• Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów

Powstała w oparciu o doświadczenia naukowe i praktyczne książka dwóch autorek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Anny Lipki oraz Agnieszki Giszterowicz - pt. „Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów" adresowana jest do specjalistów ds. HR, którzy pragną wykorzystywać w praktyce wiedzę o pokoleniach. Publikacja zawiera szczegółowe opisy 5 projektów zorientowanych na skuteczne przechodzenie wielogeneracyjnych zespołów przez kolejne fazy rozwoju. I tak dla fazy I (fazy testu i orientacji) opracowano projekt gry (projekt grywalizacyjny), który ma przyśpieszyć poznanie się członków zespołu. Z kolei dla fazy II (fazy pozycjonowania się i konfliktu) zaproponowano projekt szkoleniowy, zaś dla fazy III (fazy zaufania) - projekt eksperymentu. Bogaty w ilustracje projekt przestrzeni pracy dotyczy fazy IV rozwoju zespołu (fazy konstruktywnej współpracy), natomiast projekt wyceny wartości zespołu w czasie (przy którym wykorzystano założenia Monitora Kapitału Ludzkiego A. M

Podtytuł Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów
Autor Anna Lipka, Agnieszka Giszterowicz
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 202
50.00 37.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-203-3

Powstała w oparciu o doświadczenia naukowe i praktyczne książka dwóch autorek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Anny Lipki oraz Agnieszki Giszterowicz - pt. „Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów" adresowana jest do specjalistów ds. HR, którzy pragną wykorzystywać w praktyce wiedzę o pokoleniach. Publikacja zawiera szczegółowe opisy 5 projektów zorientowanych na skuteczne przechodzenie wielogeneracyjnych zespołów przez kolejne fazy rozwoju.

I tak dla fazy I (fazy testu i orientacji) opracowano projekt gry (projekt grywalizacyjny), który ma przyśpieszyć poznanie się członków zespołu. Z kolei dla fazy II (fazy pozycjonowania się i konfliktu) zaproponowano projekt szkoleniowy, zaś dla fazy III (fazy zaufania) - projekt eksperymentu. Bogaty w ilustracje projekt przestrzeni pracy dotyczy fazy IV rozwoju zespołu (fazy konstruktywnej współpracy), natomiast projekt wyceny wartości zespołu w czasie (przy którym wykorzystano założenia Monitora Kapitału Ludzkiego A. Mayo) ma wspomagać fazę końcową (fazę V) funkcjonowania zespołu, tj. fazę pożegnania i rozstania.

Każdy projekt zaopatrzono w:
• prezentację interesariuszy,
• opis produktu, rezultatu i oddziaływania (wraz z celami, miernikami/wskaźnikami oraz źródłami informacji),
• charakterystykę adekwatnej struktury zespołu projektowego,
• rysunek sieci czynności projektowych (wykorzystujący Diagramową Metodę Pierwszeństwa lub Metodę Ścieżki Krytycznej),
• specyfikację i ocenę ryzyka (w oparciu o metodę FMEA) oraz kosztów jakości (wg typologii J. Banka) je zmniejszających.

Wstęp 9

Rozdział I
Metodyka zarządzania projektami wspierającymi multipokoleniowość w organizacji 13
1. Pojęcie projektu i jego cele w odniesieniu do wielogeneracyjnego zespołu 13
2. Metodyka zarządzania projektem wspierania funkcjonowania multigeneracyjnego zespołu 14
3. Podsumowanie 25

Rozdział II
Rutyna contra kreatywność w zarządzaniu projektami wspierającymi dynamikę multigeneracyjnych zespołów 27
1. Miejsce projektu wspierania wielogeneracyjnych zespołów w systematyce projektów 27
2. Obszary dla kreatywności w projektach wspierających multigeneracyjne zespoły 32
3. Teorie twórczości objaśniające kreatywność w zarządzaniu projektami 33
4. Podsumowanie 35

Rozdział III
Struktura zespołów projektowych i przesłanki ich wyboru 37
1. Modele struktury zespołów projektowych 37
2. Cechy zespołów projektowych o określonej strukturze 40
3. Etapy funkcjonowania zespołów projektowych 42
4. Podsumowanie 43

Rozdział IV
Potencjalne problemy funkcjonowania multigeneracyjnego zespołu a rodzaje projektów wspomagających jego rozwój 47
1. Rodzaje potencjalnych problemów związanych z poszczególnymi fazami funkcjonowania multigeneracyjnego zespołu 47
1.1. Faza testu i orientacji 47
1.2. Faza pozycjonowania się i konfliktów 50
1.3. Faza zaufania 56
1.4. Faza konstruktywnej współpracy 57
1.5. Faza pożegnania i rozstania 61
2. Rodzaje projektów wspomagających poszczególne fazy rozwoju multigeneracyjnego zespołu 63
3. Podsumowanie 64

Rozdział V
Projekt grywalizacyjny wspierający fazę testu i orientacji multigeneracyjnego zespołu (fazę I) 67
1. Koherencja projektu grywalizacyjnego z cechami pokoleniowymi. Cele gry i jej ogólna charakterystyka 67
2. Struktura i przebieg gry 70
3. Wybór zespołu projektowego i kolejne kroki projektowe 72
4. Podsumowanie 81

Rozdział VI
Projekt szkoleniowy wspierający fazę pozycjonowania się i konfliktu (fazę II) rozwoju wielogeneracyjnego zespołu 83
1. Wybór wysoce prawdopodobnego konfliktu w wielogeneracyjnym zespole i identyfikacja jego typu 83
2. Projekt szkoleniowy jako prewencyjne zarządzanie konfliktem w wielogeneracyjnym zespole 86
3. Sieć czynności odzwierciedlająca treści szkoleniowe 92
4. Podsumowanie 101

Rozdział VII
Projekt eksperymentu diagnozującego zaufanie (fazę III) w rozwoju multigeneracyjnego zespołu 103
1. Znaczenie zaufania w multigeneracyjnym zespole i jego rozumienie 103
2. Potencjalne metody diagnozy zaufania w niehomogenicznym pokoleniowo Zespole 106
3. Cel i metody realizacji projektu eksperymentu oraz odpowiadające im działania 108
4. Podsumowanie 120

Rozdział VIII
Projekt przestrzeni pracy wspierający fazę konstruktywnej współpracy (fazę IV) rozwoju wielopokoleniowego zespołu 123
1. Pojęcie przestrzeni pracy 123
2. Wiedza o pokoleniach potrzebna w zarządzaniu projektem przestrzeni pracy dla wielogeneracyjnego zespołu 129
3. Identyfikacja interesariuszy oraz uzasadnienie wyboru opcji struktury zespołu projektowego 132
4. Czynności służące wykreowaniu przestrzeni i związane z nimi ryzyko 139
5. Podsumowanie 163

Rozdział IX
Projekt określenia dynamiki wartości wielogeneracyjnego zespołu wspomagający fazę jego pożegnania i rozstania (fazę V) 169
1. Przesłanki decydujące o wyborze metody wyceny 169
2. Sposób postępowania przy wycenie zmian wartości zespołu w czasie z zastosowaniem Monitora Kapitału Ludzkiego A. Mayo 171
3. Kroki projektowe 174
4. Podsumowanie 182

Zakończenie 185
Biblio- i netografia 189
Spis tabel 199
Spis rysunków 202

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku