• Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko

Ryzyko podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej niejedno ma imię. Ma wiele różnych form przejawiania się. Rozmaite są jego źródła. Jednym z takich źródeł jest miejsce lokalizacji tej działalności. Lokalizacja sama w sobie rodzi ryzyko związane z niepewnością co do rzeczywistej wartości lokalizacyjnej i przestrzennej danego miejsca oraz niezmienności kreujących tę wartość czynników lokalizacji właściwych określonej jednostce osadniczej lub terytorialnej. Wpływa także na sposób ujawniania się innych rodzajów ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu i rozwojowi przedsiębiorstw prowadzących daną działalność gospodarczą. Rzutuje również na percepcję tego ryzyka przez te podmioty gospodarcze, na skuteczność podejmowanych przez nie prób jego niwelowania, a zwłaszcza działań zmierzających do sprostania wyzwaniom wynikającym z jego istnienia. Lokalizacja nie generuje jednak wynikającego z niej ryzyka i nie oddziałuje na inne jego rodzaje w sposób zagregowany, lecz poprzez poszczególne

Podtytuł Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko
Autor Kazimierz Kuciński (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 194
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-837-0

Ryzyko podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej niejedno ma imię. Ma wiele różnych form przejawiania się. Rozmaite są jego źródła. Jednym z takich źródeł jest miejsce lokalizacji tej działalności. Lokalizacja sama w sobie rodzi ryzyko związane z niepewnością co do rzeczywistej wartości lokalizacyjnej i przestrzennej danego miejsca oraz niezmienności kreujących tę wartość czynników lokalizacji właściwych określonej jednostce osadniczej lub terytorialnej. Wpływa także na sposób ujawniania się innych rodzajów ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu i rozwojowi przedsiębiorstw prowadzących daną działalność gospodarczą. Rzutuje również na percepcję tego ryzyka przez te podmioty gospodarcze, na skuteczność podejmowanych przez nie prób jego niwelowania, a zwłaszcza działań zmierzających do sprostania wyzwaniom wynikającym z jego istnienia.

Lokalizacja nie generuje jednak wynikającego z niej ryzyka i nie oddziałuje na inne jego rodzaje w sposób zagregowany, lecz poprzez poszczególne jej czynniki. Relacja między lokalizacją działalności gospodarczej a jej ryzykiem ma bowiem charakter syndromatyczny. Ta syndromatyczność jest zwłaszcza czytelna w odniesieniu do, szczególnie wrażliwej na ryzyko i samej w sobie ryzykownej ekonomicznie, zaawansowanej technologicznie działalności gospodarczej, zwłaszcza tej zinternacjonalizowanej. Podobnie jest również z rolniczą działalnością gospodarczą.

Wykorzystując, jako swego rodzaju studia przypadku, te specyficzne typy działalności gospodarczej pokazano w książce, jak poszczególne czynniki lokalizacji tej działalności generują ryzyko wynikające bezpośrednio, bądź pośrednio z jej lokalizacji, jak transformują inne rodzaje ryzyka związanego z prowadzeniem tej działalności oraz jak wpływają na możliwość zarządzania tym ryzykiem i skuteczność tego zarządzania, zwłaszcza wykorzystującego narzędzie, jakim jest ubezpieczanie się od ryzyka. Pokazano także jak, uwzględniając poszczególne czynniki lokalizacji, stale monitorować przestrzenne i temporalne zróżnicowanie ryzyka wynikającego z przyrodniczej, ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej i chorologicznej specyfiki jednostek terytorialnych, w których jest umiejscowiona lub umiejscawiana określona działalność gospodarcza.

Wprowadzenie - Kazimierz Kuciński 9

Część I. Determinanty ryzyka

Rozdział 1
Ryzyko lokalizacji elektrowni wiatrowych - Dorota Niedziółka 17
1.1. Ryzyko lokalizacji działalności gospodarczej 20
1.2. Ryzyko lokalizacji farm wiatrowych 22
1.3. Czynniki lokalizacji farm wiatrowych 25
1.4. Sposoby ograniczania ryzyka lokalizacji 43
1.5. Narzędzia ograniczania ryzyka budowy farm wiatrowych 46
1.6. Monitorowanie i kontrola ryzyka lokalizacji 47
1.7. Czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych a ryzyko prowadzenia przez nie działalności gospodarczej 48
Bibliografia 57

Rozdział 2
Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie - Maciej Gurbała 59
2.1. Źródła niepewności i ryzyka w zaawansowanej technologicznie działalności gospodarczej 60
2.2. Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w aglomeracji warszawskiej 68
2.3. Lokalizacja przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie a jej ryzyko 74
2.4. Sposoby minimalizowania ryzyka w badanych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie 78
Bibliografia 80

Rozdział 3
Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw typu start-up - Magdalena A. Olczak 83
3.1. Warszawa jako miejsce rozwoju przedsiębiorstw typu start-up 84
3.2. Ryzyko lokalizacji a działalność innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up 86
3.3. Czynniki lokalizacji i ryzyka lokalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up 87
3.4. Sposoby zarządzania ryzykiem lokalizacji w działalności przedsiębiorstw typu start-up 94
3.5. Lokalizacja przedsiębiorstw typu start-up a ich rozwój 96
Bibliografia 99

Rozdział 4
Lokalizacyjne uwarunkowania ryzyka związanego z internacjonalizacją prowadzonej działalności gospodarczej - Barbara Trzcińska 101
4.1. Geneza, rozwój i struktura przedsiębiorstwa Wielton S.A. 102
4.2. Strategia rozwoju i internacjonalizacji przedsiębiorstwa 106
4.3. Turbulencje rynkowe a wyniki finansowe 113
4.4. Obszary wystąpienia ryzyka 116
Bibliografia 121

Część II. Ubezpieczanie ryzyka

Rozdział 5
Ubezpieczanie ryzyka lokalizacji - Monika Niedziółka 125
5.1. Specyfika ryzyka lokalizacyjnego i możliwości zarządzania nim 126
5.2. Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem lokalizacyjnym 136
5.3. Ubezpieczanie ryzyka lokalizacji obiektów rolniczych 144
Bibliografia 157

Część III. Monitorowanie ryzyka

Rozdział 6
Monitorowanie ryzyka lokalizacji w lokalnych jednostkach samorządu terytorialnego - Hanna Godlewska-Majkowska, Mariusz Czernecki 161
6.1. Czynniki lokalizacji a ryzyko lokalizacyjne 163
6.2. Pomiar ryzyka lokalizacyjnego 169
6.3. Modelowanie ryzyka lokalizacyjnego 174
6.4. Czynniki kwantyfikacji ryzyka lokalizacji 177
6.5. Kwantyfikacja ryzyka lokalizacji 182
Bibliografia 192

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku