• Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych

Rosnąca konkurencja wewnątrz sektora bankowego i ze strony otwartych rynków kapitałowych, których odzwierciedleniem są ograniczone marże, oznacza, że równowaga pomiędzy ryzykiem, a rentownością działalności pożyczkowej ulega wyraźnemu zachwianiu. Stwarza to presję na obniżenie kosztów zarządzania finansowego, w tym zarządzania ryzykiem kredytowym. Rozszerzenie się ekspozycji kredytowej, czyli ryzyka niewypłacalności kontrahenta - spowodowane rozwojem instrumentów pochodnych - sprawia, że konieczna staje się analiza kredytu również poza księgą pożyczek. Ponadto warunki rynkowe, postępująca globalizacja, wzrost efektywności rynków finansowych sprzyjają zwiększeniu zainteresowania zarządów banków procesem wartości dodanej jako źródła siły rynkowej.

Podtytuł Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych
Autor Agnieszka Langner
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 180
49.00 34.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-74-3

 

Książka ukazuje możliwości optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banku poprzez zastosowanie metody Value ar Risk (VaR) na polskim rynku finansowym.

Rosnąca konkurencja wewnątrz sektora bankowego i ze strony otwartych rynków kapitałowych, których odzwierciedleniem są ograniczone marże, oznacza, że równowaga pomiędzy ryzykiem, a rentownością działalności pożyczkowej ulega wyraźnemu zachwianiu. Stwarza to presję na obniżenie kosztów zarządzania finansowego, w tym zarządzania ryzykiem kredytowym. Rozszerzenie się ekspozycji kredytowej, czyli ryzyka niewypłacalności kontrahenta - spowodowane rozwojem instrumentów pochodnych - sprawia, że konieczna staje się analiza kredytu również poza księgą pożyczek. Ponadto warunki rynkowe, postępująca globalizacja, wzrost efektywności rynków finansowych sprzyjają zwiększeniu zainteresowania  zarządów banków procesem wartości dodanej jako źródła siły rynkowej.

 


 

"Nowe tendencje w regulacji działalności bankowej doprowadziły do istotnego wzrostu roli, jaką w zarządzaniu ryzykiem kredytowym odgrywa jego po­miar zarówno w odniesieniu do pojedynczych transakcji, jak i całego portfela. Autorka przedstawiła proces wykorzystania modelu CreditMetrics do osza­cowania wartości zagrożonej dużego portfela kredytów, co pozwala zrozumieć istotę jego teoretycznej koncepcji, ale i zauważyć problemy związane z jego empirycznym zastosowaniem w polskiej gospodarce. "
dr hab. Ryszard Kokoszczyński Uniwersytet Warszawski

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Istota ryzyka kredytowego 13
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego 13
1.2. Zastosowanie teorii portfelowej do portfela pożyczek 23
1.2.1. Dywersyfikacja jako metoda ograniczająca ryzyko portfela kredytów 23
1.2.2. Wykorzystanie teorii portfelowej do optymalizacji portfeli kredytów 26
1.2.3. Zastosowanie nowoczesnej teorii portfela do pożyczek niepodlegających obrotowi 31
1.3. Koncepcja VaR i jej zastosowanie do pomiaru ryzyka kredytowego 32
1.3.1. Koncepcja Value at Risk 33
1.3.2. Podstawowe metody szacowania VaR 37
1.3.3. Wykorzystanie VaR 40

Rozdział 2
Modele zarządzania ryzykiem kredytowym oparte na szacowaniu Value at Risk 47
2.1. Klasyfikacja modeli zarządzania ryzykiem kredytowym 47
2.2. Model monitorowania kredytu 49
2.3. Model CreditPortfolioView firmy McKinsey 59
2.4. Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka - model Loan Analysis System firmy KPMG 65
2.5. Modele umieralności 70
2.6. CreditRiskPlus firmy Credit Suisse First Boston 73
2.7. Wskaźnik skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału 77

Rozdział 3
Metodologia modelu CreditMetrics 85
3.1. Założenia modelu CreditMetrics 85
3.2. Pojęcie systemu ratingowego 88
3.3. Macierz przejścia ratingów 91
3.4. Korelacje jakości kredytowej 95
3.4.1. Metody szacowania łącznych migracji kredytowych 96
3.5. Szacowanie przyszłej wartości portfela kredytów 104
3.5.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej 105
3.5.2. Wycena portfela kredytów w momencie niewypłacalności 106
3.6. Szacowanie ryzyka kredytowego i ocena precyzji 110

Rozdział 4
Podstawy metodologiczne szacowania wartości zagrożenia portfela kredytów 111
4.1. Portfel kredytów 111
4.2. System ratingowy 111
4.3. Macierz przejścia 117
4.4. Szacowanie korelacji pomiędzy aktywami w portfelu 122
4.5. Losowanie liczb z wielowymiarowego rozkładu normalnego 123
4.6. Progi wartości aktywów 124
4.7. Wycena portfela kredytów 128
4.7.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej 128
4.7.2. Wycena w momencie niewypłacalności, szacowanie stóp odzysku 134
4.8. Podsumowanie rezultatów 136
4.8.1. Ocena precyzji symulacji 136
4.8.2. Szacowanie ryzyka krańcowego przy użyciu odchylenia standardowego 138

Rozdział 5
Szacowanie wartości zagrożonej portfela kredytów banku komercyjnego i jej ocena 141
5.1. Rezultaty symulacji 141
5.2. Test Pearsona 145
5.3. Ocena precyzji symulacji 147
5.4. Pomiar ryzyka krańcowego 151
5.5. Zastosowanie wyników modelu CreditMetrics w celu redukcji ryzyka portfela kredytów 153
5.6. Krytyka modelu CreditMetrics 155
5.7. Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego 158

Zakończenie 171
Bibliografia 173

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku