• Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania

Podtytuł Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarun
Autor Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 510
69.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-511-9

...) Problematyka recenzowanych opracowań koncentruje się na ocenie sektora finansowego i jego stabilności w warunkach kryzysu gospodarczego ostatnich lat. Autorzy opracowań zwracają uwagę na sposoby przezwyciężania zjawisk kryzysowych, wskazując przy tym na możliwość wykorzysta­nia różnych instrumentów finansowych i polityki gospodarczej (...).(...) Recenzowane opracowania można podzielić na dwie zasadnicze grupy tematyczne. Jedna z nich (liczniejsza) dotyczy szeroko pojętych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów publicznych. Druga zaś grupa (mniejsza) traktuje o sektorze bankowym. Wszystkie zrecenzo­wane opracowania są wartościowe i zasługują na publikację (...).

Z recenzji Prof. dr. hab. Mariana Podstawki

Wprowadzenie 7
Krzysztof Borowski

Rynek komiksów jako przykład inwestycji alternatywnych w dobie kryzysu 11
Marcin Czaplicki

Rola banku centralnego w zapobieganiu boomom kredytowym 25
Anna Dobrzańska

Wzmacnianie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie polityki makroostrożnościowej - cel, organizacja, instrumenty 37
Marek Dylewski

Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce i Nowej Zelandii 53
Ryta Iwona Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk

Koncepcja fiscal governance w świetle teorii finansów publicznych - wnioski dla realizacji polityki fi skalnej w Polsce 65
Beata Filipiak

Normy badania jednostek samorządu terytorialnego przez instytucje ubezpieczeniowe na potrzeby realizacji umów ubezpieczenia - przesłanki i realia stosowania 77
Tamara Anna Galbarczyk

Bezpieczeństwo krajowych lokat w instytucjach bankowych i parabankowych 89
Juliusz Giżyński

Pakt fiskalny jako uzupełnienie zmodyfikowanego paktu stabilności i wzrostu 103
Katarzyna Golik

Uwarunkowania stabilności finansowej w ChRL na przykładzie rynku nieruchomości 113
Alicja Gołębiowska

Uwarunkowania stabilności finansowej systemu emerytalnego w Polsce 125
Małgorzata Magdalena Hybka

Polityka fi skalna Francji i Niemiec w dobie kryzysu zadłużeniowego 135
Andrzej Jędruchniewicz

Struktura kredytów a stabilność finansowa 147
Tomasz Jędrzejowicz

Rozwiązania instytucjonalne dla zapewnienia stabilności finansów publicznych w strefie euro - wnioski z kryzysu 159
Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

Europejska unia bankowa a szanse i zagrożenia dla rozwoju polskiego sektora bankowego 171
Alicja Kasperowicz-Stępień

Wpływ kryzysu finansowego na sytuację makroekonomiczną oraz stan finansów publicznych krajów bałtyckich 183
Ryszard Kata

Stabilność finansowa banków spółdzielczych w warunkach niestabilności rynków finansowych 191
Aneta Kłopocka

Oszczędności gospodarstw domowych - wybór czy przymus (cz. 2) 203
Aneta Kosztowniak

Kryzys zadłużenia publicznego, stabilizacja finansowa a przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich w krajach strefy euro 213
Marcin Krawczyk

O fiskalnej ekspansji i jej monetarnej akomodacji 227
Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Rola rady polityki fiskalnej w aspekcie wdrożenia nowych ram budżetowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 233
Magdalena Miszczuk

Źródła zasilania samorządu terytorialnego w Polsce - ocena i propozycje zmian 243
Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki

Znaczenie dokonań ekonomii behawioralnej w kształtowaniu polityki gospodarczej 255
Monika Pasternak-Malicka

Racjonalny system podatkowy a sprawiedliwość podatkowa w świetle badań ankietowych 273
Małgorzata Pawłowska

Konkurencja, koncentracja i udział kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym przed kryzysem finansowym i podczas kryzysu 287
Katarzyna Marta Pniewska

Społeczna odpowiedzialność wobec wyzwań sektora bankowego w okresie zawirowań na rynkach finansowych 299
Marzanna Poniatowicz

Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym 309
Marta Postuła

Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych 323
Grażyna Rytelewska

Oszczędności gospodarstw domowych - wybór czy przymus (cz. 1) 335
Jacek Sierak

Równowaga budżetowa w sektorze publicznym w Polsce i krajach Unii Europejskiej 345
Tomasz Siudek

Podatek bankowy jako instrument wspierania stabilności finansowej 359
Katarzyna Smolny

Ryzyko destabilizacji finansów publicznych poprzez niestabilność systemu finansowego w Polsce 373
Anna Szelągowska

Europejska unia bankowa - remedium czy pułapka dla krajowych sektorów bankowych? 383
Mateusz Szetela, Kamil Pruchnik

Przedstawienie kontrcyklicznych wymogów kapitałowych i dynamicznych prowizji. Basel III, Hiszpania i Urugwaj 391
Joanna Świderska

Polska wobec zmian architektury sieci bezpieczeństwa w Europie 403
Alina Walenia

Zarządzanie zasobami publicznymi w sektorze samorządowym Podkarpacia w warunkach kryzysu finansów publicznych 415
Barbara Wieliczko

Perspektywy zmian w wydatkach budżetowych dotyczących polskiego rolnictwa 427
Ewa Wierzbicka

Dylematy rozwoju bancassurance 437
Zbigniew R. Wierzbicki

Wpływ regulacji systemowych i luki kompetencyjnej w zarządzaniu projektami na sytuację JST i gospodarkę 449
Radosław Witczak

Szacowanie podstawy opodatkowania w przepisach podatkowych i perspektywy zmian - wybrane zagadnienia 463
Dorota Wyszkowska

System zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - stan obecny i proponowane kierunki zmian 475
Adam Wyszkowski

Skuteczność oddziaływania progresji w podatku dochodowym od osób fizycznych 487
Wiesława Ziółkowska

Sektor general government w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 497
Informacje o autorach 509

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku