• Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski

Podtytuł Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implika
Autor Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 266
69.00 51.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-459-4

Kryzysy, a szczególnie ostatni, zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w 2008 r., należą do najbardziej spektakularnych zjawisk w gospodarce światowej. Postępująca globalizacja, duży stopień zależności i powiązań pomiędzy podmiotami oraz sektorami gospodarek, a także pogłębiająca się inte­gracja gospodarcza stały się głównymi kanałami transmisji jego negatywnych skutków. Na forum instytucji międzynarodowych i krajowych, jak dotąd nie udało się doprowadzić do stworzenia paradygmatu w zakresie skutecznej walki z kryzysami, jak również opracować modelu wyjścia z obecnej recesji.
Głównym celem monografii jest analiza i próba oceny konsekwencji obecnego globalnego kryzysu finansowego dla skali i intensywności międzynarodo­wej współpracy gospodarczej. W monografii przedstawiono następujące zagadnienia:

- rodzaje zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce,

- zmiany w handlu zagranicznym wywołane różnego rodzaju kryzysami w latach 1992-2002,

- genezę i przebieg kryzysu gospodarczego lat 2008-2009,

- wpływ współczesnego kryzysu na wielkość i strukturę międzynarodowej wymiany towarowej, obrotów usługowych i przepływów bezpośrednich in­westycji zagranicznych na świecie, w krajach Unii Europejskiej i w Polsce,

- konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla równowagi płatniczej krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7,

- protekcjonistyczne i liberalizacyjne tendencje w polityce handlowej w okresie globalnego kryzysu gospodarczego.
Monografia stanowi: „bogate źródło wiedzy, zarówno dla pracowników naukowych i praktyków gospodarczych, jak i studentów kierunków ekonomicz­nych, w związku z czym gorąco polecam je do rozpowszechnienia w formie publikacji".

Z recenzji Prof. UE dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego

Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce - Henryk Czubek 11

1.1. Kryzys a cykl koniunkturalny 11

1.1.1. Nierównomierność procesów rozwoju gospodarczego 11

1.1.2. Klasyfikacja cykli koniunkturalnych 12

1.1.3. Średnioterminowy cykl koniunkturalny 15

1.1.4. Deformacja współczesnego cyklu koniunkturalnego 17

1.2. Pojęcie i rodzaje kryzysów finansowych - od modelu monetarystycznego do eklektycznego z uwzględnieniem koncepcji triady 17

1.3. Kryzys walutowy 22

1.4. Kryzys bankowy 25

1.5. Kryzys zadłużenia 29

1.6. Problemy długu publicznego w Nowym Millennium 32
Rozdział 2

Kryzysy finansowe a wymiana handlowa w ujęciu retrospektywnym - Anita Modrzejewska 35

2.1. Kryzysy finansowe i ich wpływ na handel zagraniczny 35

2.2. Zmiany w handlu zagranicznym w następstwie kryzysów finansowych w latach 1992-2002 43

2.2.1. Kryzys finansowy w Europejskim Systemie Walutowym (1992-1993) 43

2.2.2. Kryzysy finansowe w latach 1994-2002 48
Rozdział 3

Geneza i przebieg kryzysu gospodarczego lat 2008-2009 - Agnieszka Głodowska 55

3.1. Geneza kryzysu - wieloaspektowość problemu 56

3.2. Przyczyny kryzysu 57

3.2.1. Czynniki popytowe jako źródło kryzysu 57

3.2.2. Czynniki podażowe jako źródło kryzysu 59

3.3. Przebieg kryzysu w USA 64

3.4. Transfer kryzysu do Europy 67

3.5. Sytuacja w Polsce w latach 2008-2009 73
Rozdział 4

Międzynarodowa wymiana towarowa w okresie współczesnego kryzysu globalnego - Bożena Pera 79

4.1. Światowa wymiana towarowa a globalny kryzys finansowy 79

4.1.1. Zmiany w wielkości obrotów na świecie 79

4.1.2. Zmiany w strukturze towarowej na świecie 87

4.1.3. Strumienie handlu największych światowych eksporterów i importerów 89

4.2. Kierunki rozwoju wymiany handlowej Unii Europejskiej w okresie globalnego kryzysu finansowego 97

4.2.1. Wielkość i dynamika obrotów towarowych Unii Europejskiej 97

4.2.2. Struktura towarowa wymiany handlowej UE 101

4.2.3. Przeobrażenia w strukturze geograficznej obrotów towarowych krajów UE 105

4.3. Globalny kryzys finansowy a wymiana handlowa Polski 108

4.3.1. Obroty towarowe - rozmiary i dynamika 108

4.3.2. Struktura branżowa wymiany handlowej i jej zmiany 109

4.3.3. Obroty towarowe z głównymi grupami krajów 115

Aneks statystyczny do rozdziału 4 120
Rozdział 5

Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010 - Wojciech Zysk 125

5.1. Wielkość i dynamika obrotów usługowych - ujęcie globalne 126

5.2. Wielkość i dynamika obrotów usługowych w Unii Europejskiej 128

5.3. Wielkość i dynamika obrotów usługowych w Polsce 130

5.4. Zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług - ujęcie globalne 133

5.5. Zmiany struktury gałęziowej międzynarodowych obrotów usługowych Unii Europejskiej 135

5.6. Zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług w Polsce 137

5.7. Głowni eksporterzy i importerzy usług 141
Rozdział 6

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego - Elżbieta Bombińska 147

6.1. Główne tendencje w światowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2008-2010 148

6.2. Pozycja Unii Europejskiej w światowych przepływach BIZ w okresie kryzysu 158

6.3. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2008-2010 166

6.4. Obroty towarowe z zagranicą podmiotów z kapitałem zagranicznym działających w Polsce w latach 2008-2009 175
Rozdział 7

Kryzys gospodarczy a równowaga płatnicza wybranych krajów - Marek Maciejewski 183

7.1. Saldo obrotów bieżących krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7 184

7.2. Pozycje rachunku finansowego krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7 196

7.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna i miary płynności międzynarodowej krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7 198

7.4. Znaczenie ocen ratingowych dla finansowania zobowiązań dłużnych wybranych krajów 205
Rozdział 8

Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu - Agnieszka Hajdukiewicz 219

8.1. Kierunki rozwoju polityki handlowej w XXI wieku 220

8.2. Skala i zakres restrykcji handlowych wprowadzonych w krajach G20 w okresie kryzysu 223

8.3. Główne instrumenty współczesnego protekcjonizmu handlowego i ich stosowanie w okresie globalnego kryzysu 227

8.3.1. Cła importowe i inne bariery wobec importu stosowane na granicy 227

8.3.2. Środki ochronne 230

8.3.3. Restrykcje eksportowe 237

8.3.4. Bariery sanitarne i techniczne w handlu 239

8.3.5. Subsydia 241

8.4. Liberalizacja handlu międzynarodowego na forum WTO w warunkach kryzysu 243

8.4.1. Geneza Rundy Doha, jej cele i przebieg 243

8.4.2. Przyczyny dotychczasowego fiaska Rundy Doha 245

8.4.3. Kontrowersyjne kwestie negocjacyjne 247
Wnioski końcowe 253

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku