• Jakość życia - na co masz wpływ

Książka „Jakość życia - na co masz wpływ" to publikacja przygotowana przez 15 naukowców i praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami: biogerontologią, ekonomią, fizjoterapią, genetyką, ginekologią, ochroną środowiska, optometrią, psychologią, rolnictwem i ogrodnictwem, sztukami pięknymi, „talentologią", techniką świetlną, zarządzaniem. Autorzy w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawiają Czytelnikowi zdobycze współczesnej nauki odnoszące się do jakości życia, skupiając się na tych aspektach, które pozostają w zasięgu oddziaływania każdego człowieka. Mają nadzieję, że Czytelnicy zrobią pożytek z prezentowanej wiedzy i wprowadzając ją w czyn, podniosą jakość nie tylko swojego życia, ale też społeczności, w których żyją. „(...) Monografia, oprócz popularyzacji osiągnięć nauki w zakresie poszczególnych obszarów/dyscyplin/specjalizacji powiązanych z jakością życia, jest swego rodzaju zachętą dla ludzi do wdrażania w życie osiągnięć nauki, co nadaje jej wymiar edukacyjny. Przy czym jest na tyle uniwersalna, że może z powodzeniem być wykorzystywana w edukacji, nauce i praktyce gospodarczej. Na rynku wydawniczym nie ma opracowania, które ciekawie ujmowałoby zagadnienie jakości życia poprzez pryzmat mikroaspektów z nią związanych, w sposób tak kompleksowy, jak uczynili to Autorzy monografii. Z tego powodu recenzowana monografia, poruszając bardzo aktualne zagadnienia, wpisuje się w nurt istniejących potrzeb badawczo-edukacyjnych". Dr hab. Barbara Kryk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, fragment recenzji „(...) Podjęty przez Autorów temat charakteryzuje się wysokim stopniem aktualności, przydatnością naukową i praktyczną. Zawartość merytoryczna monografii oraz stopień zaawansowania wiedzy mogą być przydatne dla tych wszystkich osób, które interesują się wpływem otoczenia na kondycję współczesnego człowieka. Książka może być także dobrą lekturą uzupełniającą dla polityków gospodarczych, działaczy społecznych i menedżerów, a także studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych". Dr hab. Tomasz Zalega, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, fragment recenzji

Podtytuł Jakość życia - na co masz wpływ
Autor Maria Pietrzak, Joanna Kostecka, Monika Czerwonka, Grzegorz Grochowski (red.)
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 378
90.00 68.40
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-8102-525-6
Książka „Jakość życia - na co masz wpływ" to publikacja przygotowana przez 15 naukowców i praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami: biogerontologią, ekonomią, fizjoterapią, genetyką, ginekologią, ochroną środowiska, optometrią, psychologią, rolnictwem i ogrodnictwem, sztukami pięknymi, „talentologią", techniką świetlną, zarządzaniem.

Autorzy w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawiają Czytelnikowi zdobycze współczesnej nauki odnoszące się do jakości życia, skupiając się na tych aspektach, które pozostają w zasięgu oddziaływania każdego człowieka. Mają nadzieję, że Czytelnicy zrobią pożytek z prezentowanej wiedzy i wprowadzając ją w czyn, podniosą jakość nie tylko swojego życia, ale też społeczności, w których żyją.


„(...) Monografia, oprócz popularyzacji osiągnięć nauki w zakresie poszczególnych obszarów/dyscyplin/specjalizacji powiązanych z jakością życia, jest swego rodzaju zachętą dla ludzi do wdrażania w życie osiągnięć nauki, co nadaje jej wymiar edukacyjny. Przy czym jest na tyle uniwersalna, że może z powodzeniem być wykorzystywana w edukacji, nauce i praktyce gospodarczej. Na rynku wydawniczym nie ma opracowania, które ciekawie ujmowałoby zagadnienie jakości życia poprzez pryzmat mikroaspektów z nią związanych, w sposób tak kompleksowy, jak uczynili to Autorzy monografii. Z tego powodu recenzowana monografia, poruszając bardzo aktualne zagadnienia, wpisuje się w nurt istniejących potrzeb badawczo-edukacyjnych".
Dr hab. Barbara Kryk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, fragment recenzji


„(...) Podjęty przez Autorów temat charakteryzuje się wysokim stopniem aktualności, przydatnością naukową i praktyczną.
Zawartość merytoryczna monografii oraz stopień zaawansowania wiedzy mogą być przydatne dla tych wszystkich osób, które interesują się wpływem otoczenia na kondycję współczesnego człowieka. Książka może być także dobrą lekturą uzupełniającą dla polityków gospodarczych, działaczy społecznych i menedżerów, a także studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych".
Dr hab. Tomasz Zalega, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, fragment recenzji

Wstęp 11

Rozdział 1
Zarządzaj jakością swojego życia. Perspektywa zarządzania - Maria Pietrzak 15
Wprowadzenie 16
1.1. Wyznaczanie celów 20
1.2. Organizacja 24
1.3. Motywowanie i komunikacja 31
1.4. Ocena wykonywanej pracy 41
1.5. Rozwój ludzi 43
Podsumowanie 47
Bibliografia 48

Rozdział 2
Inteligencja emocjonalna, miłość, nadzieja. Perspektywa psychologii - Maria Jankowska 51
Wprowadzenie 52
2.1. Inteligencja emocjonalna (EQ) jako podstawa świadomego życia 53
2.2. Pogłębianie postawy miłości do siebie i do innych pozwalającej na pełniejszą samorealizację i szczęśliwe życie 60
2.3. Dojrzewanie w nadziei i rozdawanie jej innym ludziom 68
Podsumowanie 85
Bibliografia 85

Rozdział 3
Ludzka twarz ekonomii i finansów. Perspektywa behawioralna i etyczna - Monika Czerwonka 87
Wprowadzenie 88
3.1. Finanse behawioralne jako spojrzenie na inwestora z perspektywy człowieka 89
3.2. Ekonomia i etyka - zarys historyczny 91
3.3. Ekonomia i finanse w Katolickiej Nauce Społecznej 94
3.4. Inwestowanie etyczne - jako przykład wykorzystania nauki Kościoła katolickiego w praktyce 99
Podsumowanie 107
Bibliografia 108

Rozdział 4
Bioróżnorodność - opcja czy warunek przetrwania? Perspektywa zrównoważonego rozwoju - Joanna Kostecka 109
Wprowadzenie 110
4.1. Dlaczego przyroda powinna być dla nas ważna? 112
4.2. Skutki utraty różnorodności biologicznej 120
4.3. Wspomaganie różnorodności biologicznej w obszarach wiejskich 128
4.4. Inspiracje, które mogą zmienić życie 130
Podsumowanie 131
Bibliografia 134

Rozdział 5
Masz talent - odkryj go. Perspektywa „talentologii" - Grzegorz Grochowski 137
Wprowadzenie 138
5.1. Atrybut osoby - uzdolnienie, zdolność 141
5.2. Talent w ujęciu słownikowym a jakość życia 152
Podsumowanie 158
Bibliografia 159

Rozdział 6
Sztuka życia. Perspektywa sztuk pięknych - Joanna Korecka 163
Wprowadzenie 164
6.1. Wpływ edukacji artystycznej na wszechstronny rozwój człowieka 166
6.2. Rola rodzica w kształtowaniu postawy zachwytu nad światem, odbierania i dawania piękna 168
6.3. Blaski i cienie edukacji artystycznej szkolnej i wczesnoszkolnej - w jaki sposób uzupełnić pewne braki 170
6.4. Warto mieć pasje - radość tworzenia w wieku dojrzałym 175
6.5. Proces rozwoju artystycznego - doświadczenia autorki 176
Bibliografia 178

Rozdział 7
Śpiew - masz to w genach. Perspektywa genetyki i sztuk muzycznych - Paula Jadacka 179
Wprowadzenie 180
7.1. Natura i wychowanie 181
7.2. Śpiewające geny 186
7.3. Nie taki gen straszny 197
7.4. Z piosenką po zdrowie 200
Podsumowanie 201
Bibliografia 202

Rozdział 8
Żyj długo i zdrowo! Perspektywa biologii molekularnej i biogerontologii - Agata Głuchowska, Karolina Staniak, Anna Strzeszewska-Potyrała 207
Wprowadzenie 208
8.1. Czym jest starzenie i czy dotyczy całego świata przyrody? 209
8.2. W poszukiwaniu sensu zjawiska starzenia się - krótki przegląd teorii starzenia się 213
8.3. Zmiany demograficzne 216
8.4. Starzenie na poziomie komórki a starzenie się organizmu 219
8.5. Jak żyć dłużej - perspektywa naukowa 223
8.6. Naukowe spojrzenie na starzenie się skóry 226
Podsumowanie 231
Bibliografia 232

Rozdział 9
Ruch podstawą zdrowia. Perspektywa fizjoterapii - Renata Rakoczy 237
Wprowadzenie 239
9.1. Fizjoprofilaktyka 239
9.2. Postawa 242
9.3. Powięź - „narząd postawy" 248
9.4. Oddech 250
9.5. Dno miednicy - podstawa prawidłowej postawy 255
9.6. Obciążenia wywołane siedzeniem - jak je pokonać? 258
9.7. Stopy nasz fundament 259
9.8. Człowiek - stworzony by chodzić 263
Podsumowanie 265
Bibliografia 266

Rozdział 10
Zdrowie prokreacyjne - w zgodzie z naturą. Perspektywa ginekologii - Natalia Suszczewicz 269
Wprowadzenie (z doświadczenia autorki) 270
10.1. Wprowadzenie w dojrzewanie 271
10.2. Higiena intymna 272
10.3. Dawanie życia 273
10.4. Kiedy się nie udaje - o leczeniu niepłodności 280
Podsumowanie 284
Bibliografia 284

Rozdział 11
Oczy - Twoje okno na świat. Perspektywa optometrii - Mariusz Koziak 287
Wprowadzenie 288
11.1. Właściwa dieta 290
11.2. Wysiłek fizyczny 296
11.3. Odpowiedniej jakości sen 298
11.4. Kontrola stresu 299
11.5. Suplementacja 301
11.6. Regularne badania wzroku 303
Podsumowanie 304
Bibliografia 304

Rozdział 12
Zadbaj o światło. Perspektywa techniki świetlnej - Stanisław Podgórski 307
Wprowadzenie 309
12.1. Jakość światła 309
12.2. Jakość oświetlenia 328
12.3. Maksymalizacja skuteczności świetlnej ślepą uliczką szkodliwą dla wzroku 343
12.4. Nadmiar światła - w skali mikro i makro 344
12.5. Brak światła 345
Podsumowanie 346
Bibliografia 346

Rozdział 13
Styl „eko" - dla dobra własnego i całej planety. Praktyka na co dzień - Małgorzata Rosłan 349
Wprowadzenie 350
13.1. Zrównoważony rozwój - zadanie dla każdego 351
13.2. Cele zrównoważonego rozwoju 356
13.3. Obieg zamknięty w gospodarce, czyli gospodarka cyrkularna 359
13.4. Przykłady „zrównoważonych" działań, które każdy może podjąć w codziennym życiu 363
Podsumowanie 370
Bibliografia 371

Zakończenie 373
O Autorach 375

Monika Czerwonka - doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami behawioralnymi, inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym i finansami kulturowymi. Autorka ponad 60 publikacji na ten temat, w tym książkowych. Laureatka Nagrody Beta 2020 za książkę pt.: „Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych" (2019). Prowadzi czynną działalność dydaktyczną, organizacyjno-popularyzatorską (ekspertyzy w charakterze biegłego na zamówienie organów władzy publicznej, udział w programach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz działalność w ramach współpracy międzynarodowej (aktywny udział w licznych konferencjach naukowych polskich i zagranicznych, m.in. w Londynie, Waszyngtonie czy Barcelonie). Związana z praktyką gospodarczą w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej i przewodniczącej komitetu audytu. Poza tym szczęśliwa żona i mama 4 dzieci.

Agata Głuchowska - magister inżynier, absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku biotechnologia. Obecnie doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczalnej w Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia. Prywatnie szczęśliwa żona i posiadaczka uroczego psa westa o imieniu Mecenas. Na co dzień w pracy badawczej poszukuje odpowiedzi na pytania stawiane przez całą ludzkość. Zajmuje się starzeniem komórkowym w rozwoju chorób związanych z wiekiem, takich jak miażdżyca. Codziennie przekonuje się jednak, że obok naukowych wskazówek na długowieczność, to dbanie o dobre relacje z bliskimi jest fundamentem długiego i szczęśliwego życia.

Grzegorz Grochowski - doktor habilitowany, adiunkt w Akademii Katolickiej w Warszawie. Autor wykładów, szkoleń, warsztatów i organizator konferencji na temat rozwoju osobistego i odkrywania talentów. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad fenomenem ludzkiego talentu, geniuszu i przywództwa. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 100 publikacji drukowanych, audiobooków oraz filmów dokumentalnych o charakterze naukowym, popularyzatorskim i edukacyjnym. Prezes Fundacji WIEM I UMIEM, zajmującej się realizacją innowacyjnych projektów w obszarze kultury, rodziny, współpracy międzypokoleniowej i wychowania obywatelskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi. W wolnych chwilach muzyk i kompozytor.

Paula Jadacka - doktor nauk biologicznych, muzyk - wokalista, certyfikowany trener wokalny (Modern Vocal Training). Zdobytą podczas studiów doktoranckich wiedzę oraz umiejętności wykorzystuje do badań nad genetycznymi uwarunkowaniami predyspozycji wokalnych. Jest zdania, że śpiewu można nauczyć prawie każdego i ma na to naukowe dowody. W studium wokalnym Warsaw Vocal Studio pomaga wszystkim chętnym osiągnąć pełnię ich wokalnych możliwości. Wielokrotnie wspierała z sukcesem również tych, wydawałoby się z pozoru „mniej rokujących" wokalistów. Według niej praca nad ludzkim głosem to nie tylko nauka kontroli nad mechanicznymi elementami aparatu głosowego, ale również odkrywanie delikatnej materii artystycznego ja, bez której nawet najdoskonalej zbudowany instrument nie mógłby funkcjonować.

Maria Jankowska - doktor nauk humanistycznych, psycholog, prowadzi zajęcia w Akademii Pedagogiki Specjalnej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki małżeństwa, rodziny, psychologii kobiety, wychowania, uwarunkowań rozwoju osobowości, psychologii nadziei i psychologii uzależnień. Pracuje w Specjalistycznej Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej w Warszawie, członek Zarządu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio oraz prezeska Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Prowadzi warsztaty z rozwijania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacji stresu, poznawania siebie, kształtowania poczucia wartości, przebaczania i asertywności. Uważa, że nadzieja, miłość i świadomość samego siebie są najważniejszymi czynnikami warunkującymi jakość życia każdego człowieka.

Joanna Korecka - malarka, grafik, animatorka kultury, pedagog. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Uczestniczka i kurator licznych plenerów malarskich oraz kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, prelekcji i odczytów na temat sztuki (w Polsce, USA, Francji, Niemczech, Włoszech, Czechach, Serbii i in.) Jej obrazy znajdują się w instytucjach użyteczności publicznej oraz w zbiorach prywatnych na terenie kraju i za granicą. Równolegle zajmuje się pisaniem o sztuce, m.in. prowadzi dział „Smaki Sztuki" w miesięczniku kulturalno-literackim BEZ{KRES}, oraz w almanachach poetyckich wydawnictwa Dobrota. Umiłowanie piękna i człowieka to życiowy motyw przewodni zarówno w jej życiu prywatnym - jest żoną i mamą czwórki dzieci, jak i zawodowym - w twórczości i pracy ze studentami w Międzynarodowym Studium Dziewulskich, gdzie prowadzi pracownię rysunku.

Joanna Kostecka - magister biologii, doktor habilitowany w zakresie agronomii i ochrony środowiska, profesor nauk rolniczych. Wykłada przedmioty związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i zrównoważonym rozwojem na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest autorką blisko 400 publikacji naukowych. Wrażliwa na piękno i znaczenie przyrody oraz odpowiedzialność za wszystkie przejawy życia i los Ziemi, jest aktywnym edukatorem. Stara się przekonać swoich studentów do umiaru w korzystaniu z zasobów różnorodności biologicznej. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych konferencji naukowych, seminariów i warsztatów, w tym cyklu konferencji pt. „Retardacja przekształcania zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy". Jest matką dwóch dorosłych synów i jak dotąd babcią trzech wnuczek i jednego wnuka. Pisze wiersze; „Znaki pogody" (1996), „Z Gają malowane"(2016), „Codzienność" (2020).

Mariusz Koziak - doktor nauk medycznych, okulista, prowadzi gabinet okulistyczny w Warszawie. Jego głównym obszarem zainteresowań są soczewki kontaktowe; od wielu lat specjalizuje się w hamowaniu narastania krótkowzroczności u dzieci; żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci. Jego pasją jest zdrowe życie. Razem z żoną starają się prowadzić zdrowy styl życia i zachęcają do tego swoje rodziny, znajomych oraz osoby, z którymi spotykają się na co dzień.

Maria Pietrzak - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, fundatorka i prezes Fundacji „W Sercu Matki", prywatnie szczęśliwa żona i matka czworga dzieci. Uważa, że odkrywając i rozwijając swoje talenty oraz roztropnie korzystając z osiągnięć nauki, każdy może osiągnąć pełnię życia, której nie zagrozi żadna współczesna depresja.

Stanisław Podgórski - magister filologii romańskiej, studia doktoranckie na UW i fach nauczyciela j. francuskiego porzucił na rzecz obiecującej kariery w dyplomacji, by po ponad 10 latach pracy dla MSZ zdać sobie sprawę, że żadne urzędnicze stanowisko, tytuł czy funkcja publiczna nie może mu przynieść satysfakcji z wykonywanej pracy. Spełnienie i rzeczoną satysfakcję odnalazł w swym zamiłowaniu do światła, jako architekt światła, ukończywszy studia podyplomowe w zakresie Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej. Prowadzi odtąd samodzielną działalność, m.in. w zakresie projektowania oświetlenia. Prywatnie mąż i ojciec trojga dzieci, zaangażowany w działalność charytatywną, swym przykładem przekonuje, że warto inwestować w siebie i swe pasje.

Małgorzata Rosłan - magister inżynier ochrony środowiska, propagatorka edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat w pracy zawodowej związana z biznesem, swoje doświadczenie buduje w międzynarodowych organizacjach. Prowadzi warsztaty zero waste. Prywatnie szczęśliwa matka i żona. Jej nadrzędna zasada brzmi: „musimy być świadomi, od tego wszystko się zaczyna".

Karolina Staniak - doktor nauk biologicznych, specjalista w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Swoją przygodę z nauką rozpoczęła od badań powiązania starzenia komórkowego ze starzeniem się organizmu, obecnie poszukuje molekularnych mechanizmów zaangażowanych w rozwój chorób związanych z wiekiem, takich jak nowotwory czy choroba Alzheimera. Uważa, że nauka nie tylko przyczynia się do rozwoju medycyny, ale jest też pełna wskazówek gotowych do zastosowania w codziennym życiu, które pozwolą nam cieszyć się długim i zdrowym życiem.

Anna Strzeszewska-Potyrała - doktor nauk biologicznych, odpowiadająca za badania i rozwój w Centrum Nauki Kopernik, związana z Pracownią Molekularnych Podstaw Starzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Prowadziła badania w zakresie mechanizmów starzenia komórkowego, które aktywują się w wyniku działania związków uszkadzających DNA. Uważa, że praca badawcza ją ukształtowała i jest wdzięczna za poznanie świata nauki od wewnątrz. Wierzy, że wyniki badań naukowych powinny być szeroko dostępne w społeczeństwie i liczy, że niniejsza publikacja przyczyni się do rozwinięcia oraz pogłębienia zainteresowań Czytelników.

Natalia Suszczewicz - lekarz, specjalista położnictwa i ginekologii, pracuje w szpitalu powiatowym oraz w przychodni zaburzeń płodności (instytut-rodziny.pl). Żona i mama dwóch córek. Jej pasją jest potęga kobiecego cyklu i płodności (fb: O płodności. Metody rozpoznawania płodności), zapobieganie i przyczynowe leczenie zaburzeń płodności i niepłodności: od metod rozpoznawania płodności, przez leczenie operacyjne endometriozy po immunologię i endokrynologię; niepłodność jest dla niej objawem toczących się chorób, które warto zdiagnozować i leczyć by doprowadzić do pełni zdrowia. Mistrzyni polskich lekarzy w półmaratonie.

Recenzja:
dr hab. Barbara Kryk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Tomasz Zalega, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku