Metody potwierdzania słabej, półsilnej i silnej formy efektywności informacyjnej stosowane w badaniach empirycznych. • Krytykę koncepcji E. Famy oraz alte

Podtytuł Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji (wyd. II)
Autor Maciej Ciołek
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 196
59.00 41.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-219-4
W historii nauk o finansach próżno jest szukać drugiej teorii, która w równym lub większym stopniu podzieliłaby środowisko akademickie, co koncepcja efektywności informacyjnej rynków. Książka prezentuje w syntetyczny sposób obraz współczesnego rynku kapitałowego wyłaniający się z najnowszych badań, a także krytyczny obraz dominującej od początku lat 70. XX w. klasycznej teorii finansów. Całość rozważań wieńczy studium empiryczne dotyczące słabej formy efektywności informacyjnej polskiego rynku akcji, na które składa się ponad pół miliona testów symulacyjnych przeprowadzonych dla 11-letniego okresu notowań.

Na kartach niniejszej książki przedstawiono:
• Historię badań nad rynkiem kapitałowym od połowy XIX w. aż do 1965 roku.
• Definicję efektywności informacyjnej, warunki jej występowania, formy oraz problematykę wspólnej hipotezy.
• Metody potwierdzania słabej, półsilnej i silnej formy efektywności informacyjnej stosowane w badaniach empirycznych.
• Krytykę koncepcji E. Famy oraz alternatywne modele rynku w postaci hipotezy rynku fraktalnego i hipotezy rynku koherentnego.
• Przegląd badań empirycznych nad słabą formą efektywności informacyjnej rynku oraz poglądów prezentowanych przez zwolenników, jak i przeciwników dominującej teorii.
• Krytyczne spojrzenie na metody stosowane do badania słabej formy efektywności oraz ukazanie alternatywnego podejścia dającego bardziej jednoznaczne i wiarygodne rezultaty.

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoria efektywności informacyjnej rynków 15
1.1. Podstawy teoretyczne koncepcji rynków efektywnych 15
1.1.1. Powstanie koncepcji - rys historyczny 16
1.1.2. Definicja efektywności informacyjnej 29
1.1.3. Warunki występowania efektywności i ich konsekwencje 31
1.1.4. Formy efektywności informacyjnej 35
1.1.5. Problem wspólnej hipotezy 40
1.2. Metody potwierdzania efektywności informacyjnej rynku 42
1.2.1. Metody potwierdzania słabej formy 43
1.2.2. Metody potwierdzania półsilnej formy 46
1.2.3. Metody potwierdzania silnej formy 48
1.3. Podsumowanie 50
1.3.1. Krytyka koncepcji efektywności informacyjnej sformułowana przez B. Mandelbrota 52
1.3.2. Hipoteza rynku fraktalnego 53
1.3.3. Nieregularność szeregów czasowych 54
1.3.4. Hipoteza rynku koherentnego 57

Rozdział 2
Efektywność informacyjna rynków a rzeczywistość 61
2.1. Badania empiryczne nad słabą formą efektywności informacyjnej rynku kapitałowego 61
2.2. Teoria efektywności informacyjnej rynku w kontekście anomalii 70
2.2.1. Anomalie kalendarzowe 71
2.2.2. Anomalie związane z impetem rynku 74
2.2.3. Anomalie statystyczne 80
2.2.4. Anomalie związane z charakterystyką spółek 83
2.2.5. Anomalie związane z upublicznianiem informacji 98

Rozdział 3
Metody i narzędzia badawcze 121
3.1. Zakres notowań objętych badaniem 123
3.2. Koszty transakcyjne 124
3.3. Narzędzia analizy technicznej i strategie inwestycyjne wykorzystane w testach 125
3.4. Przeprowadzone testy słabej formy efektywności informacyjnej 137
3.5. Badanie istotności uzyskanych wyników 140

Rozdział 4
Uzyskane wyniki badań 145
4.1. Wyniki testów strategii ze stałymi parametrami 145
4.2. Wyniki testów strategii z elementem stop loss 163
4.3. Wyniki testów strategii z wykorzystaniem okien optymalizacyjnych 166
4.4. Podsumowanie uzyskanych wyników i wnioski końcowe 169
4.5. Odniesienie wyników badań do prac innych autorów 175

Zakończenie 177
Bibliografia 183
Spis tabel 193
Spis rysunków i wykresów 195

Maciej Ciołek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Prowadzi badania behawioralne dotyczące podejmowania decyzji, oceny informacji, zachowania się uczestników rynku w określonych warunkach rynkowych, a także wykorzystywania przez nich adaptacji ewolucyjnych ujawnianych w eksperymentach psychologicznych. Autor kilkunastu artykułów naukowych, publikowanych również w zagranicznych periodykach.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku