• Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia (wyd II zmienione)

„Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia" przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią źródto wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej analizowanego podmiotu gospodarczego, a umiejętność dokonywania całościowej oceny sytu­acji majątkowej, wypłacalności, rentowności, umożliwia trafną lokalizację występujących w firmie problemów, nieprawidłowości i pozwala na właściwą ocenę decyzji inwestycyjnych.

Podtytuł Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia (wyd II zmienione)
Autor Aneta Sokół, Anna Owidia Surmacz, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Jolanta Lubomska-Kalisz
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 165
48.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-084-8

„Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia" przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią źródto wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej analizowanego podmiotu gospodarczego, a umiejętność dokonywania całościowej oceny sytu­acji majątkowej, wypłacalności, rentowności, umożliwia trafną lokalizację występujących w firmie problemów, nieprawidłowości i pozwala na właściwą ocenę decyzji inwestycyjnych.


W książce Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na następujące pytania:
* Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję?
* Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa?
* Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe?
* Jak przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je zanalizować?
* Jakie informacje można uzyskać dokonując oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa?
* Które grupy wskaźników należy wykorzystać by dokonać prawidłowej analizy sprawozdania finansowego?

Książka stanowi materiał dydaktyczny dla studentów kierunków ekonomicznych. Może być również przydatna dla właścicieli przedsiębiorstw zaintere­sowanych prezentowaną problematyką.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1.
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw (Aneta Sokół) 9
1.1. Charakterystyka sprawozdania finansowego 9
1.2. Rodzaje sprawozdań finansowych 15
1.3. Znaczenie sprawozdań finansowych 17
1.4. Normy prawne dotyczące sprawozdań finansowych 19
1.5. Cechy sprawozdań finansowych 19
1.6. Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych 22
1.7. Interesariusze sprawozdań finansowych 26
1.8. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych 29

Rozdział 2.
Elementy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Jolanta Lubomska-Kalisz, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz) 33
2.1. Układ i treść bilansu (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 33
2.1.1. Ogólne przybliżenie istoty bilansu 33
2.1.2. Aktywa składnikiem bilansu przedsiębiorstwa 38
2.1.3. Pasywa jako element bilansu przedsiębiorstwa 41
2.2. Istota rachunku zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 43
2.2.1. Wstęp do rachunku zysków i strat 43
2.2.2. Układ rachunku zysków i strat 45
2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - cash flow statement (Anna Owidia Surmacz) 51
2.3.1. Istota i cele przepływów środków pieniężnych 51
2.3.2. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 57
2.3.3. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 59
2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Jolanta Lubomska-Kalisz) 61
2.4.1. Istota i cele zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 61
2.4.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 63
2.4.3. Przyczyny zmian w składnikach kapitału (funduszu) własnego 66
2.5. Informacja dodatkowa (Jolanta Lubomska-Kalisz) 71
2.5.1. Istota i struktura informacji dodatkowej 71
2.5.2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 72
2.5.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 74

Rozdział 3.
Ocena sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz) 83
3.1. Analiza bilansu (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 83
3.1.1. Analiza struktury danych bilansowych 83
3.1.2. Analiza dynamiki danych bilansowych 88
3.1.3. Wskaźnikowa analiza danych bilansowych 91
3.2. Analiza rachunku zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 93
3.2.1. Wstępna analiza wyniku finansowego 93
3.2.2. Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat 98
3.2.3. Analiza wyniku finansowego w wielkościach względnych - analiza rentowności 101
3.2.4. Analiza przyczynowa rentowności kapitałów 105
3.2.5 Analiza piramidalna rentowności kapitałów 107
3.2.6.Analiza sprawności działania 109
3.3. Analiza bezwzględna i względna rachunku przepływów środków pieniężnych (Anna Owidia Surmacz) 111
3.3.1. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych 113
3.3.2. Wskaźnikowa analiza rachunku przepływów pieniężnych 116

Rozdział 4.
Praktyczna ocena sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa - zadania i pytania kontrolne (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Jolanta Lu­bomska-Kalisz, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz, Aneta Sokół) 125
4.1. Sprawozdanie finansowe (Aneta Sokół) 125
4.2. Bilans (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 130
4.3. Rachunek zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 136
4.4. Rachunk cash flow (Anna Owidia Surmacz) 142
4.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Jolanta Lubomska-Kalisz) 158
4.6. Informacja dodatkowa (Jolanta Lubomska-Kalisz) 158

Bibliografia 163

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku