• Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej

Książka prezentuje dojrzałą i usystematyzowaną koncepcję interdyscyplinarnego ujęcia problematyki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach gospodarowania. Autor kieruje ją do ekonomistów, prawników i studentów, a także menadżerów i dyrektorów finansowych oraz osób poszukujących informacji z zakresu analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Zaletą książki jest to, iż autor w sposób zrozumiały dla Czytelnika stara się przedstawić zagadnienia restrukturyzacji finansowej i zaprezentować sposoby realizacji tego procesu, roli jego uczestników, sygnałów wczesnego ostrzegania, a także sposoby kształtowania relacji między przedsiębiorstwem a instytucją finansową.

Podtytuł Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji fi nansowej
Autor Krzysztof D. Simon
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 150
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-730-4

Książka prezentuje dojrzałą i usystematyzowaną koncepcję interdyscyplinarnego ujęcia problematyki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach gospodarowania.

Autor kieruje ją do ekonomistów, prawników i studentów, a także menadżerów i dyrektorów finansowych oraz osób poszukujących informacji z zakresu analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Zaletą książki jest to, iż autor w sposób zrozumiały dla Czytelnika stara się przedstawić zagadnienia restrukturyzacji finansowej i zaprezentować sposoby realizacji tego procesu, roli jego uczestników, sygnałów wczesnego ostrzegania, a także sposoby kształtowania relacji między przedsiębiorstwem a instytucją finansową.

Wstęp 7

Rozdział 1
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw 9
1.1. Definicje restrukturyzacji 13
1.2. Rodzaje, charakter i obszary restrukturyzacji przedsiębiorstw 18
1.3. Istota i rodzaje restrukturyzacji finansowej 24
1.4. Główne etapy procesu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw 32

Rozdział 2
Bank w procesie naprawczym przedsiębiorstwa 39
2.1. Bank jako uczestnik procesu restrukturyzacji finansowej 39
2.2. Monitoring i ocena zjawisk 41
2.3. Udział banku w procesie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa 43
2.4. Podstawowe informacje na temat klasyfikacji ekspozycji kredytowych a konieczność tworzenia rezerw 45
2.5. Kowenanty jako zobowiązanie i element restrukturyzacji finansowej 49

Rozdział 3
Przyczyny niepowodzeń gospodarczych przedsiębiorstw i ich klasyfikacja 57
3.1. Źródła i czynniki pogorszenia kondycji firm 58
3.2. Podział przyczyn trudnych sytuacji przedsiębiorstw 60
3.2.1. Podział przyczyn ze względu na miejsce występowania 65
3.2.2. Inne podziały przyczyn trudnych sytuacji przedsiębiorstw 68
3.3. System wczesnego ostrzegania - wybrane narzędzia 69
3.4. Symptomy pogorszenia kondycji przedsiębiorstwa 72
3.5. Wskaźniki finansowe 79
3.4.1. Sprawozdania finansowe jako źródło wiedzy o kondycji finansowej przedsiębiorstw 80
3.4.2. Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej 82
3.6. Wskaźniki niefinansowe 92

Rozdział 4
Strategie i organizacja działania w procesie sanacji finansów przedsiębiorstwa 97
4.1. Problematyka strategii i zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji ekonomicznej 97
4.2. Strategie przedsiębiorców i banków w trudnej sytuacji ekonomicznej 103
4.2.1. Strategia konfliktowa 104
4.2.2. Strategia konstruktywnego porozumienia 106
4.2.3. Strategie stay i exit realizowane przez banki 110
4.3. Elementy działań restrukturyzacyjnych 113

Rozdział 5
Organizacja procesu restrukturyzacji finansowej 117
5.1. Zasady tworzenia planu naprawczego 118
5.2. Prognoza finansowa 121
5.3. Harmonogram działań 124
5.4. Analiza wrażliwości przedsiębiorstwa na zagrożenia 126
5.5. Uczestnicy procesu restrukturyzacji 129
5.5.1. Zespół antykryzysowy w przedsiębiorstwie 129
5.5.2. Uczestnicy procesu restrukturyzacji po stronie banku 132

Zakończenie 135
Bibliografia 137
Pozycje zwarte 137
Pozycje artykułowe 143
Materiały źródłowe 144
Akty prawne 145
Spis tabel 147
Spis schematów 149
Krzysztof D. Simon − prawnik (absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bankowości, analizy finansowej i strategicznej oraz restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Autor artykułów z powyższej problematyki.

Od 14 lat pracownik zagranicznej instytucji finansowej, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także wieloletni ekspert Ministra Gospodarki w zakresie oceny projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku