• BIOGAZOWNIE. Rynek, konkurencyjność, analiza efektywności

Biogospodarka należy do przyszłości. Oznacza produkcję, która realizowana jest przy niewielkim negatywnym wpływie na środowisko i przy jednoczesnym przyczynianiu się do osiągnięcia innowacji, zwiększenia podaży energii, wzrostu miejsc pracy, a w konsekwencji rozwoju gospodarczego. Państwa, które będą miały biogospodarkę dokonają znacznego postępu technologicznego. Wykorzystanie zasobów biologicznych w procesach upraw i przetwórstwa wymaga jednak dbałości o zachowanie równowagi nie tylko przyrodniczej, ale przede wszystkim społecznej, pamiętając o hierarchii potrzeb żywnościowych. Rozwój biogospodarki musi uwzględniać zmienność otoczenia zewnętrznego, konkurencję międzynarodową, doświadczenia procesu globalizacji, a także wciąż uzasadnione bezpieczeństwo ekonomiczne i żywnościowe. Wobec tych dwóch często antagonistycznych prądów do rozwoju i ograniczania działalności w ramach biogospodarki, podmioty aktywne na tym rynku muszą uzyskać zdolność nie tylko dostosowania się do zmian koniunkt

Podtytuł BIOGAZOWNIE. Rynek, konkurencyjność, analiza efektywności
Autor Dorota Niedziółka (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 134
44.00 30.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-771-7

Biogospodarka należy do przyszłości. Oznacza produkcję, która realizowana jest przy niewielkim negatywnym wpływie na środowisko i przy jednoczesnym przyczynianiu się do osiągnięcia innowacji, zwiększenia podaży energii, wzrostu miejsc pracy, a w konsekwencji rozwoju gospodarczego. Państwa, które będą miały biogospodarkę dokonają znacznego postępu technologicznego.

Wykorzystanie zasobów biologicznych w procesach upraw i przetwórstwa wymaga jednak dbałości o zachowanie równowagi nie tylko przyrodniczej, ale przede wszystkim społecznej, pamiętając o hierarchii potrzeb żywnościowych.

Rozwój biogospodarki musi uwzględniać zmienność otoczenia zewnętrznego, konkurencję międzynarodową, doświadczenia procesu globalizacji, a także wciąż uzasadnione bezpieczeństwo ekonomiczne i żywnościowe.

Wobec tych dwóch często antagonistycznych prądów do rozwoju i ograniczania działalności w ramach biogospodarki, podmioty aktywne na tym rynku muszą uzyskać zdolność nie tylko dostosowania się do zmian koniunktury, ale efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, budowania przewagi technicznej lub technologicznej oraz właściwych relacji z otoczeniem.

Jednym z przykładów działalności w ramach biogospodarki są biogazownie, instalacje służące do produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów, odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków.

Książka podsumowuje badania mające na celu ocenę uwarunkowań lokalizacji biogazowni, aspektów administracyjnoprawnych, warunków finansowania przedsięwzięcia, a także aspektu eksploatacyjno-optymalizacyjnego oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych działających na rynku biogazu.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Uwarunkowania instytucjonalne lokalizacji inwestycji związanych z produkcją biogazu 13
Wstęp 13
1.1. Uwarunkowania lokalizacji biogazowni 14
1.2. Przestrzenne rozmieszczenie biogazowni w Polsce na tle wybranych czynników lokalizacyjnych 18
1.3. Znaczenie lokalnych instytucji w lokalizacji biogazowni w Polsce 24
Podsumowanie 30
Bibliografia 31

Rozdział 2
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji bioenergetycznych w Polsce 33
Wstęp 33
2.1. Główne elementy etapu administracyjnoprawnego inwestycji bioenergetycznych 34
2.1.1. Etapy inwestycji a wymagane decyzje i pozwolenia 34
2.1.2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 35
2.1.3. Decyzja o warunkach zabudowy 37
2.1.4. Decyzja o warunkach przyłączenia do sieci 38
2.1.5. Pozwolenie wodnoprawne 38
2.1.6. Pozwolenie zintegrowane 39
2.1.7. Pozwolenie na budowę 40
2.1.8. Pozwolenia emisyjne 40
2.1.9. Pozwolenie na hałas 41
2.1.10. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 41
2.1.11. Decyzja zezwalająca na eksploatację urządzeń technicznych 42
2.2. Warunki etapu administracyjnoprawnego inwestycji bioenergetycznych w Polsce 43
2.2.1. Uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności dla inwestycji bioenergetycznych 43
2.2.2. Wsparcie procesu inwestycyjnego dla inwestycji bioenergetycznych przez gminy 48
2.2.3. Informacja o inwestycjach bioenergetycznych znajdujących się na terenie gminy 52
2.2.4. Informacja o dostępnej ofercie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach gminy 54
2.2.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz decyzje środowiskowe 54
Podsumowanie 55
Bibliografia 55

Rozdział 3
Finansowy aspekt inwestycji przedsiębiorstw bioenergetycznych 57
Wstęp 57
3.1. Przygotowanie inżynierii finansowej 58
3.2. Umowy na sprzedaż energii i świadectw pochodzenia 65
3.3. Uzyskanie współfinansowania 69
Podsumowanie 82
Bibliografia 83

Rozdział 4
Eksploatacyjny - optymalizacyjny aspekt funkcjonowania biogazowni 87
Wstęp 87
4.1. Zasady finansowania i montaż finansowy dla inwestycji biogazowni dofinansowanej ze środków publicznych, europejskich oraz komercyjnych 90
4.1.1. Finansowanie przedsięwzięcia 90
4.1.2. Środki publiczne 92
4.1.3. Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 92
4.2. Analiza ekonomiczna 94
4.2.1. Podział biogazowni ................................................................................... 94
4.2.2 Średnie i duże biogazownie 95
4.2.3 Małe biogazownie 98
4.3. Analiza badań przeprowadzonych w gminach 108
Podsumowanie 111
Bibliografia 112

Rozdział 5
Konkurencyjność podmiotów gospodarczych działających na rynku biogazu 113
Wstęp 113
5.1. Wybrane czynniki wpływające na decyzje o lokalizacji inwestycji w opinii przedsiębiorstw produkcji biogazu rolniczego w Polsce 114
5.2. Oferta inwestycyjna samorządu lokalnego oraz postawa władz lokalnych wobec inwestycji bioenergetycznych 122
5.3. Współpraca z samorządem lokalnym 125
5.4. Współpraca z lokalnymi organizacjami i społecznością - możliwość pojawienia się sprzeciwu 126
Podsumowanie 127
Bibliografia 128

Zakończenie 129

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku