• Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej

Odsunięte w czasie skutki podejmowanych obecnie inwestycji infrastrukturalnych - nazywane w pracy obciążeniami międzypokoleniowymi - mogą być dotkliwe dla przyszłych generacji. Obciążenia międzypokoleniowe publicznych projektów inwestycyjnych są faktem bez względu na metodę realizacji projektu, a wyzwaniem dla sektora publicznego staje się to, w jaki sposób zmniejszać ich dotkliwość. Jak wykazano w niniejszej książce, dobrze ukształtowane partnerstwo publiczno-prywatne może być nie tyle źródłem dodatkowych obciążeń, ile narzędziem ich minimalizacji. Wymaga to jednak celowego działania władzy publicznej. • W jaki sposób negocjować umowy PPP, jakie zapisy w nich stosować, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażać dobrostanowi przyszłych pokoleń, nie rezygnując jednocześnie z realizacji projektu potrzebnego dzisiaj? • Dlaczego sektor publiczny podejmujący PPP przypomina molierowskiego pana Jourdaina? Poszukiwanie odpowiedzi między innymi na te pytania jest tematem prezentowanej publikacji.

Podtytuł Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej
Autor Katarzyna G. Sobiech-Grabka
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 232
69.00 55.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-255-2
Odsunięte w czasie skutki podejmowanych obecnie inwestycji infrastrukturalnych - nazywane w pracy obciążeniami międzypokoleniowymi - mogą być dotkliwe dla przyszłych generacji. Obciążenia międzypokoleniowe publicznych projektów inwestycyjnych są faktem bez względu na metodę realizacji projektu, a wyzwaniem dla sektora publicznego staje się to, w jaki sposób zmniejszać ich dotkliwość. Jak wykazano w niniejszej książce, dobrze ukształtowane partnerstwo publiczno-prywatne może być nie tyle źródłem dodatkowych obciążeń, ile narzędziem ich minimalizacji. Wymaga to jednak celowego działania władzy publicznej.
• W jaki sposób negocjować umowy PPP, jakie zapisy w nich stosować, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażać dobrostanowi przyszłych pokoleń, nie rezygnując jednocześnie z realizacji projektu potrzebnego dzisiaj?
• Dlaczego sektor publiczny podejmujący PPP przypomina molierowskiego pana Jourdaina?

Poszukiwanie odpowiedzi między innymi na te pytania jest tematem prezentowanej publikacji.


„Monografię dr Katarzyny Sobiech-Grabki przeczytałem z dużym zainteresowaniem. (...) Dotyczy problematyki niezbyt często poruszanej w dyskursie ekonomicznym, bowiem mieszczącej się w ekonomii sfery publicznej, instytucjonalnych podstaw gospodarowania, filozofii ogólnej, filozofii ekonomii i jej podstaw normatywnych. (...) Mocnym składnikiem monografii, pod względem naukowym i praktycznym jest wkład Autorki w analizę uwarunkowań rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, jako ważnego i dalece niewykorzystanego potencjału rozwojowego".
Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Wilkina


„[Monografia] stanowi ciekawe i nowatorskie na gruncie polskim ujęcie bardzo rzadko badanego problemu dotyczącego międzypokoleniowej perspektywy projektów publicznych realizowanych w formule PPP i potrzeby zwiększania naszej świadomości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje".
Z recenzji prof. dr hab. Ewy Siemińskiej

Wstęp 9

Rozdział 1
Odpowiedzialność i sprawiedliwość międzypokoleniowa na gruncie filozofii i teorii ekonomii - w poszukiwaniu definicji 23
1.1. Uwagi wstępne 23
1.2. Koncepcje sprawiedliwości 25
1.3. Umowa społeczna jako fundament współczesnego państwa 36
1.3.1. Meandry myślenia kategoriami umowy społecznej 36
1.3.2. Przyszłe pokolenia a umowa społeczna 41
1.4. Sprawiedliwość a odpowiedzialność międzypokoleniowa 44
1.5. Konkluzje 56

Rozdział 2
Przegląd modeli zarządzania publicznego 59
2.1. Uwagi wstępne 59
2.2. Tradycyjny model administracji publicznej 63
2.2.1. Podstawowe założenia modelu 63
2.2.2. Krytyka tradycyjnego modelu administracji - w kierunku nowego paradygmatu? 67
2.3. Koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego (NPM) - „zwijanie" państwa 72
2.3.1. Podstawowe założenia modelu 72
2.3.2. Krytyka NPM 80
2.4. Społeczeństwo obywatelskie a zarządzanie publiczne: model współzarządzania publicznego (governance) 85
2.4.1. Podstawowe założenia modelu 85
2.4.2. Krytyka współzarządzania publicznego 89
2.5. Model państwa neoweberowskiego (NWS) 91
2.6. Konkluzje 94

Rozdział 3
Międzypokoleniowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego i ich efekty zewnętrzne 105
3.1. Uwagi wstępne 105
3.2. Odpowiedzialność międzypokoleniowa w kontekście projektów PPP jako przedmiot badań naukowych 108
3.3. Projekt partnerstwa publiczno-prywatnego o charakterze międzypokoleniowym: konceptualizacja pojęcia 114
3.4. Źródła efektów zewnętrznych międzypokoleniowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza regulacji prawnych 117
3.4.1. Istota PPP 118
3.4.2. Wynagrodzenie partnera prywatnego 127
3.4.3. Wkład własny 133
3.4.4. Przedmiot partnerstwa po wygaśnięciu umowy PPP 137
3.4.5. Suplement - zmiany wynikające z ustawy nowelizującej PPP 140
3.5. Identyfikacja obciążeń międzypokoleniowych projektów PPP - analiza umów PPP 143
3.5.1. Obciążenia międzypokoleniowe na etapie realizacji umowy PPP 144
3.5.2. Obciążenia międzypokoleniowe po zakończeniu umowy PPP 155
3.6. Konkluzje 161

Rozdział 4
Partnerstwo publiczno-prywatne a odpowiedzialność międzygeneracyjna - perspektywa polskich samorządów gminnych 163
4.1. Uwagi wstępne - metodologia badań empirycznych 163
4.2. Motywacje podejmowania międzypokoleniowych projektów PPP przez polskie samorządy 167
4.2.1. Metoda wyznaczenia próby badawczej 167
4.2.2. Wyniki badania kwestionariuszowego 172
4.3. Wrażliwość międzypokoleniowa samorządów gminnych a dychotomia celów w PPP 186
4.4. Konkluzje 193
4.4.1. Wnioski dotyczące specyfiki obciążeń międzypokoleniowych w przekroju sektorowym 193
4.4.2. Uwagi generalne 203

Zakończenie - kierunki dalszych badań i działań praktycznych 207
Bibliografia 219
Spis rysunków 231
Spis tabel 232

Dr Katarzyna G. Sobiech-Grabka - adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, od marca 2019 członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus" PAN na kadencję 2019-2022. Ekspert PARP i MIiR w projektach dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego oraz rewitalizacji miast.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku