• Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych w Polsce

Głównym celem prowadzonych w monografii rozważań i badań jest określenie prognozy importu i eksportu węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku wraz ze wskazaniem czynników, które determinują w Polsce import i eksport węgla kamiennego. Realizacja tak sformułowanego celu głównego odbywa się w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań energetycznych, bez których pełna i wieloaspektowa analiza funkcjonowania polskiego górnictwa węgla kamiennego nie byłaby możliwa. Dodatkowo w ramach głównego nurtu badawczego autorzy realizują następujące cele cząstkowe: - prezentacja statystycznych, ekonometrycznych i heurystycznych metod prognozowania zjawisk gospodarczych, - ocena przydatności zaprezentowanych metod w prognozowaniu eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce, - określenie wielkości produkcji węgla kamiennego w Polsce w perspektywie do 2030 roku, - określenie przewidywanej struktury pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce z uwzględnieniem źródeł odnawialnych

Podtytuł Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań
Autor Izabela Jonek-Kowalska (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 200
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-717-5

Głównym celem prowadzonych w monografii rozważań i badań jest określenie prognozy importu i eksportu węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku wraz ze wskazaniem czynników, które determinują w Polsce import i eksport węgla kamiennego. Realizacja tak sformułowanego celu głównego odbywa się w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań energetycznych, bez których pełna i wieloaspektowa analiza funkcjonowania polskiego górnictwa węgla kamiennego nie byłaby możliwa. Dodatkowo w ramach głównego nurtu badawczego autorzy realizują następujące cele cząstkowe:
- prezentacja statystycznych, ekonometrycznych i heurystycznych metod prognozowania zjawisk gospodarczych,
- ocena przydatności zaprezentowanych metod w prognozowaniu eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce,
- określenie wielkości produkcji węgla kamiennego w Polsce w perspektywie do 2030 roku,
- określenie przewidywanej struktury pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce z uwzględnieniem źródeł odnawialnych i nieodnawialnych,
- identyfikacja głównych kierunków eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce,
- wskazanie determinant importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce wraz z określeniem siły ich oddziaływania na import i eksport.

Podjęte w publikacji rozważania i badania mogą być wykorzystane przez studentów oraz praktyków i teoretyków zajmujących się prognozowaniem zjawisk gospodarczych oraz zarządzaniem w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz energetyki.

Wstęp 9

Rozdział 1
Funkcjonowanie i konkurencyjność rynku węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2013 - M. Turek 11
1.1. Produkcja i zużycie węgla kamiennego w Polsce 11
1.2. Import i eksport węgla kamiennego w Polsce 15
1.3. Ocena źródeł konkurencyjności polskiego rynku węgla kamiennego 23

Rozdział 2
Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności polskiego rynku węgla kamiennego - I. Jonek-Kowalska 29
2.1. Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności polskiego rynku węgla kamiennego 29
2.2. Europejskie uwarunkowania konkurencyjności polskiego rynku węgla Kamiennego 34
2.3. Krajowe uwarunkowania konkurencyjności polskiego rynku węgla kamiennego 39

Rozdział 3
Prognozowanie zjawisk gospodarczych w kontekście polskiego rynku węgla kamiennego - A. Męczyńska, B. Hysa, I. Jonek-Kowalska 49
3.1. Istota prognozowania i rodzaje prognoz gospodarczych 49
3.2. Prognozowanie eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce - podstawowe zamierzenia i etapy badawcze 52

Rozdział 4
Analiza i ocena przydatności ekonometrycznych metod prognozowania procesów gospodarczych. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych - M. Wolny 59
4.1. Klasyczne modele szeregów czasowych 61
4.2. Metody adaptacyjne prognozowania szeregów czasowych 64
4.3. Prognozowanie wielkości importu węgla kamiennego na podstawie szeregów czasowych 68

Rozdział 5
Analiza i ocena przydatności ekonometrycznych metod prognozowania procesów gospodarczych. Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych - A. Mularczyk 73
5.1. Model liniowy 75
5.2. Modele nieliniowe 80
5.3. Model wielorównaniowy 82
5.4. Prognoza eksportu i importu węgla kamiennego za pomocą modelu Ekonometrycznego 86

Rozdział 6
Analiza i ocena przydatności heurystycznych metod prognozowania zjawisk gospodarczych - B. Hysa, A. Męczyńska 97
6.1. Metody heurystyczne w prognozowaniu 97
6.2. Metoda delficka 99
6.3. Metoda wpływów krzyżowych 101
6.4. Metoda ankietowa 102
6.5. Problemy występujące podczas stosowania metod heurystycznych 103

Rozdział 7
Analiza i ocena przydatności scenariuszowych metod prognozowania zjawisk gospodarczych - B. Hysa, A. Męczyńska 109
7.1. Rodzaje i podział scenariuszy 110
7.2. Etapy konstruowania scenariuszy 112
7.3. Przykłady zastosowania heurystycznych i scenariuszowych metod prognozowania zjawisk gospodarczych w ekstrapolacji eksportu i importu węgla kamiennego w Polsce 113

Rozdział 8
Ekspercka metoda prognozowania importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce - M. Turek, I. Jonek-Kowalska, B. Hysa 117
8.1. Założenia metodyczne 117
8.2. Struktura kwestionariusza badań eksperckich 120

Rozdział 9
Informatyczne metody wsparcia eksperckiego prognozowania importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce - D. Zdonek, I. Zdonek 133
9.1. Znaczenie internetu w prowadzeniu badań 133
9.2. Wykorzystanie CAWI do badań opinii ekspertów 136

Rozdział 10
Informatyczne wdrożenie metody eksperckiego prognozowania importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce - D. Zdonek, I. Zdonek 145
10.1. Aspekty technologiczne konstrukcji kwestionariusza - charakterystyka narzędzi informatycznych 145
10.2. Wybór narzędzia informatycznego wspomagającego badania eksperckie 151
10.3. Opis kwestionariusza ankietowego 153

Rozdział 11
Prognoza produkcji węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku - wyniki badań heurystycznych - M. Turek, I. Jonek-Kowalska, B. Hysa 155
11.1. Struktura bilansu energetycznego 155
11.2. Prognoza i uwarunkowania produkcji węgla kamiennego 164

Rozdział 12
Prognoza eksportu i importu węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku - wyniki badań heurystycznych - M. Turek, I. Jonek-Kowalska, B. Hysa 171
12.1. Prognoza i uwarunkowania eksportu węgla kamiennego 171
12.2. Prognoza i uwarunkowania importu węgla kamiennego 176

Zakończenie 183
Bibliografia 187
Spis tabel 195
Spis wykresów 197
Spis rysunków 200

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku