• Regionalny rynek pracy - relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne

Podtytuł Regionalny rynek pracy - relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne
Autor Katarzyna Brzychcy
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 198
50.00 40.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-591-1
Współczesny rynek pracy wymaga współdziałania wielu instytucji i organizacji związanych z jego obsługą. Niniejsze opracowanie w sposób komplekso­wy ukazuje relacje, role i powiązania podmiotów mających wpływ na kształtowanie polityki zatrudnienia. Zarówno w kontekście ekonomicznym i organi­zacyjnym, ale również społecznym.

Książka stanowi pionierskie podsumowanie w aspektach:
• analizy literatury polskiej i światowej,
• prezentacji wyników badań przeprowadzonych na regionalnym rynku pracy,
• a przede wszystkim proponuje konkretne rozwiązania w postaci modelowych scenariuszy omawianych relacji.

Publikacja jest swoistym przewodnikiem, pokazującym w sposób przejrzysty problem relacji na rynku pracy. Wpisuje się w nurt badań nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi polityki współdziałania publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku zatrudnienia.

Wstęp 5

Rozdział 1
Relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne na regionalnym rynku pracy w świetle studiów literaturowych 9
1.1. Kontrowersje w zdefiniowaniu pojęcia relacja 9
1.2. Relacje w wymiarze ekonomicznym 18
1.3. Relacje o charakterze organizacyjnym 21
1.4. Relacje w wymiarze społecznym 25
1.5. Typologia relacji 28
1.6. Relacje jako przedmiot poszukiwań naukowych 35
1.6.1. Badania relacji w ujęciu ekonomicznym 35
1.6.2. Badania relacji w ujęciu organizacyjnym 36
1.6.3. Badania relacji w ujęciu społecznym 38

Rozdział 2
Teoretyczne i praktyczne aspekty rynku pracy jako kategorii ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej 41
2.1. Rynek i rynek pracy - zagadnienia teoretyczne 41
2.1.1. Kształtowanie się podaży i popytu na regionalnym rynku pracy 45
2.1.2. Płaca na rynku pracy 48
2.1.3. Równowaga i nierównowaga na rynku pracy 50
2.2. Rodzaje rynku pracy 53
2.3. Polityka państwa w zakresie rynku pracy i zatrudnienia 55
2.3.1. Polityka gospodarcza, polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia 56
2.3.2. Cele i uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku pracy w Polsce 58
2.3.3. Fundusz Pracy jako narzędzie interwencji państwa na rynku pracy 60
2.3.4. Programy przeciwdziałania bezrobociu 64
2.3.5. Instrumenty pasywnej polityki państwa na rynku pracy 67
2.4. Organizacja rynku pracy - uczestnicy, ich rola i zadania 69
2.4.1. Instytucje rynku pracy 69
2.4.2. Uczestnicy rynku pracy 71
2.4.2.1. Bezrobotni 73
2.4.2.2. Pracodawcy 77
2.4.2.3. Pracownicy 77

Rozdział 3
Metodyka badań 81
3.1. Główne założenia procedury badawczej 81
3.2. Uzasadnienie i charakterystyka doboru próby badawczej 82
3.3. Wybór zmiennych, wskaźników i mierników dla potrzeb procesu badawczego 83
3.4. Procedura badawcza, jej uwarunkowania oraz przebieg 86
3.5. Analiza zachodniopomorskiego rynku pracy 90

Rozdział 4
Studium analityczno-badawcze relacji ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych na regionalnym rynku pracy 97
4.1. Ekonomiczne aspekty relacji na rynku pracy 97
4.2. Organizacyjne aspekty relacji na rynku pracy 115
4.3. Społeczne aspekty relacji na rynku pracy 127
4.4. Analiza SWOT relacji występujących na regionalnym rynku pracy 146

Rozdział 5
Scenariusze działania na rzecz racjonalnego kształtowania relacji ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych w wymiarze regional­nym 149
5.1. Modelowe relacje pomiędzy uczestnikami rynku pracy 149
5.1.1. Scenariusz: aktywizacja zawodowa osoby bezrobotnej 151
5.1.2. Scenariusz: realizacja projektu prozatrudnieniowego 161
5.1.3. Scenariusz: przekazywanie informacji o rynku pracy 163
5.2. Konsekwencje wdrożenia modelowych rozwiązań współpracy na regionalnym rynku pracy 167
5.2.1. Realne korzyści 167
5.2.2. Bariery 167
5.2.3. Propozycje rozwiązań przezwyciężania barier 168

Zakończenie 171
Bibliografia 175
Spis tabel 185
Spis rysunków 187
Spis kartogramów 189

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku