• Decyzje finansowe przedsiębiorstw w środowisku stóp procentowych bliskich zera

W książce autorka sytuuje swoje rozważania na styku problematyki polityki pieniężnej i działalności przedsiębiorstw, łącząc wobec tego problematykę makroekonomiczną z problematyką mikroekonomiczną. Ultraluźna polityka monetarna, która po globalnym kryzysie finansowym lat 2007-2009 stała się nową normalnością na blisko piętnaście lat, zmieniła warunki funkcjonowania dla władz monetarnych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych.

Podtytuł Decyzje finansowe przedsiębiorstw w środowisku stóp procentowych bliskich zera
Autor Katarzyna Schmidt-Jessa
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 392
120.00 84.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
79
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-796-0
W książce autorka sytuuje swoje rozważania na styku problematyki polityki pieniężnej i działalności przedsiębiorstw, łącząc wobec tego problematykę makroekonomiczną z problematyką mikroekonomiczną. Ultraluźna polityka monetarna, która po globalnym kryzysie finansowym lat 2007-2009 stała się nową normalnością na blisko piętnaście lat, zmieniła warunki funkcjonowania dla władz monetarnych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych.
W swoich rozważaniach autorka podejmuje próbę określenia znaczenia polityki stóp procentowych bliskich zera dla struktury finansowania i aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw z czterech gospodarek:
Polski, Niemiec, Grecji oraz Norwegii. W siedmiu rozdziałach omówiono:
• teoretyczne podstawy związane z prowadzeniem polityki monetarnej, w tym przede wszystkim instrumenty oraz kanały transmisji impulsów polityki pieniężnej;
• zagadnienie polityki stóp procentowych bliskich zera;
• teoretyczne aspekty dotyczące struktury finansowania oraz inwestycji przedsiębiorstw;
• wyniki badania empirycznego odnoszące się do skuteczność polityki stóp procentowych bliskich zera w kontekście decyzji finansowych przedsiębiorstw.

Książka jest skierowania do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim ekonomistów, praktyków gospodarczych z sektora bankowego, naukowców i nauczycieli akademickich, jak również studentów kierunków ekonomicznych i finansowych.

WYKAZ WYBRANYCH SKRÓTÓW 9
WPROWADZENIE 11

ROZDZIAŁ 1
POLITYKA MONETARNA JAKO ELEMENT POLITYKI GOSPODARCZEJ 19
1.1. Zarys ewolucji polityki monetarnej 19
1.2. Teorie i definicje stopy procentowej 22
1.3. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej 33
1.4. Czynniki strukturalne wpływające na mechanizm transmisji impulsów polityki monetarnej 51
1.5. Wnioski końcowe 58

ROZDZIAŁ 2
POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH BLISKICH ZERA 61
2.1. Stopy procentowe bliskie zera 61
2.2. Przyczyny stóp procentowych bliskich zera 68
2.3. Skutki stóp procentowych bliskich zera 88
2.4. Perspektywy dla prowadzenia polityki monetarnej 96
2.5. Wnioski końcowe 102

ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA FINANSOWANIA I INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW 105
3.1. Stopy procentowe a struktura finansowania przedsiębiorstw 106
3.1.1. Pojęcie struktury finansowania 106
3.1.2. Teorie w zakresie struktury finansowania przedsiębiorstw 108
3.1.3. Stopy procentowe a kapitały własne 118
3.1.4. Stopy procentowe a dług 125
3.2. Stopy procentowe a inwestycje przedsiębiorstw 128
3.2.1. Istota i rodzaje inwestycji przedsiębiorstw 128
3.2.2. Teorie dotyczące inwestycji przedsiębiorstw 132
3.2.3. Stopy procentowe a inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw 141
3.3. Struktura finansowania a inwestycje 146
3.4. Wnioski końcowe 151

ROZDZIAŁ 4
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GOSPODAREK 155
4.1. Przedstawienie i uzasadnienie wyboru badanych gospodarek 155
4.2. Polityka monetarna w wybranych gospodarkach 156
4.2.1. Polityka monetarna w Polsce 157
4.2.2. Polityka monetarna w Niemczech i Grecji 161
4.2.3. Polityka monetarna w Norwegii 166
4.2.4. Polityka monetarna wybranych gospodarek - zestawienie 171
4.3. Uwarunkowania strukturalne w wybranych gospodarkach 172
4.3.1. Polska 172
4.3.2. Niemcy 177
4.3.3. Grecja 180
4.3.4. Norwegia 183
4.3.5. Uwarunkowania strukturalne w wybranych gospodarkach - podsumowanie 187
4.4. Wnioski końcowe 189

ROZDZIAŁ 5
METODYKA BADAWCZA 191
5.1. Podstawowe założenia badania empirycznego 191
5.2. Zarys teoretyczny wykorzystywanych modeli oraz testów 196
5.3. Identyfikacja zmiennych objaśnianych, objaśniających i kontrolnych 200
5.4. Ogólne postaci modeli 210

ROZDZIAŁ 6
POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH BLISKICH ZERA A STRUKTURA FINANSOWANIA - WYNIKI BADAŃ 213
6.1. Statystyki opisowe 213
6.2. Wyniki badania - struktura finansowania 222
6.2.1. Interpretacja wyników uzyskanych dla Polski 222
6.2.2. Polska - podsumowanie wyników 239
6.2.3. Interpretacja wyników uzyskanych dla Niemiec 244
6.2.4. Niemcy - podsumowanie wyników 256
6.2.5. Interpretacja wyników uzyskanych dla Grecji 260
6.2.6. Grecja - podsumowanie wyników 274
6.2.7. Interpretacja wyników uzyskanych dla Norwegii 278
6.2.8. Norwegia - podsumowanie wyników 289
6.3. Wnioski końcowe i porównanie wyników uzyskanych dla wybranych gospodarek 292

ROZDZIAŁ 7
POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH BLISKICH ZERA A INWESTYCJE - WYNIKI BADAŃ 299
7.1. Statystyki opisowe 299
7.1.1. Polska 300
7.1.2. Niemcy 301
7.1.3. Grecja 302
7.1.4. Norwegia 303
7.2. Wyniki badania - inwestycje 304
7.2.1. Interpretacja wyników uzyskanych dla Polski 305
7.2.2. Polska - podsumowanie wyników 313
7.2.3. Interpretacja wyników uzyskanych dla Niemiec 318
7.2.4. Niemcy - podsumowanie wyników 323
7.2.5. Interpretacja wyników uzyskanych dla Grecji 327
7.2.6. Grecja - podsumowanie wyników 333
7.2.7. Interpretacja wyników uzyskanych dla Norwegii 336
7.2.8. Norwegia - podsumowanie wyników 341
7.3. Wnioski końcowe i porównanie wyników uzyskanych dla wybranych gospodarek 345

ZAKOŃCZENIE 351
BIBLIOGRAFIA 355
ZAŁĄCZNIKI 379
Załącznik 1 379
Załącznik 2 381
Załącznik 3 382
Załącznik 4 384

SPIS RYSUNKÓW 386
SPIS TABEL 387
SPIS WYKRESÓW 391

KATARZYNA SCHMIDT-JESSA - doktor w dyscyplinie ekonomii i finansów, związana naukowo i zawodowo z Katedrą Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Laureatka licznych konkursów organizowanych przez KDPW (na najlepszy referat) i NBP (na najlepszą pracę magisterską i doktorską) oraz Fundację UEP (na najlepszą pracę doktorską). Specjalizuje się w polityce monetarnej, bankowości centralnej, fenomenie niskich stóp procentowych oraz strukturze kapitału przedsiębiorstw.

Recenzja: dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku