• Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych w ujęciu porównawczym

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), nie tylko jako koncepcja teoretyczna, ale również jako obszar badań empirycznych, jest przedmiotem coraz częstszego zainteresowania ze strony badaczy naukowych. Intelektualne korzenie koncepcji PPP można rozważać w kategoriach zmieniającego się rynku na dobra i usługi publiczne oraz modelu ich prywatnego finansowania. Od początku lat 90. XX w., szczególnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne stanowi egzemplifikację trendów związanych z urynkowieniem sektora publicznego. W książce dokonano krytycznej analizy teorii dóbr publicznych, szczegółowo omówiono teoretyczne modele partnerstwa publiczno-prywatnego, a także odniesiono się do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie, opisując m.in. doświadczenia z udziału w wizytach studyjnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. W książce omówiono m.in.: • Możliwość ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-pryw

Podtytuł Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych w ujęciu porównawczym
Autor Aneta Kargol-Wasiluk
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 194
68.00 51.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
47.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-376-4
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), nie tylko jako koncepcja teoretyczna, ale również jako obszar badań empirycznych, jest przedmiotem coraz częstszego zainteresowania ze strony badaczy naukowych. Intelektualne korzenie koncepcji PPP można rozważać w kategoriach zmieniającego się rynku na dobra i usługi publiczne oraz modelu ich prywatnego finansowania. Od początku lat 90. XX w., szczególnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne stanowi egzemplifikację trendów związanych z urynkowieniem sektora publicznego.

W książce dokonano krytycznej analizy teorii dóbr publicznych, szczegółowo omówiono teoretyczne modele partnerstwa publiczno-prywatnego, a także odniesiono się do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie, opisując m.in. doświadczenia z udziału w wizytach studyjnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. W książce omówiono m.in.:
• Możliwość ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
• Możliwości zwiększania finansowania dóbr publicznych oraz przyczyniania się do zaspokojenia
potrzeb obywateli na wyższym poziomie poprzez wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
• Zagadnienia dotyczące poszerzania zapotrzebowania na różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego dzięki rozwojowi integracji europejskiej.


„(...) Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego jest i powinna być przedmiotem badań naukowych, prowadzonych zarówno przez prawników, jak i ekonomistów (...). Dlatego też z uznaniem należy przyjąć pozycję na rynku wydawniczym, która łączy ekonomiczny i prawny wątek badań nad istotą partnerstwa publiczno-prywatnego".
Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Prokopa,
prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Teoria dóbr publicznych i jej implikacje 17
1.1. Istota dóbr publicznych 17
1.2. Problem „pasażera na gapę" - czy ekonomiści są etycznymi nihilistami? 28
1.3. Efektywne państwo jako dobro publiczne 39
1.4. Normatywna i pozytywna teoria dóbr publicznych 44
1.5. Ekonomizacja dostarczania dóbr publicznych 50

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy partnerstwa publiczno-prywatnego 55
2.1. Definicje partnerstwa publiczno-prywatnego 55
2.2. Ekonomiczne uzasadnienie realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego 61
2.3. Zadania sektorów prywatnego i publicznego w systemach partnerstwa 65
2.4. Korzyści i ograniczenia realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego 68
2.5. Partnerstwo publiczno-prywatne jako gra społeczna 70
2.6. Instytucjonalne ramy analizy partnerstwa publiczno-prywatnego 79

Rozdział 3
Koncepcje i modele partnerstwa publiczno-prywatnego 87
3.1. Uwagi wstępne 87
3.2. Partnerstwo umowne 89
3.2.1. Umowy o świadczenie usług 89
3.2.2. Umowy o obsługę i zarządzanie 92
3.2.3. Umowy dzierżawy 92
3.3. Partnerstwo zinstytucjonalizowane 93
3.3.1. Koncesje 93
3.3.2. Model BOT 94
3.3.3. Model DBFO 99
3.4. Zbycie aktywów 102
3.5. Porównanie różnych struktur partnerstwa 103

Rozdział 4
Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej 109
4.1. Przegląd unijnych regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego 109
4.2. Proces budowy zintegrowanego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie 129
4.3. Analiza przypadków zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego (doświadczenia z wizyt studyjnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji) 139

Wyniki badań, wnioski i rekomendacje 163
Wyniki badań 164
Ekonomia partnerstwa publiczno-prywatnego - narodziny nowej subdyscypliny naukowej 169

Bibliografia 173
Aneks. Zalety i wady partnerstwa publiczno-prywatnego 187
Spis tabel 191
Spis rysunków i wykresów 193

Recenzent: dr hab. Krzysztof Prokop, prof. UPH

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku