• Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej (wyd. II)

Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze zostały wzbogacone o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili w niej aktualne zarówno krajowe, jak i europejskie akty prawne związane ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw; połączyli zagadnienia teoretyczne z praktycznymi przykładami umożliwiającymi lepsze zrozumienie i zastosowanie metod badawczych w realnej gospodarce. Przedstawione zagadnienia pozwalają również na ocenę efektywności oraz ryzyka w obszarze podejmowania decyzji inwestycyjnych, które decydują o dalszym rozwoju przedsiębiorstw. Monografia jest efektem pracy zespołu Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, który od wielu lat zajmuje się problematyką związaną z oceną funkcjonowania przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia.

Podtytuł Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej (wyd. II)
Autor Franciszek Bławat, Edyta Drajska, Piotr Figura, Małgorzata Gawrycka, Tomasz Korol, Błażej Prusak
Rok wydania 2020
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 166
52.00 39.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
36.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-424-2

Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze zostały wzbogacone o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili w niej aktualne zarówno krajowe, jak i europejskie akty prawne związane ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw; połączyli zagadnienia teoretyczne z praktycznymi przykładami umożliwiającymi lepsze zrozumienie i zastosowanie metod badawczych w realnej gospodarce. Przedstawione zagadnienia pozwalają również na ocenę efektywności oraz ryzyka w obszarze podejmowania decyzji inwestycyjnych, które decydują o dalszym rozwoju przedsiębiorstw.

„Zawartość (książki) stanowi rozwiniętą i uaktualnioną wersję treści programowych w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono w niej na analizę dokumentów sprawozdawczości finansowej zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zaletą monografii jest to, że uwzględnia ona zmiany w sprawozdawczości finansowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Umożliwia jednak przeprowadzenie analizy porównawczej z latami wcześniejszymi.

Monografia została napisana w bardzo przystępnej formie. Każdy rozdział składa się z: hasłowych informacji o najważniejszych tezach (o teoretycznym i praktycznym znaczeniu dla analityka), treści rozdziału, przykładów, pytań sprawdzających, testów prawda/fałsz oraz zadań do samodzielnego rozwiązania."
Z recenzji dr. hab. Stanisława Miecznikowskiego, prof. nadzw. UG


Monografia jest efektem pracy zespołu Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, który od wielu lat zajmuje się problematyką związaną z oceną funkcjonowania przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Analiza źródeł finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 9
1.1. Rodzaje źródeł finansowania w przedsiębiorstwie 10
1.1.1. Kapitał własny 10
1.1.2. Kapitał obcy 11
1.2. Metody oceny struktury źródeł finansowania 13
1.2.1. Wprowadzenie 13
1.2.2. Ryzyko działalności gospodarczej i dźwignia operacyjna 14
1.2.3. Koszt kapitału własnego 18
1.2.4. Koszt kapitału obcego i dźwignia finansowa 22
1.2.5. Efekt działania dźwigni połączonej (całkowitej) 29
1.2.6. Czynniki kształtujące docelową strukturę kapitału 32

Rozdział 2
Wycena wartości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego 39
2.1. Pojęcie i rodzaje wartości przedsiębiorstwa 39
2.2. Rodzaje i charakterystyka wskaźników rynku kapitałowego 42
2.3. Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą mnożnikową 54

Rozdział 3
Statystyczne metody syntetycznej oceny działalności przedsiębiorstwa 69
3.1. Klasyfikacja metod prognozowania sytuacji finansowej firm 69
3.2. Ocena skuteczności modeli oceny sytuacji finansowej firm 74
3.3. Krótka charakterystyka wybranych modeli statystycznych syntetycznej oceny sytuacji finansowej firm 75
3.3.1. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna 75
3.3.2. Analiza logitowa 80
3.3.3. Modele drzew decyzyjnych 82

Rozdział 4
Ocena opłacalności projektów inwestycji rzeczowych 89
4.1. Wprowadzenie 90
4.2. Metody proste 93
4.3. Metody złożone 96
4.3.1. Ujęcie czynnika czasu w rachunku opłacalności inwestycji 96
4.3.2. Wartość zaktualizowana netto (NPV) 99
4.3.3. Wskaźnik wartości zaktualizowanej netto (NPVR) 106
4.3.4. Zmodyfikowana wartość zaktualizowana netto (MNPV) 107
4.3.5. Zdyskontowany okres zwrotu 109
4.3.6. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) 110
4.3.7. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR) 114
4.4. Społeczny rachunek efektywności inwestycji 115
4.5. Wybrane metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych 118

Bibliografia 139
Spis tabel 143
Spis rysunków 145
Załączniki 147
Rozwiązania 161

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku