• Nowa umowa kapitałowa - ewolucja czy rewolucja

Podtytuł Nowa umowa kapitałowa - ewolucja czy rewolucja
Autor Jolanta Zombirt
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 263
47.00 32.90
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.55
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-44-6
Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) dla środowiska bankowców oraz badaczy zajmujących się tematyką bankową jest szeroko dyskutowanym i jednocze­śnie ogromym wyzwaniem regulacyjnym. (...)
Publikacja Jolanty Zombirt jest jednym z pierwszych kompleksowych i poważniejszych opracowań dotyczących nowych standardów w zakresie ade­kwatności kapitałowej. Zebrano w niej wiele dotychczas fragmentarycznie poruszanych zagadnień, w tym wyniki różnorodnych badań, zarówno publi­kowanych przez Komitet Bazylejski, jak i inne gremia.
Prof. Alfred Janc

Recenzowana praca stanowi pierwszą w polskiej literaturze tak obszerną prezentację kwestii dotyczących Nowej Umowy Kapitałowej (NUK). Autorka jako pierwsza w Polsce podjęła próbę przedstawienia pogłębionej analizy tych stosunkowo skomplikowanych kwestii z obszaru rynku finansowego oraz finansów międzynarodowych. Generalnie można powiedzieć, że jest to próba bardzo udana.
W pracy udało się bowiem pokazać NUK na tle charakterystyki zasad i praktyki funkcjonowania rynku finansowego, a w szczególności rynku bankowe­go w Unii Europejskiej oraz wskazać jej potencjalne konsekwencje dla tego rynku, a szerzej dla rynku usług w Unii.
Prof. Leokadia Oręziak

Wprowadzenie
Rozdział 1
Bankowy nadzór europejski a zasada komitologii
Rozdział 2
Geneza wspólnotowych regulacji bankowych
Sprawowanie nadzoru bankowego w UE
Postawy i zasady wspólnotowego sektora bankowego
Skonsolidowana Dyrektywa Bankowa
Dyrektywa o adekwatności kapitałowej (CAD)
Rozdział 3
Ewolucja podejścia Komitetu Bazylejskiego do wymogów kapitałowych.
Zakres NUK w prawie europejskim i na świecie
Banki po Umowie Bazylejskiej z 1988 r
Wprowadzanie NUK w Europie
Rozdział 4
Struktura Nowej Umowy Kapitałowej. Metoda standardowa
Struktura Nowej Umowy Kapitalowej/CRD. Nadzór
Metoda standardowa wyliczania ryzyka kredytowego
Wagi ryzyka według ocen nadawanych przez agencje ratingowe
Kategorie należności w metodzie standardowej
Rozdział 5
Metody ratingu wewnętrznego dla ryzyka kredytowego
Podstawowe cechy metod ratingów wewnętrznych
Kategorie ekspozycji
Ekspozycje korporacyjne
Ekspozycje od państw, banków, detaliczne, kapitałowe i inne
Wyliczanie wymogów kapitałowych w metodach IRB
Ekspozycja w przypadku zdarzenia kredytowego oraz zapadalność
dla ekspozycji od państw, banków i przedsiębiorstw
Rozdział 6
Metoda ratingów wewnętrznych dla ekspozycji detalicznych
Rozdział 7
Sposoby zmniejszania ryzyka kredytowego
Zabezpieczenia finansowe i fizyczne
Redukowanie ryzyka kredytowego w CRD
Praktyka CRM przy zastosowaniu pochodnych kredytowych
CRT w działalności instytucji finansowych UE
Rozdział 8
Sekurytyzacja w Nowej Umowie Kapitałowej
Ogólne zasady traktowania ekspozycji sekurytyzacyjnych
w bilansach banków
Adekwatność kapitałowa w metodzie standardowej
Adekwatność kapitałowa według metody opartej na ratingach zewnętrznych
Metoda wzoru nadzorczego
Rozdział 9
Wpływ NUK/CRD na gospodarkę europejską w kontekście budowy
wspólnego rynku usług
Zakończenie
Załączniki
Załącznik 1. Lista kwestii do rozstrzygania przez nadzory krajowe
Załącznik 2. Etapy zatwierdzania modeli IRB i AMA przez nadzory krajowe. . Załącznik 3. Przepisy odnoszące się do nadzoru w Dyrektywie
12/2000 i 2006/48/WE
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku