• Logistyka

Podręcznik składa się z sześciu części tematycznych: • Pierwsza z nich dotyczy istoty i rozwoju logistyki, w tym jej pojęcia, rysu historycznego, a także pozycji polskiej logistyki w Europie i na świecie. • W części drugiej Autorzy przedstawiają podstawowe obszary działań logistycznych, w tym takie problemy, jak magazyny i ich wyposażenie, zarządzanie magazynem, sterowanie zapasami, transport wewnętrzny i zewnętrzny, infrastruktura transportu, opakowania i przechowalnictwo, systemy informatyczne w logistyce. • Część trzecia obejmuje logistykę w przedsiębiorstwie, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, logistykę usług, koncepcje zarządzania w logistyce, dojrzałość procesów logistycznych, koszty działań logistycznych, ekonomikę transportu, marketing, ubezpieczenia i prawo w logistyce, transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych, bhp oraz wycenę przedsiębiorstwa logistycznego. • W części czwartej Autorzy prezentują projektowanie i funkcjonowanie sieci oraz systemów logistycznych. Omawiają m.in. łańcuchy logistyczne i ich rolę, projektowanie procesów i systemów logistycznych, inżynierię systemów i analizę systemową. • Część piąta poświęcona jest metodom i technikom wspomagającym podejmowanie decyzji logistycznych, takim jak technologie informacyjne i informatyka w logistyce, a także badania operacyjne i teoria optymalizacji. • W części szóstej zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju logistyki, w tym logistykę międzynarodową, e-handel, ekologistykę i logistykę odpadów, logistykę miejską, agrologistykę, rynek usług logistycznych, a także logistykę w okresie p4.0. Podręcznik kończy obszerny wykaz literatury oraz wykaz wybranych skrótów i pojęć pokrewnych często stosowanych w logistyce. Przeznaczony jest dla studentów kierunku logistyka i pokrewnych, uczniów techników logistyki, transportu oraz o podobnym profilu. Może być wykorzystywany przez słuchaczy studiów podyplomowych logistyki, transportu, spedycji, zarządzania łańcuchami dostaw itp. Przydatny może być zarówno praktykom, jak również innym osobom zainteresowanym bardzo ważnym obszarem życia gospodarczego, jakim jest współczesna logistyka.

Podtytuł Logistyka
Autor Bogdan Klepacki (red.)
Rok wydania 2021
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 646
109.00 81.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
76.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-518-8
Podręcznik składa się z sześciu części tematycznych:
• Pierwsza z nich dotyczy istoty i rozwoju logistyki, w tym jej pojęcia, rysu historycznego, a także pozycji polskiej logistyki w Europie i na świecie.
• W części drugiej Autorzy przedstawiają podstawowe obszary działań logistycznych, w tym takie problemy, jak magazyny i ich wyposażenie, zarządzanie magazynem, sterowanie zapasami, transport wewnętrzny i zewnętrzny, infrastruktura transportu, opakowania i przechowalnictwo, systemy informatyczne w logistyce.
• Część trzecia obejmuje logistykę w przedsiębiorstwie, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, logistykę usług, koncepcje zarządzania w logistyce, dojrzałość procesów logistycznych, koszty działań logistycznych, ekonomikę transportu, marketing, ubezpieczenia i prawo w logistyce, transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych, bhp oraz wycenę przedsiębiorstwa logistycznego.
• W części czwartej Autorzy prezentują projektowanie i funkcjonowanie sieci oraz systemów logistycznych. Omawiają m.in. łańcuchy logistyczne i ich rolę, projektowanie procesów i systemów logistycznych, inżynierię systemów i analizę systemową.
• Część piąta poświęcona jest metodom i technikom wspomagającym podejmowanie decyzji logistycznych, takim jak technologie informacyjne i informatyka w logistyce, a także badania operacyjne i teoria optymalizacji.
• W części szóstej zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju logistyki, w tym logistykę międzynarodową, e-handel, ekologistykę i logistykę odpadów, logistykę miejską, agrologistykę, rynek usług logistycznych, a także logistykę w okresie p4.0.

Podręcznik kończy obszerny wykaz literatury oraz wykaz wybranych skrótów i pojęć pokrewnych często stosowanych w logistyce. Przeznaczony jest dla studentów kierunku logistyka i pokrewnych, uczniów techników logistyki, transportu oraz o podobnym profilu. Może być wykorzystywany przez słuchaczy studiów podyplomowych logistyki, transportu, spedycji, zarządzania łańcuchami dostaw itp. Przydatny może być zarówno praktykom, jak również innym osobom zainteresowanym bardzo ważnym obszarem życia gospodarczego, jakim jest współczesna logistyka.

Wstęp – Bogdan Klepacki           17
 
 
CZĘŚĆ I
ISTOTA I ROZWÓJ LOGISTYKI
 
Rozdział 1
Pojęcie i rys historyczny rozwoju logistyki – Bogdan Klepacki    23
1.1. Pojęcie logistyki 23
1.2. Wybrane ważniejsze punkty rozwoju logistyki w ujęciu historycznym       27
1.3. Etapy rozwoju współczesnej logistyki    30
1.4. Przyczyny rozwoju logistyki                   34
Pytania kontrolne       37
 
Rozdział 2
Pozycja logistyki polskiej w Europie i na świecie – Bogdan Klepacki            39
2.1. Znaczenie logistyki w wykorzystaniu zasobów i w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto         39
2.2. Główni uczestnicy sektora logistyki w Polsce          42
2.3. Miejsce Polski w działalności logistycznej na tle wybranych państw europejskich      45
2.4. Poziom obsługi logistycznej w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej 47
2.5. Ocena pozycji Polski w poziomie usług działań logistycznych na świecie 48
Pytania kontrolne       50
 
 
CZĘŚĆ II
PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH
 
Rozdział 3
Magazyny i ich wyposażenie Bogdan Klepacki, Magdalena Golonko          53
3.1. Pojęcie magazynu i czynności w ramach magazynowania         53
3.2. Rodzaje magazynów             55
3.3. Wyposażenie magazynów     64
3.4. Nowoczesne rodzaje wyposażenia magazynów       69
3.5. Opakowania i jednostki ładunkowe       72
3.4. Centra magazynowe i logistyczne          75
Pytania kontrolne       78
 
Rozdział 4
Zarządzanie magazynem – Joanna Domagała             79
4.1. Funkcje magazynów w systemie logistycznym        79
4.2. Stanowiska pracy i odpowiedzialność w magazynie                 80
4.3. Organizacja procesów magazynowych   81
Pytania kontrolne       87
 
Rozdział 5
Sterowanie zapasami – Joanna Domagała 89
5.1. Definicja zapasu i zarządzania zapasami                  89
5.2. Przyczyny utrzymywania zapasów         90
5.3. Klasyfikacja zapasów według metody ABC/XYZ 91
5.4. Metody sterowania zapasami                  93
5.5. Wielkość dostawy bazująca na Ekonomicznej Wielkości Zamówienia       99
Pytania kontrolne       101
 
Rozdział 6
Transport wewnętrzny – Tomasz Rokicki   103
6.1. Pojęcie transportu wewnętrznego i jego rodzaje      103
6.2. Rodzaje środków transportu wewnętrznego            108
6.3. Przepływ informacji w transporcie wewnętrznym   117
Pytania kontrolne       120
 
Rozdział 7
Transport zewnętrzny – Tomasz Rokicki    121
7.1. Pojęcie transportu                  121
7.2. Znaczenie i funkcje transportu                122
7.3. Proces transportowy              124
7.4. Klasyfikacje transportu         126
7.5. Charakterystyka gałęzi transportu          129
7.6. Struktura gałęziowa transportu               136
Pytania kontrolne       138
 
Rozdział 8
Infrastruktura transportu – Aleksandra Górecka, Aleksandra Perkowska     139
8.1. Infrastruktura transportu samochodowego              140
8.2. Infrastruktura transportu kolejowego     143
8.3. Infrastruktura transportu wodnego         147
8.3.1. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego                 147
8.3.2. Infrastruktura transportu morskiego    148
8.4. Infrastruktura transportu intermodalnego                150
8.5. Infrastruktura transportu lotniczego       153
Pytania kontrolne       157
 
Rozdział 9
Opakowania Marcin Wysokiński, Arkadiusz Gromada                 159
9.1. Opakowania – rys historyczny                159
9.2. Opakowanie − definicja        160
9.3. Funkcje opakowań                163
9.4. Znakowanie opakowań         167
9.5. Rodzaje opakowań występujących w transporcie    168
9.6. Łańcuch logistyczny opakowań              171
9.7. Racjonalizacja użytkowania opakowań i poużytkowych odpadów opakowaniowych                   173
Pytania kontrolne       175
 
Rozdział 10
Systemy informatyczne w logistyce – Konrad Michalski               177
10.1. Podstawowe pojęcia z zakresu informatyki ekonomicznej      177
10.2. Logistyczny system informacyjny i jego elementy                  178
10.3. Geneza i funkcje systemów informatycznych w logistyce      182
10.4. Podział systemów informatycznych wspierających procesy logistyczne   184
10.5. Systemy do zarządzania magazynem (WMS)        186
10.6. Systemy realizacji produkcji (MES       188
10.7. Systemy do zarządzania transportem (TMS)          190
10.8. Systemy zintegrowane (ERP)               193
10.9. Główne kierunki rozwoju systemów informatycznych w logistyce          194
Pytania kontrolne       196
 
 
CZĘŚĆ III
LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 
Rozdział 11
Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji – Ludwik Wicki                  199
11.1. Wstęp                199
11.2. Logistyka według faz w przedsiębiorstwie            200
11.3. Logistyka zaopatrzenia       202
11.4. Logistyka produkcji            210
11.5. Logistyka dystrybucji         215
Pytania kontrolne       226
 
Rozdział 12
Logistyka usług – Konrad Michalski            227
12.1. Różnice między produktem materialnym i usługą istotne z punktu widzenia logistyki                227
12.2. Charakterystyka systemu logistycznego dla usług                   229
12.3. System wsparcia logistycznego dla usług               231
12.4. Zastosowanie koncepcji logistyki w sektorach usług               236
Pytania kontrolne       238
 
Rozdział 13
Koncepcje zarządzania w logistyce – Joanna Domagała, Konrad Michalski, Marcin Wysokiński     239
13.1. Zarządzanie logistyczne jako koncepcja zarządzania w logistyce             239
13.2. Procesowe koncepcje zarządzania w logistyce       242
13.3. Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)         245
13.4. Just in Time, Kanban i VMI jako metody zarządzania przepływami produktów w przedsiębiorstwach                   247
13.5. Lean Management               252
Pytania kontrolne       255
 
Rozdział 14
Dojrzałość procesów logistycznych – Mariusz Maciejczak             257
14.1. Wprowadzenie 257
14.2. Geneza koncepcji dojrzałości                259
14.3. Istota i definicje modelu dojrzałości     262
14.4. Model dojrzałości jako narzędzie zarządzania       263
14.5. Modele dojrzałości procesowej             264
14.6. Modele dojrzałości projektowej            267
14.7. Modele dojrzałości logistycznej            269
Pytania kontrolne       277
 
Rozdział 15
Rachunek kosztów logistyki – Elżbieta Jadwiga Szymańska          279
15.1. Definiowanie kosztów logistyki           280
15.2. Funkcje rachunku kosztów logistyki    284
15.3. Istota rachunku kosztów działań          286
15.4. Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów logistyki               294
Pytania kontrolne       297
 
Rozdział 16
Ekonomika transportu – Tomasz Rokicki   299
16.1. Pojęcie ekonomiki transportu i jej zakres                299
16.2. Mierniki produkcji usług transportowych               301
16.3. Popyt i podaż usług transportowych    303
16.4. Usługi spedycyjne               307
16.5. Koszty i ceny w transporcie                  308
Pytania kontrolne       310
 
Rozdział 17
Marketing w logistyce – Nina Drejerska     311
17.1. Marketing i relacje z klientami              311
17.2. Segmentacja i podstawy marketingu mix               314
17.3. Marketing międzynarodowy i badania marketingowe             319
Pytania kontrolne       322
 
Rozdział 18
Ubezpieczenia i prawo w logistyce – Weremczuk Arkadiusz, Wysokiński Marcin, Gołasa Piotr         323
18.1. Pojęcie ubezpieczenia          323
18.2. Odpowiedzialność cywilna spedytora i przewoźnika              327
18.3. Rodzaje ubezpieczeń szczególnie przydatnych w logistyce    332
18.4. Ubezpieczenie CARGO      335
18.5. Prawo w logistyce               339
Pytania kontrolne       350
 
Rozdział 19
Transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych – Joanna Domagała, Marcin Wysokiński 351
19.1. Definicja i właściwości towarów niebezpiecznych                  351
19.2. Pakowanie i oznakowanie towarów niebezpiecznych              354
19.3. Uwarunkowania prawno-technologiczne przewozu towarów niebezpiecznych         356
19.4. Uwarunkowania prawno-technologiczne magazynowania towarów niebezpiecznych                 361
19.5. Zasady pracy w magazynach towarów niebezpiecznych         362
19.6. Środki ochrony indywidualnej dla pracowników magazynu towarów niebezpiecznych              364
19.7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych                366
Pytania kontrolne       368
 
Rozdział 20
BHP w logistyce – Anetta Zielińska, Marcin Wysokiński                  369
20.1. Wprowadzenie 369
20.2. Koszty BHP w działalności logistycznej                372
20.3. Transport wewnątrzzakładowy a wymogi BHP     375
20.4. Użytkowanie wózków jezdniowych    377
20.5. Oznakowanie dróg              379
20.6. Ruch pieszych na terenie zakładu         380
20.7. Transport ręczny                  381
20.8. Drogi ewakuacyjne i pożarowe oraz utrzymanie porządku      383
Pytania kontrolne       385
 
Rozdział 21
Specyfika wyceny przedsiębiorstwa logistycznego – Agnieszka Maciąg        387
21.1. Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw w perspektywie wyceny firmy logistycznej                   387
21.2. Zakres i rola dokumentacji finansowej w wycenie przedsiębiorstwa logistycznego   393
21.3. Metody szacowania wartości przedsiębiorstw a wycena firmy logistycznej               395
Pytania kontrolne       400
 
 
CZĘŚĆ IV
PROJEKTOWANIE I FUNKCJONOWANIE SIECI ORAZ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
 
Rozdział 22
Systemy logistyczne – Elżbieta Jadwiga Szymańska      403
22.1. Definiowanie systemów logistycznych                  403
22.2. Cechy i rodzaje systemów logistycznych               405
22.3. Struktura systemów logistycznych       407
22.4. Ocena systemów logistycznych            413
Pytania kontrolne       416
 
Rozdział 23
Projektowanie systemów logistycznych – Monika Roman, Konrad Michalski                  417
23.1. Ogólne zasady projektowania systemów logistycznych          417
23.2. Uwarunkowania, płaszczyzny i kluczowe elementy projektowanego systemu logistycznego      419
23.3. Procedura projektowania systemu logistycznego   422
23.4. Formułowanie zadania logistycznego   423
23.5. Kształtowanie systemu logistycznego 426
23.6. Wymiarowanie systemu logistycznego                   427
23.7. Ocena rozwiązań projektowych            429
Pytania kontrolne       431
 
Rozdział 24
Łańcuchy dostaw i ich rola – Joanna Domagała, Aleksandra Górecka          433
24.1. Definicje łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw   433
24.2. Fazy rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw        436
24.3. Czynniki sprzyjające rozwojowi koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw              437
24.4. Strategie łańcuchów dostaw                 439
24.5. Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw               444
Pytania kontrolne       446
 
 
CZĘŚĆ V
METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI LOGISTYCZNYCH
 
Rozdział 25
Technologie informacyjne w logistyce
– Monika Roman, Aleksandra Perkowska, Arkadiusz Gromada      449
25.1. Znaczenie informacji i technologii informacyjnych                 449
25.2. System GS1 i kody kreskowe               451
25.3. Zastosowanie systemów GPS w logistyce             458
Pytania kontrolne       462
 
Rozdział 26
Nowoczesne technologie informatyczne w logistyce – Konrad Michalski      463
26.1. Technologie towarzyszące systemom transakcyjnym logistyki                 463
26.2. Aplikacje mobilne do zarządzania zleceniami        463
26.3. Platformy usług przewozowych (giełdy transportowe)           465
26.4. Rozwiązania telematyczne w transporcie               467
26.5. Traceability w łańcuchu dostaw           468
26.6. Systemy do zarządzania obiegiem dokumentów   469
26.7. Systemy informowania kierownictwa (MIS) w logistyce        469
26.8. Systemy wsparcia decyzji (DSS) w logistyce        471
26.9. Systemy zarządzania wiedzą (eksperckie) w logistyce            477
26.10. Główne kierunki rozwoju zastosowań informatycznych w logistyce      478
Pytania kontrolne       480
 
Rozdział 27
Badania operacyjne i teoria optymalizacji – Monika Roman        481
27.1. Podstawowe pojęcia z zakresu badań operacyjnych i teorii optymalizacji                  481
27.2. Elementy sytuacji decyzyjnej               483
27.3. Problem plecakowy             484
27.4. Zagadnienie transportowe   485
27.5. Problem komiwojażera        491
Pytania kontrolne       494
 
 
CZĘŚĆ VI
WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI
 
Rozdział 28
Logistyka międzynarodowa – Elżbieta Kacperska .........................................497
28.1. Pojęcie logistyki międzynarodowej .....................................................497
28.2. Specyfika logistyki międzynarodowej ..................................................500
28.3. Przyczyny rozwoju logistyki międzynarodowej ...................................502
28.4. Podmioty logistyki międzynarodowej ..................................................503
28.5. Metody zarządzania w logistyce międzynarodowej.............................505
Pytania kontrolne ...........................................................................................509
 
Rozdział 29
E-handel – Bogdan Klepacki, Aleksandra Perkowska   511
29.1. Biznes elektroniczny           511
29.2. Handel elektroniczny w logistyce         516
29.3. Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego       518
Pytania kontrolne       520
 
Rozdział 30
Logistyka zwrotna – Elżbieta Jadwiga Szymańska       521
30.1. Pojęcie logistyki zwrotnej i rodzaje zwrotów w łańcuchach dostaw         521
30.2. Działania i procesy w logistyce zwrotnej               526
30.3. Recykling jako element logistyki zwrotnej             529
30.4. Korzyści z logistyki zwrotnej               534
Pytania kontrolne       536
 
Rozdział 31
Logistyka miejska – Aleksandra Górecka    537
31.1. Istota logistyki miejskiej     537
31.2. Cele i zadania logistyki miejskiej          539
31.3. Inteligentne miasta              544
Pytania kontrolne       547
 
Rozdział 32
Agrologistyka – Bogdan Klepacki                549
32.1. Pojęcie i zakres agrobiznesu                  549
32.2. Miejsce rolnictwa i wybranych członów agrobiznesu w gospodarce         551
32.3. Pojęcie agrologistyki           552
32.4. Specyfika agrobiznesu jako miejsca zastosowania rozwiązań logistycznych              554
32.5. Pojęcie i cele zrównoważonego łańcucha żywnościowego      556
32.6. Typowy łańcuch dostaw w agrobiznesie                557
32.7. Przepływy zbóż jako przykład roślinnego łańcucha logistycznego            559
32.8. Rynek mleka jako przykład zwierzęcego łańcucha logistycznego             561
32.9. Rola zimnych łańcuchów dostaw w agrologistyce                  563
32.10. Tendencje zmian w agrologistyce       567
Pytania kontrolne       569
 
Rozdział 33
Rynek usług logistycznych – Jarosław Gołębiewski     571
33.1. Usługi logistyczne, ich formy i rodzaje                  571
33.2. Systematyka rynku usług logistycznych                 575
33.3. Branża TSL       578
33.4. Popyt na usługi logistyczne i zachowania nabywców              581
33.5. Ceny usług logistycznych   582
Pytania kontrolne       583
 
Rozdział 34
Logistyka w okresie P4.0 – Bogdan Klepacki               585
34.1. Megatrendy i ich rola w rozwoju ludzkości           585
34.2. Rys historyczny rozwoju społeczno-gospodarczego                588
34.3. Ważniejsze elementy ery Przemysł 4.0                   590
34.4. Przemysł 4.0 a logistyka      594
Pytania kontrolne       600
 
Literatura                  601
Wykaz wybranych skrótów stosowanych w logistyce – Bogdan Klepacki    633 

Recenzenci: Prof. dr hab. Marianna Jacyna (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Ewa Kulińska (Politechnika Opolska)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku