• Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej (wyd. II)

Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria ekonomii nie w pełni spełniła swoje predykcyjne przesłanie. Pojawiły się wręcz analizy mówiące o tym, że ekonomia umie opisywać zjawiska ekonomiczne przy pomocy mniej lub bardziej wyrafinowanych narzędzi, umie tworzyć wzorce, modele zachowań podmiotów gospodarczych, jako egzemplifikacje założeń ekonomii normatywnej, jednakże, współczesne społeczeństwo oczekuje od ekonomii, predykcyjnych wniosków, a do tego stanu rzeczy, chyba jest jeszcze daleko. Stąd konieczność pisania nowych podręczników z ekonomii, a szczególnie z makroekonomii. Ideą, która przyświecała zespołowi przy pisaniu tego podręcznika była świadomość: • po pierwsze, konieczności modyfikacji paradygmatu głównego nurtu ekonomii i uzupełnienie go o elementy ekonomii instytucjonalnej oraz behawioralnej; • po drugie, potrzeb dydaktycznych kierunków

Podtytuł Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej (wyd. II)
Autor Marian Noga (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 168
42.00 33.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
27.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-943-8
Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria ekonomii nie w pełni spełniła swoje predykcyjne przesłanie. Pojawiły się wręcz analizy mówiące o tym, że ekonomia umie opisywać zjawiska ekonomiczne przy pomocy mniej lub bardziej wyrafinowanych narzędzi, umie tworzyć wzorce, modele zachowań podmiotów gospodarczych, jako egzemplifikacje założeń ekonomii normatywnej, jednakże, współczesne społeczeństwo oczekuje od ekonomii, predykcyjnych wniosków, a do tego stanu rzeczy, chyba jest jeszcze daleko. Stąd konieczność pisania nowych podręczników z ekonomii, a szczególnie z makroekonomii.

Ideą, która przyświecała zespołowi przy pisaniu tego podręcznika była świadomość:
• po pierwsze, konieczności modyfikacji paradygmatu głównego nurtu ekonomii i uzupełnienie go o elementy ekonomii instytucjonalnej oraz behawioralnej;
• po drugie, potrzeb dydaktycznych kierunków ekonomicznych w zakresie dwóch przedmiotów, tj.: makroekonomii, polityki pieniężnej, wykładanej zwykle na magisterskich studiach uzupełniających;
• po trzecie, konieczności zaprezentowania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania państwa, jako podmiotu gospodarowania, nie tylko dla przyszłych ekonomistów, ale i dla dziennikarzy oraz wszystkich interesujących się problemami gospodarczymi;
• po czwarte, konieczności pokazania roli banku centralnego, jako instytucji działającej na rzecz ładu rynkowego.

Ekonomia i makroekonomia są naukami, które odkrywają i konstruują prawa ekonomiczne, będące prawami stochastycznymi, co oznacza, że nie zawsze jedna, ściśle określona przyczyna wywołuje ten sam skutek. Podręcznik, który przedkładamy Czytelnikom powinien wiele zagadnień wyjaśnić, pozwolić je zrozumieć i zmusić do myślenia, jak funkcjonuje współczesna go spodarka narodowa oraz światowa, a także w jakim kierunku następują zmiany, jaki jest ich cel.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Makroekonomia a ekonomia. Paradygmat ekonomii głównego nurtu - Marian Noga 7

Rozdział 2
Mierniki makroekonomiczne - Adam Hetmańczuk, Beniamin Noga 15
2.1. Mierniki naturalne 16
2.2. Mierniki w ujęciu pieniężnym 17
2.3. Mierniki statystyczne poziomu życia i dobrobytu społecznego 21

Rozdział 3
Polityka fiskalna państwa i samorządów terytorialnych - Jarosław Olejniczak 25
3.1Polityka fiskalna według ekonomii klasycznej i keynesistów 26
3.1.1. Ekonomia klasyczna 26
3.1.2. Keynesizm 27
3.2. Polityka fiskalna a efekty mnożnikowe 28
3.3. Funkcje i cele polityki fiskalnej państwa 32
3.4. Polityka fiskalna samorządu terytorialnego 41

Rozdział 4
Bezrobocie na rynku pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej - Robert Majkut 45
4.1. Bezrobocie w perspektywie teoretyczno-definicyjnej 46
4.2. Sposoby pomiaru wielkości zjawiska bezrobocia na rynku pracy 55
4.3. Sposoby walki ze zjawiskiem bezrobocia na rynku pracy i jego skutkami 59
4.4. Skutki bezrobocia 65
4.5. Relacje między rozmiarami bezrobocia a inflacji 67

Rozdział 5
Polityka pieniężna państwa - Marian Noga 71
5.1. Geneza pieniądza i funkcje pieniądza 71
5.2. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza 76
5.3. Inflacja i jej pomiar 87
5.4. Bank centralny a banki komercyjne. Misja banku centralnego, jego funkcje i ramy instytucjonalne 93
5.5. Istota i cele polityki pieniężnej 102
5.6. Strategie polityki pieniężnej 105
5.7. Instrumenty polityki pieniężnej 109
5.8. Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej 112
5.9. Polityka pieniężna NBP po 1997 roku 118

Rozdział 6
Modele wzrostu gospodarczego 125
6.1. Modele ekonomiczne - Monika Grabowska 125
6.1.1. Wzrost gospodarczy 126
6.1.2. Czynniki wzrostu gospodarczego 127
6.1.3. Funkcja produkcji 129
6.1.4. Teorie wzrostu gospodarczego 130
6.1.5. Podsumowanie 142
6.2. Modele równowagi ogólnej - Adam Hetmańczuk, Beniamin Noga 144
6.2.1. Model AD-AS 144
6.2.2. Model IS-LM 149
6.2.3. Modele DSGE 156

Załączniki - Małgorzata Borzycka, Marcin Noga 158

Bibliografia 163

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku