• Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy

Tempo i zasięg dokonujących się przeobrażeń, w którym działają współczesne przedsiębiorstwa ma wymiar dotąd niespotykany, a nawet zaskakujący. Ich akceleratorem bez wątpienia są nowe technologie (ICT), których powszechność istotnie wpływa na zachowania wszystkich podmiotów na rynku. Na tę dynamicznie zmieniającą się sytuację nakłada się zjawisko, które do tej pory nie absorbowało uwagi w takim stopniu jak dzisiaj - starzenie się społeczeństw. O ile jednak ten proces jest naturalną cechą rozwoju człowieka, to jak pisze G. Minois, to, co było dotychczas sprawą wyłącznie prywatną i rodzinną, stało się zjawiskiem na wielką skalę. W konsekwencji zderzenia się tych dwóch zjawisk należy się spodziewać, że działania marketingowe, z jednej strony - będą w coraz większym stopniu zinformatyzowane, a z drugiej - coraz częściej będą kierowane do segmentu srebrnych konsumentów. Ważnym celem, jakiemu służy ta książka, staje się zatem poznanie postaw i preferencji srebrnych konsumentów wobec nowych te

Podtytuł Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy
Autor Ewa Frąckiewicz
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 158
40.00 30.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
28
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-271-2

Tempo i zasięg dokonujących się przeobrażeń, w którym działają współczesne przedsiębiorstwa ma wymiar dotąd niespotykany, a nawet zaskakujący. Ich akceleratorem bez wątpienia są nowe technologie (ICT), których powszechność istotnie wpływa na zachowania wszystkich podmiotów na rynku. Na tę dynamicznie zmieniającą się sytuację nakłada się zjawisko, które do tej pory nie absorbowało uwagi w takim stopniu jak dzisiaj - starzenie się społeczeństw. O ile jednak ten proces jest naturalną cechą rozwoju człowieka, to jak pisze G. Minois, to, co było dotychczas sprawą wyłącznie prywatną i rodzinną, stało się zjawiskiem na wielką skalę. W konsekwencji zderzenia się tych dwóch zjawisk należy się spodziewać, że działania marketingowe, z jednej strony - będą w coraz większym stopniu zinformatyzowane, a z drugiej - coraz częściej będą kierowane do segmentu srebrnych konsumentów. Ważnym celem, jakiemu służy ta książka, staje się zatem poznanie postaw i preferencji srebrnych konsumentów wobec nowych technologii. Jest ona efektem doświadczeń naukowo-badawczych Autorki i jej wieloletnich obserwacji zachowań seniorów w obszarze ICT.


„Kluczowe w monografii są rozdziały - badawcze (...) oraz prezentujący modelowe ujęcie akceptacji innowacji ICT przez seniorów. (...) Zaprezentowany w pracy model (...) oparto na modelu procesu decyzyjnego EBK oraz modelu akceptacji technologii TAM (...). Wydaje się (on) uwzględniać wszystkie kluczowe zmienne oraz dobrze objaśniać postawy i zachowania seniorów wobec nowych produktów ICT. (Książka) będzie z pewnością ciekawą pozycją dla badaczy i praktyków zajmujących się zarówno nowymi technologiami, jak i wprowadzanymi w ich obszarze innowacjami, ale też i dla badaczy zachowań konsumpcyjnych seniorów. Zaprezentowany model z pewnością może być zaadaptowany przez menedżerów w procesie planowania ekspansji innowacji ICT do segmentu seniorów, którego ranga z każdym rokiem będzie rosła".
Z recenzji dr. hab. Jacka Kalla, prof. WSB w Poznaniu

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Rozwój nowych technologii i ich konsekwencje dla przedsiębiorstw i klientów 13
1.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne - pojęcie i rodzaje 13
1.2. Marketing w Internecie - od Web 1.0 do Web 4.0 17
1.3. Marketing mobilny i rozszerzona rzeczywistość 22
1.4. Modele akceptacji ICT 26

Rozdział 2
Rynek srebrnych konsumentów a ICT 33
2.1. Starzenie się społeczeństwa i definicja seniora 33
2.2. Srebrna gospodarka i srebrny rynek 40
2.3. Marketing seniorów 45
2.4. Pokolenie baby boomers a młodsze pokolenia wobec ICT 48
2.5. ICT - element wykluczający czy włączający seniorów 50

Rozdział 3
Senior a nowe technologie - założenia badawcze 55
3.1. Koncepcja badań 55
3.2. Procedura badawcza wśród osób 60+ i 60- 59
3.3. Charakterystyka respondentów 63

Rozdział 4
Seniorzy wczoraj, dziś i jutro wobec nowych technologii 71
4.1. Senior wczoraj i senior dziś a ICT 71
4.2. Osoby starsze vs. osoby młodsze a ICT 79
4.3. ICT w kontaktach firmy z klientami - dziś i jutro 88

Rozdział 5
Użytkownicy nowości ICT na srebrnym rynku 95
5.1. Model akceptacji ICT przez dzisiejszych i przyszłych seniorów 95
5.2. Gerontechnologia - nowa droga rozwoju firmy? 98

Zakończenie 105
Bibliografia 109
Spis tabel 117
Spis rysunków 119
Spis wykresów 121
Załączniki 123

Dr hab. Ewa Frąckiewicz - pracownik Katedry Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, należy do Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, TNOiK, PTZI i organizacji międzynarodowych (PGV, AIELF). Jej zainteresowania koncentrują się na zastosowaniu nowych technologii w działaniach marketingowych organizacji z różnych perspektyw badawczych, w szczególności w odniesieniu do relacji kształtowanych między oferentami dóbr i usług a ich nabywcami.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku