• Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce - uwarunkowania funkcjonowania, tendencje zmian

Gospodarstwa domowe coraz częściej prowadzone są przez jedną osobę i prognozowany jest dalszy wzrost liczby i udziału tych gospodarstw. Wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw jest wynikiem zmian demograficznych, które tworzą nową strukturę każdej populacji, w tym polskiej. Główne czynniki zmian to ewolucja modelu rodziny oraz starzenie się ludności. Zwiększająca się liczba jednoosobowych gospodarstw domowych wiąże się z wieloma wyzwaniami dla polityki społecznej i gospodarczej, w tym dla oferentów towarów i usług konsumpcyjnych adresowanych do tych gospodarstw. W niniejszej monografii podjęto się charakterystyki jednoosobowych gospodarstw domowych w Polsce według takich kryteriów typologicznych, jak: wiek, płeć i wykształcenie badanych, grupa społeczno-ekonomiczna oraz miejsce zamieszkania. Ustalono zmiany i zróżnicowanie rozkładu dochodów, wydatków, poziomu wyposażenia w dobra trwałego użytku, spożycia żywności oraz zadowolenia z sytuacji mieszkaniowej i zaspokojenia potrzeb konsum

Podtytuł Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce - uwarunkowania funkcjonowania, tendencje zmian
Autor Marlena Piekut
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 366
80.00 60.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
56
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-258-3
Gospodarstwa domowe coraz częściej prowadzone są przez jedną osobę i prognozowany jest dalszy wzrost liczby i udziału tych gospodarstw. Wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw jest wynikiem zmian demograficznych, które tworzą nową strukturę każdej populacji, w tym polskiej. Główne czynniki zmian to ewolucja modelu rodziny oraz starzenie się ludności. Zwiększająca się liczba jednoosobowych gospodarstw domowych wiąże się z wieloma wyzwaniami dla polityki społecznej i gospodarczej, w tym dla oferentów towarów i usług konsumpcyjnych adresowanych do tych gospodarstw.

W niniejszej monografii podjęto się charakterystyki jednoosobowych gospodarstw domowych w Polsce według takich kryteriów typologicznych, jak: wiek, płeć i wykształcenie badanych, grupa społeczno-ekonomiczna oraz miejsce zamieszkania. Ustalono zmiany i zróżnicowanie rozkładu dochodów, wydatków, poziomu wyposażenia w dobra trwałego użytku, spożycia żywności oraz zadowolenia z sytuacji mieszkaniowej i zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych. Materiał źródłowy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego, które uszczegółowiono wynikami własnego badania, przeprowadzonego wśród mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.

Publikacja adresowana jest do wielu środowisk, głównie do naukowców zainteresowanych problematyką funkcjonowania różnych typów gospodarstw domowych, studentów, praktyków gospodarczych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tymi zagadnieniami.


„Pracę należy uznać za ważną w literaturze przedmiotu. Podjęty temat pracy, obszar badawczy, badanie własne obok właściwie dobranego źródła wtórnego oraz wykorzystanie właściwych metod analizy statystycznej kształtuje pozytywnie moją opinię, że praca ma charakter naukowy".
Z recenzji prof. dr hab. Teresy Słaby


„Praca przedstawia wyczerpującą i ciekawą analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw jednoosobowych w Polsce. (...) Analiza ankiet mieszkańców Płocka pozwala na skonfrontowanie prawidłowości w skali - w przestrzennym sensie - mikro".
Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Sokołowskiego

Wstęp 9

Rozdział 1
Uwarunkowania tworzenia i konsekwencje funkcjonowania jednoosobowych gospodarstw domowych 17
1.1. Zarys konceptualizacji pojęcia - jednoosobowe gospodarstwa domowe 17
1.2. Tworzenie jednoosobowych gospodarstw domowych w ujęciu historycznym 26
1.3. Warunki życia jednoosobowych gospodarstw domowych w kontekście raportów z badań 37
1.4. Implikacje tworzenia jednoosobowych gospodarstw domowych dla gospodarki i środowiska naturalnego 43
1.5. Przystosowanie działalności podmiotów gospodarczych do potrzeb jednoosobowych gospodarstw domowych 51

Rozdział 2
Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce w latach 2012-2016 55
2.1. Metodyka badania budżetów jednoosobowych gospodarstw domowych 55
2.2. Charakterystyka jednoosobowych gospodarstw domowych w latach 2012 i 2016 (dane GUS) 65
2.3. Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw domowych 73
2.4. Sytuacja dochodowa w jednoosobowych gospodarstwach domowych w latach 2012-2016 78
2.5. Domowa infrastruktura konsumpcyjna w jednoosobowych gospodarstwach domowych w latach 2012-2016 84
2.6. Wydatki na konsumpcję i zaspokojenie potrzeb w jednoosobowych gospodarstwach domowych w okresie 2012-2016 91
2.7. Spożycie żywności w jednoosobowych gospodarstwach domowych w latach 2012-2016 108
2.8. Analiza dochodów i wydatków w jednoosobowych gospodarstwach domowych w 2016 r. - ujęcie modelowe 116

Rozdział 3
Jednoosobowe gospodarstwa domowe według cech demograficznych 129
3.1. Wiek cechą różnicującą jednoosobowe gospodarstwa domowe 129
3.1.1. Sytuacja dochodowa i mieszkaniowa według wieku członków jednoosobowych gospodarstw domowych 129
3.1.2. Konsumpcja według grup wiekowych w jednoosobowych gospodarstwach domowych 139
3.2. Płeć cechą różnicującą jednoosobowe gospodarstwa domowe 155
3.2.1. Sytuacja materialna według płci w jednoosobowych gospodarstwach domowych 155
3.2.2. Konsumpcja w jednoosobowych gospodarstwach domowych według płci 160
3.3. Miejsce zamieszkania cechą różnicującą jednoosobowe gospodarstwa domowe 168
3.3.1. Dochody i warunki mieszkaniowe jednoosobowych gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania 168
3.3.2. Konsumpcja w miejskich i wiejskich jednoosobowych gospodarstwach domowych 175

Rozdział 4
Jednoosobowe gospodarstwa domowe według cech społeczno-ekonomicznych 185
4.1. Poziom wykształcenia kryterium różnicującym sytuację materialną i konsumpcję w jednoosobowych gospodarstwach domowych w latach 2012-2016 185
4.1.1. Zróżnicowanie sytuacji dochodowej i mieszkaniowej w jednoosobowych gospodarstwach domowych według poziomu wykształcenia badanych 185
4.1.2. Wykształcenie jako kryterium różnicujące konsumpcję w jednoosobowych gospodarstwach domowych 190
4.2. Grupa społeczno-ekonomiczna cechą różnicującą jednoosobowe gospodarstwa domowe w latach 2012-2016 201
4.2.1. Sytuacja materialna w grupach społeczno-ekonomicznych jednoosobowych gospodarstw domowych 201
4.2.2. Konsumpcja w jednoosobowych gospodarstwach domowych w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej 207

Rozdział 5
Poziom życia w jednoosobowych gospodarstwach domowych 223
5.1. Kategorie badawcze w ocenie zaspokojenia potrzeb 223
5.2. Metoda badania poziomu życia 230
5.3. Ocena poziomu życia w różnych typach jednoosobowych gospodarstw domowych dla roku 2016 236
5.4. Łączna analiza czynników poziomu życia metodą regresji wielorakiej 251

Rozdział 6
Studium przypadku - jednoosobowe gospodarstwa domowe płocczan i mieszkańców powiatu płockiego 255
6.1. Metodyka badania i charakterystyka mieszkańców Płocka i powiatu płockiego prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe 255
6.2. Zadowolenie z sytuacji materialnej i wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku 260
6.3. Możliwości nabywcze i zaspokojenie wybranych potrzeb mieszkańców Płocka i okolic 278
6.4. Hierarchia czynników determinujących wybór towarów i usług przez konsumentów z Płocka i okolic 296
6.5. Trendy i nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich mieszkańców Płocka i okolic 301

Zakończenie 311
Bibliografia 325
Załącznik. Rezultaty analiz badań jednoosobowych gospodarstw domowych - dodatkowe wyniki 349
Spis tabel 357
Spis wykresów i rysunków 365

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku