• Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna. Dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji

Monografia poświęcona jest współczesnym przeobrażeniom na rynku pracy. Zawiera interesujące spektrum różnorodnych zagadnień ekonomii pracy w zakresie niedoskonałości funkcjonowania rynków pracy, związanych z problemami dotyczącymi aktywności zawodowej kobiet wychowujących dzieci, pracy nieopłaconej w gospodarstwach domowych, jak również zjawisk emigracji zagranicznej. Publikacja została przygotowana przez zespół badawczy składający się z siedemnastu Autorów pochodzących z ośrodków naukowych trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy. Autorzy wskazali na konieczne kierunki zmian podejścia ekonomistów w zakresie postrzegania i traktowania nieodpłatnej pracy w gospodarstwie domowym, na ograniczenia i możliwości rozwiązań w zakresie gromadzenia danych w systemach statystycznych oraz na potrzebę zmian w makroekonomicznym systemie pomiaru dochodu narodowego. Przedstawiono także ważne argumenty na rzecz tworzenia elastycznych form zatrudnienia, z których mogą korzystać zwłaszcza kobiety wych

Podtytuł Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna. Dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji
Autor Anna Barwińska-Małajowicz, Bogusław Ślusarczyk (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 216
63.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-296-5
Monografia poświęcona jest współczesnym przeobrażeniom na rynku pracy. Zawiera interesujące spektrum różnorodnych zagadnień ekonomii pracy w zakresie niedoskonałości funkcjonowania rynków pracy, związanych z problemami dotyczącymi aktywności zawodowej kobiet wychowujących dzieci, pracy nieopłaconej w gospodarstwach domowych, jak również zjawisk emigracji zagranicznej. Publikacja została przygotowana przez zespół badawczy składający się z siedemnastu Autorów pochodzących z ośrodków naukowych trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy.

Autorzy wskazali na konieczne kierunki zmian podejścia ekonomistów w zakresie postrzegania i traktowania nieodpłatnej pracy w gospodarstwie domowym, na ograniczenia i możliwości rozwiązań w zakresie gromadzenia danych w systemach statystycznych oraz na potrzebę zmian w makroekonomicznym systemie pomiaru dochodu narodowego.

Przedstawiono także ważne argumenty na rzecz tworzenia elastycznych form zatrudnienia, z których mogą korzystać zwłaszcza kobiety wychowujące dzieci. Formy te sprzyjają z jednej strony wypełnianiu przez kobietę jej roli w rodzinie, z drugiej zaś wspierają samorealizację zawodową kobiety, jej potrzebę rozwoju i spełnienia zawodowego.

Kolejny istotny problem podjęty w monografii dotyczy imigracji pracowników z Ukrainy do Polski. Autorzy zjawisko imigracji postrzegają pozytywnie, zarówno z perspektywy Ukrainy, jak i Polski, bowiem imigranci z Ukrainy przyczyniają się do zwiększenia podaży siły roboczej na polskim rynku pracy oraz wzrostu udziału czynnika pracy w tworzeniu produktu narodowego. Procesy migracji przyspieszają dynamizację procesów cywilizacyjnych, jak również generują możliwości uzyskania większej swobody i bezpieczeństwa socjalnego, wolności politycznej oraz sprzyjają procesom samorealizacji jednostek i grup społecznych. Ponadto wskazano na wątek o charakterze ponadnarodowym, dotyczący wypalenia zawodowego pracowników, stres oraz zmęczenie związane ze zjawiskiem sezonowości w turystyce.

Ostatnia część monografii poświęcona jest kompetencjom zawodowym. Przy wykorzystaniu mapy kompetencji zaprezentowano grupy cech preferowanych przez pracodawców. Jest to ważny tekst dla środowiska akademickiego ze względu na obowiązujące ramy kwalifikacji zawodowych związane z efektami kształcenia, wiedzy i umiejętności.

Autorzy mają nadzieję, że monografia stanowić będzie ważny impuls edukacyjny w procesie budowania świadomego społeczeństwa.

Wprowadzenie 9


Część I
Praca nieopłacona - skala, przejawy, formy

Rozdział 1
Praca nieopłacona a płeć w świetle badań OECD - Anna Barwińska-Małajowicz, Patrycja Żegleń 17
Wprowadzenie 17
1.1. Praca opłacona a praca nieopłacona - kategorie pojęciowe 18
1.2. Praca nieopłacona według płci w świetle badań przeprowadzonych przez OECD 19
1.3. Wycena pracy nieopłaconej w krajach OECD 22
1.4. Praca nieopłacona w Polsce na tle innych krajów OECD 23
Podsumowanie 25
Literatura 26

Rozdział 2
Praca nieopłacona w gospodarstwach domowych z perspektywy ekonomii pracy i tworzenia PKB - Małgorzata Leszczyńska 29
Wprowadzenie 29
2.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot świadczący pracę nieodpłatną - makroekonomiczne ramy zagadnienia 31
2.2. Ograniczenia PKB jako miernika produkcji i dobrobytu społecznego w kontekście pracy nieopłaconej 32
2.3. Skala problemu pracy nieopłaconej w gospodarce 34
2.4. Nowe podejścia koncepcyjne uwzględniające znaczenie pracy nieopłaconej 36
Podsumowanie 38
Literatura 40

Rozdział 3
Dylematy pomiaru pozarynkowej działalności gospodarstw domowych - Małgorzata Leszczyńska 43
Wprowadzenie 43
3.1. Rynkowa i pozarynkowa działalność gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarujących 44
3.2. Koncepcja rachunku satelitarnego dla sektora gospodarstw domowych 46
3.3. Metody i kryteria wyceny działalności gospodarstw domowych 50
3.4. Rachunek satelitarny a rachunki narodowe i standardy międzynarodowe 51
Podsumowanie 54
Literatura 55

Rozdział 4
Telepraca jako alternatywna forma pracy dla kobiet wychowujących dzieci - Katarzyna Puchalska 59
Wprowadzenie 59
4.1. Kobieta na rynku pracy w Polsce 60
4.2. Elastyczne formy zatrudnienia - telepraca - wady i zalety 64
Podsumowanie 68
Literatura 70

Rozdział 5
Aktywność zawodowa a praca w gospodarstwach domowych kobiet wiejskich w stuleciu Polski - Krystyna Leśniak-Moczuk 73
Wprowadzenie 73
5.1. Kobieta w gospodarstwie rolnym i domowym po uwłaszczeniu 74
5.2. Aktywność zawodowa i praca w gospodarstwie rolnym i domowym kobiet w socjalizmie 78
5.3. Łączenie ról zawodowych i domowych mieszkanek wsi w gospodarce rynkowej 81
Podsumowanie 88
Literatura 89


Część II
Rola kobiet w gospodarstwach domowych i turystyce - praca nieopłacona i stres. Studium przypadku Słowacji

Rozdział 6
Unpaid Work in Slovak Households - Selected Findings and Implications - Mária Uramová, Miroslava Knapková 95
Introduction 95
6.1. Research of unpaid work in Slovakia 97
6.2. Selected results of the research 99
6.2.1. Extent of unpaid work 99
6.2.2. Unpaid work in Slovak regions 100
6.2.3. Unpaid work and market substitutes 101
6.3. Unpaid work and paid work 103
Conclusions 104
Acknowledgement 104
Literature 105

Rozdział 7
Stress and its Impact in the form of Burnout on Women Working in Tourism Sphere - Kristína Šambronská, Daniela Matušíková 109
Introduction 109
7.1. Tourism establishments and their specificities 109
7.1.1. Travel agency service providers 110
7.2. The position of women in tourism 112
7.3. Stress and burnout 113
7.3.1. Risk factors of burnout syndrome 117
7.3.2. Personality dispositions 120
7.3.3. Approaches to Burnout syndrome Prevention 121
7.4. Presentation of partial results of the research „Women in tourism" 122
Conclusions 126
Literature 127


Część III
Emigracja zagraniczna - przesłanki, cele i tendencje. Studium przypadku Ukrainy

Rozdział 8
Ukrainian Labor Market: Tendencies, Problems and Prospects - Anatoli Zadoia, Aleksandr Zadoia 133
Introduction 133
8.1. The scale of the Ukrainian labor market and its trends 134
8.2. Migration aspirations of the Ukrainian youth 144
Conclusions 149
Literature 149

Rozdział 9
Dynamism and Structure of Labor Migration from Ukraine to Poland - Ruslan Motoryn, Bogusław Ślusarczyk 153
Introduction 153
9.1. Analysis of recent research and publications 154
9.2. Dynamics of migration flows 154
9.3. «Shuttle» trade 158
9.4. Labor migration structure 160
Conclusions 164
Literature 165

Rozdział 10
The Scale and Causes of Migration of Young People from Ukraine to Poland for the Purpose of Education - Kataryna Prykhodko, Anna Barwińska-Małajowicz 169
Introduction 169
10.1. Methodology 171
10.2. Comparison of Educational Potential of Higher Education Institutions in Poland and Ukraine 172
10.3. Analysis in terms of objective characteristics of respondents 175
10.3.1. Universities of the city of Wroclaw 175
10.3.2. Universities of the city of Katowice 176
10.3.3. Universities of the city of Lublin 177
10.4. Comparison of student response structure 178
10.4.1. Interuniversity differences 178
10.4.2. Gender differences 178
10.4.3. Educational level 179
10.4.4. Exit regions (place of permanent residence in Ukraine) 179
Conclusions 181
Literature 182

Varia. Budowanie kompetencji szansą dla absolwentów na rynku pracy Podkarpacia - Katarzyna Szara, Sylwia Nizioł, Martyna Zając 185
Wprowadzenie 185
Kompetencje - osobiste predyspozycje jednostki 187
Mapa kompetencji jako narzędzie weryfikacji kompetencji 190
Wykorzystanie wiedzy o kompetencjach w praktyce 195
Podkarpacki rynek pracy 198
Podsumowanie 208
Literatura 209

Zakończenie 213

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku