• Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Przedstawiamy Państwu kolejne, zbiorowe opracowanie środowiska naukowego zajmującego się w Polsce i sześciu państwach Europy Środkowo-Wschodniej prawem finansowym i finansami publicznymi. Niniejsza publikacja stanowi owoc dyskusji przedstawicieli nauki zarówno co do przyszłego kształtu prawa finansowego i finansów publicznych, jak i co do wskazania dalszych tendencji w studiach naukowych oraz piśmiennictwie z tego zakresu. Oddawany właśnie w ręce Czytelników tom jest efektem trzeciej edycji ważnego projektu naukowego Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. Zmiany w prawie oraz w nauce prawa finansowego i finansów publicznych, jakie następują w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej pozwalają analizować, oceniać dotychczasowy dorobek w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście jego aktualności oraz oczekiwań płynących z praktyki, a także dają asumpt do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć wyzwania, jakie nauce i praktyce przy

Podtytuł Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku
Autor Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 602
99.00 74.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
69.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-737-3
Przedstawiamy Państwu kolejne, zbiorowe opracowanie środowiska naukowego zajmującego się w Polsce i sześciu państwach Europy Środkowo-Wschodniej prawem finansowym i finansami publicznymi. Niniejsza publikacja stanowi owoc dyskusji przedstawicieli nauki zarówno co do przyszłego kształtu prawa finansowego i finansów publicznych, jak i co do wskazania dalszych tendencji w studiach naukowych oraz piśmiennictwie z tego zakresu. Oddawany właśnie w ręce Czytelników tom jest efektem trzeciej edycji ważnego projektu naukowego Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku.

Zmiany w prawie oraz w nauce prawa finansowego i finansów publicznych, jakie następują w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej pozwalają analizować, oceniać dotychczasowy dorobek w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście jego aktualności oraz oczekiwań płynących z praktyki, a także dają asumpt do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć wyzwania, jakie nauce i praktyce przynosi wiek XXI?

Dyskusja, w efekcie której powstał niniejszy tom, jest rozległa, zarówno merytorycznie, przestrzennie, jak i czasowo. Towarzyszy nam refleksja, że w nieodległym czasie obowiązujący porządek prawny w sferze finansów publicznych będzie podlegał dalszym zmianom, dając przyczynek do kontynuowania rozważań.

Życząc Państwu interesującej lektury - mamy nadzieję, że stanie się ona doskonałą przestrzenią do wymiany myśli, efektów badań oraz poglądów na finanse publiczne, wybiegających na wiele lat w XXI wiek.
Wstęp 13


Część I
Finanse publiczne i prawo budżetowe

1. Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych - Jerzy Gwizdała 17

2. Financial Arbiter - Few Remarks - Regina Hučková, Karolína Červená 29

3. Pojęcie instrumentu finansowego w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Analiza aktualnego stanu prawnego oraz wnioski na przyszłość - Michał Mariański 39

4. Wybrane dzieje pieniądza jako źródło refleksji na przyszłość - Maciej Mikliński 49

5. Institutional Protection System in Poland - Rafał Mroczkowski 61

6. Istota i znaczenie stabilności fiskalnej - Przemysław Panfil 73

7. К вопросу о субъектах бюджетного права - Пауль Алексей Георгиевич 83

8. Pierwotna czy wtórna rola prawa finansowego w kształtowaniu modelu państwa. Ujęcie ekonomiczne - Krystyna Piotrowska-Marczak 91

9. Проблемы правового регулирования финансового обеспечения выборов и референдумов в Российской Федерации - Реут Дмитрий Алексеевич 101

10. Revenue Bonds in the Context of New Regulatory Proposals. Current Status and Author's Proposals of Amendments - Piotr Lasecki, Sebastian Skuza 107

11. Публичное банковское право в системе финансового права России - Цинделиани Диана Тамазовна 121

12. Функциональная структура управления государственными финансами - Уварова Наталья Витальевна 125

13. Model nadzoru finansowego i sądowa kontrola decyzji nadzorczych w Wielkiej Brytanii - Patrycja Zawadzka 131


Część II
Prawo finansowe samorządu terytorialnego

14. Reforma finansowania edukacji przedszkolnej w Polsce - założenia i cele finansowego wsparcia gmin oraz dylematy prawne związane z jego wdrażaniem - Luiza Budner-Iwanicka 143

15. Podmiotowość prawnofinansowa samorządowych instytucji kultury - Wojciech Fill 153

16. Kilka refleksji nad finansami powiatów - Jadwiga Glumińska-Pawlic ...... 165

17. Zakres regulacji „spraw budżetowych" w wybranych statutach gmin - Małgorzata Ofiarska 175

18. Analiza wybranych uchwał rad gmin w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek - Zbigniew Ofiarski 185


Część III
Prawo daninowe

19. Предмет и система налогового права России - Цинделиани Имеда Анатольевич 199

20. The Role of Tax Administration within Securing Fiscal Interests of State (in Respect of Fight Against Tax Evasion and Tax Frauds) - Anna Románová, Mária Bujňáková, Pavol Jozef Šafárik 223

21. Constitutional Limits of Tax Rules Retroactivity - Gabriela Dobrovičová, Miroslav Štrkolec 233

22. O efektywności procedury dochodzenia przez podatnika odszkodowania za niezgodne z prawem decyzje podatkowe - Anna Drywa 245

23. Общие принципы противодействия уклонению от уплаты налогов на примере Польши - Edward Juchniewicz 253

24. Opłaty za usługi gospodarcze jako kategoria opłat publicznych - Jolanta Gliniecka 261

25. Opodatkowanie ustanowienia służebności i dochodu ze służebności w świetle wybranych zasad podatkowych - Wojciech Gonet 275

26. Podatkowy charakter opłaty planistycznej - Antoni Hanusz, Paweł Szczęśniak 287

27. Новая категория границ налогообложения в виртуальном пространстве на примере польского налогового права - Edward Juchniewicz 301
28. The Standstill Clause - Discussion of General Issues and the Process of Determination of its Breach - Kacper Kanka 311

29. Instrumenty pośredniego wsparcia kultury w prawie podatkowym - Łukasz Karczyński 321

30. Umowy ubezpieczenia na życie z komponentem inwestycyjnym
- wyzwania regulacyjno-nadzorcze - Anna Maria Klein-Kaska 339

31. Geneza i rozwój podatku dochodowego - Michał Koralewski 355

32. Interpretation of the Tax Law in France. Selected Problems - Mariola Lemonnier 363

33. Ochrona podatnika w postępowaniu w sprawie wymiany informacji podatkowych - Joanna Mach 371

34. Tax Systems in Poland and Croatia - Comparative Analysis - Jarosław Marczak, Jasna Bogovac 381

35. O konieczności wprowadzenia zmian w materialnym prawie podatkowym, w związku z nowymi formami przestępczości podatkowej - Witold Modzelewski 409

36. The Role of Tax Law Jurisprudence - Michal Radvan, Petr Mrkývka 429

37. Tax Legislation of the Russian Federation: Modern Trends of Development - Natalia Soloveva 437

38. W kierunku nowej Międzynarodowej Organizacji Podatkowej (ITO) - Małgorzata Wróblewska 447

39. The Impact of Employers' Tax and Social Security Payments on the Possibility of Job Creation - Milena Barinková, Ivana Vojníková 459


Część IV
Prawo finansowe Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej

40. Opłaty publiczne na gruncie prawa unijnego - wybrane problemy - Dobrosława Antonów 469

41. Prawne aspekty polityki celnej Unii Europejskiej - Andrzej Drwiłło 481

42. Problematyka prawna ustalenia wysokości korekty finansowej za naruszenie prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w latach 2007-2013 - Mateusz Hapka 491

43. The Impact of Cryptocurriences on Financial Market - the Bitcoin Case - Damian Cyman 501

44. Stabilność finansowa i integracja prawna rynku finansowego UE jako przedmiot rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości - Anna Jurkowska-Zeidler 511

45. Rola Komisji Europejskiej w procesie tworzenia giełdowych rynków dla małych i średnich przedsiębiorstw - Magdalena Mosionek-Schweda 523

46. Ekonomizacja prawa finansowego - nowy trend w polskim i unijnym prawie finansowym - Krystyna Nizioł 535

47. Институциональная система Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС): финансово-правовой аспект - Реут Анна Владимировна 545

48. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej finansowanie - Tomasz Sowiński 555

Bibliografia 567
Wykaz aktów prawnych 589
Wykaz orzeczeń 599
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku