• Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej

Podtytuł Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej
Autor Stanisław Kasiewicz (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 219
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-462-4
Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odna­wialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru. Czytelnik może zapoznać się ze szczegóło­wo opisanymi, wybranymi rodzajami projektów inwestycyjnych, otrzymując możliwość oceny odmiennych podejść do zarządzania ryzykiem dla różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii. Zespół autorów kierowany przez prof. dr. hab. Stanisława Kasiewicza podjął bardzo interesujące i ważne teore­tycznie, jak i praktycznie, a przede wszystkim niezmiernie aktualne zagadnienie, a mianowicie blok problemów związanych z ryzykiem inwestowania w wytwarzanie energii w oparciu o jej odnawialne nośniki.

Konkludując chciałbym podkreślić, że Autorzy recenzowanego tomu podjęli bardzo ważne, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widze­nia, zagadnienie i że niniejsza książka jest bardzo potrzebna na rynku wydawniczym.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Kucińskiego
Jest to publikacja zbudowana na swoistej tożsamości i powiązaniu dwóch ważnych dla gospodarki obszarów: OZE i ryzyka gospodarczego. Ale auto­rom nie chodzi tylko o to, aby to ryzyko jednorazowo zmierzyć, skwantyfikować i odpowiednio zareagować. Ich podejście jest nieco inne. Można lapidar­nie scharakteryzować je następująco: skoro OZE funkcjonują i będą się rozwijać - należy stale i wieloaspektowo analizować i mierzyć ryzyko genero­wane przez te źródła. Wbrew pozorom i wbrew sceptykom - analiza ryzyka związanego z OZE nie musi być utożsamiana z paraliżem przedsiębiorców i obniżeniem konkurencyjności ich działań. Może być dokładnie odwrotnie - analiza ryzyka sprawi, iż przedsiębiorcy nabiorą na nie apetytu i zaczną po­czynać sobie śmielej i z rozmachem... I o tym także traktuje ta książka.

dr Leszek Juchniewicz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (1997-2007)
Wstęp 7
Rozdział 1

Energetyczna bariera konkurencyjności przedsiębiorstw - Paulina Krystosiak 11

Wprowadzenie 11

1.1. Cele polskiej polityki energetycznej 12

1.2. Kluczowe wyzwania energetyczne 17

1.3. Istota i rodzaje barier w sektorze energetycznym 25

1.4. Deficyt w podaży energii elektrycznej 28

1.5. Wpływ deficytu energii na konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw 31

1.6. Przewidywany blackout jako czynnik rozwoju energetyki odnawialnej 35

Podsumowanie 41

Bibliografia 43
Rozdział 2

Współczesny model zarządzania mediami energetycznymi w przedsiębiorstwie - Lech Maryniak 45

Wprowadzanie 45

2.1. Uwarunkowania energetyczne 46

2.2. Wyzwania energetyczne dla przedsiębiorstwa w XXI wieku 47

2.3. Ewolucja modeli zarządzania mediami energetycznymi w przedsiębiorstwie 50

2.4. Analiza ryzyka modelu posiadania własnego źródła wytwarzania mediów energetycznych typu CHP/QUAD 63

Podsumowanie 68

Bibliografia 69
Rozdział 3

Ryzyko regulacyjne w sektorze energetyki odnawialnej - Stanisław Kasiewicz 73

Wprowadzenie 73

3.1. Pojęcie i rola ryzyka regulacyjnego na rynku energii odnawialnej 74

3.2. Potencjalne skutki marginalizowania ryzyka regulacyjnego 76

3.3. Identyfikacja obszarów ryzyka regulacyjnego w sektorze energetyki odnawialnej 79

3.4. Model biznesowy jako fundament zarządzania ryzykiem regulacyjnym z perspektywy przedsiębiorstwa 80

3.5. Elementy gry zarządczej z ryzykiem regulacyjnym 89

Podsumowanie 91

Bibliografia 91
Rozdział 4

„Apetyt na ryzyko" w projektach związanych z produkcją energii odnawialnej - Lech Kurkliński 93

Wprowadzenie 93

4.1. „Apetyt na ryzyko" - uwarunkowania, istota, cechy i rola 94

4.2. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni 98

4.3. Atrakcyjność inwestycyjna projektów OZE 104

4.4. Wyznaczanie „apetytu na ryzyko" w projektach OZE 111

Podsumowanie 115

Bibliografia 115
Rozdział 5

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych zorientowanych na wytwarzanie energii odnawialnej - Daniel Sosiński 117

Wprowadzenie 117

5.1. Ryzyko w projektach inwestycyjnych w Odnawialne Źródła Energii (OZE) 118

5.2. Specyfika inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE) 119

5.3. Czynniki ryzyka występujące w wybranych technologiach wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii 121

5.4. Metody identyfikacji ryzyka w projektach zorientowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 124

5.5. Metody pomiaru ryzyka w projektach zorientowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 128

5.6. Narzędzia ograniczania ryzyka w projektach zorientowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 131

5.7. Metody monitorowana i kontroli ryzyka w projektach zorientowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 134

Podsumowanie 136

Bibliografia 137
Rozdział 6

Identyfikacja i pomiar ryzyka w obszarze eksploatacyjnym na przykładzie Oczyszczalni Ścieków „Warta" w Częstochowie - Izabela Olton 139

Wprowadzenie 139

6.1. Ryzyko związane z produkcją biogazu 142

6.2. Funkcjonowanie systemu kogeneracji energetycznej w COŚ „WARTA" SA 144

6.3. Monitorowanie ryzyka i analiza wrażliwości

na zmiany przepływów pieniężnych 147

6.4. Pomiar ryzyka metodą entropii 153

Podsumowanie 157

Bibliografia 158
Rozdział 7

Ocena efektywności finansowej i ekonomicznej projektów inwestycyjnych energetyki geotermalnej - Robert Sasin 159

Wprowadzenie 159

7.1. Główne czynniki ryzyka przy ocenie projektów geotermalnych 160

7.2. Praktyka zarządzania ryzykiem w projektach geotermalnych 162

7.2.1. Ocena projektów geotermalnych zrealizowanych w Polsce i ich główne rodzaje ryzyka 162

7.2.2. Wybrane projekty geotermalne w fazie realizacji w Polsce - ocena i główne rodzaje ryzyka 171

7.3. Przykład oceny efektywności projektu geotermalnego 175

Podsumowanie 178

Bibliografia 180
Rozdział 8

Zarządzanie ryzykiem w projektach budowy i eksploatacji hydroelektrowni - Waldemar Rogowski, Piotr Rak 181

Wprowadzenie 181

8.1. Cechy charakterystyczne inwestycji w energetyce wodnej - źródła ryzyka 182

8.2. Charakterystyka procesu zarządzania ryzykiem w hydroenergetycznych przedsięwzięciach inwestycyjnych 186

8.2.1. Identyfikacja ryzyka 186

8.2.2. Kwantyfikacja ryzyka 189

8.2.3. Planowanie reakcji na ryzyko 190

8.2.4. Monitorowanie, kontrolowanie ryzyka i reakcja 191

8.3. Analiza ryzyka dla projektu Hydroelektrowni Czorsztyn-Niedzica - Sromowce Wyżne 191

Podsumowanie 195

Bibliografia 195
Rozdział 9

Stopa dyskontowa a koszt kapitału - rekomendacje dla oceny opłacalności projektów z sektora energetyki odnawialnej - Mieczysław Prystupa 197

Wprowadzenie 197

9.1. Definicje stopy dyskontowej i kosztu kapitału 198

9.2. Koncepcja hierarchii źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 203

9.3. Specyficzne przyczyny ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej 207

9.4. Szacowanie składników stopy dyskontowej w zastosowaniu do sektora energetyki odnawialnej 209

9.5. Wybór metod oceny projektów inwestycyjnych w se9.1. Definicje stopy dyskontowej i kosztu kapitału ktorze energetyki odnawialnej 215

Podsumowanie 218

Bibliografia 218
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku