• Zasoby ludzkie w organizacji

Podtytuł Zasoby ludzkie w organizacji
Autor Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 152
32.00 24.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
22.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-427-3
Zasoby ludzkie stanowią ważną składową rozwoju organizacji. Każdy zasób musi podlegać procesowi wzrostu wartości, aby osiągnąć przewagę kon­kurencyjną na rynku. Wiedza i umiejętności pracownika mogą przyczyniać się do osiągania przez organizację określonej pozycji w stosunku do konku­renta.

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasobach ludzkich. Holistyczny charakter książki jest koncepcją umożliwiającą racjonalnie spojrzeć na rozwój pracowników. Modele zasobów ludzkich stanowią podpowiedź, jak wpływać na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, czyli inaczej mó­wiąc, jak zarządzać zasobami ludzkimi.

Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) dotyczy stworzenia w organizacji systemu motywacji. System taki winien być w miarę możliwości dostosowany do każdego pracownika lub grupy pracowników. Oddziaływanie na ludzi w organizacji nie jest proste i oczywiste. Dlatego niezależnie od przedstawionych w książce przykładów, organizacje winny wypracować własny, indywidualny system rozwoju zasobów ludzkich.

Książka adresowana jest do menedżerów (wszystkich szczebli), jak też do studentów i słuchaczy studiów podyplomowych kierunków: zarządzanie, ekonomia oraz specjalności dotyczących zasobów ludzkich. Książka ma charakter uniwersalny, tzn. może być pomocna w zarządzaniu zasobami ludzki­mi w każdej organizacji, nie tylko w przedsiębiorstwie, także w urzędach samorządowych i państwowych.
Wstęp 5

Rozdział 1
Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi - Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska 7
1.1. Pojęcie, istota i cechy zarządzania zasobami ludzkimi 7
1.2. Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.3. Planowanie i organizowanie zasobów ludzkich 18
1.4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 23

Rozdział 2
Rola polityki personalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi - Sylwia Morawska 29
2.1. Istota, cele i zadania polityki personalnej 29
2.2. Zakres polityki personalnej: rekrutacja i selekcja 34
2.3. Zarządzanie kadrami 41
2.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem 47

Rozdział 3
Wybrane modele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji - Sylwia Morawska 51
3.1. Model sita 51
3.2. Model kapitału ludzkiego 55
3.3. Model harwardzki 58
3.4 Model Michigan 60
3.5. Modele zarządzania funkcją personalną 62

Rozdział 4
Teoretyczna analiza modeli zarządzania zasobami ludzkimi - Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska 67
4.1. Model sita a model kapitału ludzkiego 67
4.2. Analiza czynników umożliwiających wybór modelu 70
4.3. Model harwardzki a model Michigan 72
4.4. Modele zarządzania funkcją personalną - analiza porównawcza 73

Rozdział 5
Istota kultury organizacyjnej - Michał Adam Leśniewski 77
5.1. Geneza pojęcia kultura organizacyjna 77
5.2. Definicja kultury w organizacji 84
5.3. Źródła kultury 87
5.4. Różne podejścia do kultury organizacyjnej 88
5.5. Funkcje kultury organizacyjnej 98
5.5.1. Funkcje zewnętrzne 98
5.5.2. Funkcje wewnętrzne 100
5.6. Znaczenie misji i wizji firmy 104
5.6.1. Rola misji w procesie kulturotwórczym 105
5.6.2. Wizja firmy 110
5.7. Typologia kultur organizacyjnych 111
5.8. Kultury silne i słabe 116

Rozdział 6
Kultura organizacyjna podstawą zarządzania przedsiębiorstwem - Michał Adam Leśniewski 121
6.1. Kultura organizacyjna a efektywność firmy 121
6.2. Kultura proefektywnościowa oraz antyefektywnościowa 125
6.3. Kultura organizacyjna jako zasób strategiczny 126
6.4. Motywująca rola kultury organizacyjnej 129
6.5. Kształtowanie postaw i zaangażowania pracowników 131
6.6. Skuteczne zarządzanie potencjałem pracowniczym 134

Zakończenie 143

Bibliografia 145

Netografia 149
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku