• Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt teoretyczno-aplikacyjny

Pojawienie się i upowszechnienie nieklasycznej własności prywatnej przedsiębiorstwa, opartej na rozdzieleniu własności i zarządzania, a następnie zdominowanie przez ten typ własności współczesnych gospodarek, zrodziło potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań zarządczych, gwarantujących zarówno efektywną realizację celów właścicieli przedsiębiorstw, jak i stworzenie skutecznych mechanizmów zapewniających integrację tych celów z celami menedżerów. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie było powstanie i szybki rozwój koncepcji zarządzania wartością (value based management) integrującej strategię przedsiębiorstwa ze sferą zarządzania finansami.

Podtytuł Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt teoretyczno-aplikacyjny
Autor Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk, Tomasz Rojek
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 258
68.00 51.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
47.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-485-3

Pojawienie się i upowszechnienie nieklasycznej własności prywatnej przedsiębiorstwa, opartej na rozdzieleniu własności i zarządzania, a następnie zdominowanie przez ten typ własności współczesnych gospodarek, zrodziło potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań zarządczych, gwarantujących zarówno efektywną realizację celów właścicieli przedsiębiorstw, jak i stworzenie skutecznych mechanizmów zapewniających integrację tych celów z celami menedżerów. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie było powstanie i szybki rozwój koncepcji zarządzania wartością (value based management) integrującej strategię przedsiębiorstwa ze sferą zarządzania finansami.

Zasadniczym celem monografii jest prezentacja i egzemplifikacja znaczenia kategorii wartości przedsiębiorstwa oraz mechanizmów jej pomiaru i oceny, jako determinantów procesu ewoluowania współczesnego zarządzania. Ramową strukturę publikacji wyznaczają następujące zagadnienia:
• złożone uwarunkowania procesu zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach oddziaływania procesów globalizacji - ich prezentacja i ocena
• znaczenie kategorii wartości z punktu widzenia mechanizmów zarządzania przedsiębiorstwem oraz powstania i ewoluowania koncepcji zarządzania wartością
• istota oraz narzędzia pomiaru efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa
• wykorzystanie narzędzi pomiaru efektywności kreowania wartości dla potrzeb analizy kształtowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce.

Oddając niniejszą monografię do rąk Czytelników, Autorzy wyrażają przekonanie, że będzie mogła ona stać się twórczym wkładem w rozwój badań nad złożonymi mechanizmami zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wzbogacając równocześnie dorobek naukowy w zakresie teorii i praktyki zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Monografia powstała z myślą zarówno o osobach studiujących podejmowaną w niej problematykę, jak i o przedstawicielach praktyki współczesnego zarządzania. Wpisuje się bowiem w nurt praktyczny nauk o zarządzaniu i jakości.

Wstęp 7

Rozdział 1
Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze globalizacji 13
1.1. Globalizacja działalności przedsiębiorstw 13
1.2. Przesłanki i kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przełomie wieków 23
1.3. Ewolucja paradygmatów i koncepcji zarządzania 38
1.4. Reorientacja procesów migracji wartości 50

Rozdział 2
Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem 63
2.1. Kategoria wartości w strukturze celów przedsiębiorstwa 63
2.2. Koncepcja zarządzania wartością jako wyraz dążenia do wzrostu efektywności pomnażania kapitału w przedsiębiorstwie 77
2.3. Ewolucja koncepcji zarządzania wartością - nowy imperatyw kreowania wartości 92
2.4. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa 100

Rozdział 3
Istota oraz narzędzia pomiaru i oceny efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa 117
3.1. Ewolucja zakresu i narzędzi pomiaru efektywności przedsiębiorstwa 117
3.2. Rynkowy pomiar efektywności przedsiębiorstwa 123
3.2.1. Założenia i istota rynkowego pomiaru efektywności 123
3.2.2. Zewnętrzne mierniki kreowania wartości 125
3.2.3. Wewnętrzne mierniki kreowania wartości 138

Rozdział 4
Analiza uwarunkowań i efektywności kształtowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce 149
4.1. Dobór i prezentacja przedsiębiorstw 149
4.2. Założenia metodyczne analizy 159
4.3. Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstw 162
4.3.1. Analiza zasobów majątkowo-kapitałowych 162
4.3.2. Analiza płynności finansowej 165
4.3.3. Analiza rentowności 170
4.3.4. Analiza efektywności wykorzystania zasobów majątkowych i kapitałowych 176
4.3.5. Analiza zadłużenia 179
4.4. Parametry rachunku estymacji wartości przedsiębiorstw 182
4.5. Analiza poziomu oraz zmian efektywności kreowania wartości przedsiębiorstw 200
4.5.1. Analiza wartości rynkowej przedsiębiorstw oraz efektywności jej kreowania 201
4.5.2. Kreowanie ekonomicznej wartości dodanej 221

Zakończenie 231
Literatura 237
Spis rysunków 253
Spis tabel 255

Recenzja: dr hab. Marek Jabłoński, prof. WSB w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku