• Istota i problemy poznania naukowego

Problemy poznania naukowego są przedmiotem zainteresowania każdego człowieka nauki. W procesie poznania naukowego badacz dokonuje odkryć naukowych lub interpretuje znane zjawiska w innym ujęciu, co powoduje przyrost wiedzy naukowej oraz rewolucyjne zmiany paradygmatów przyjętych w określonej dyscyplinie naukowej. Bez względu na charakter wytworzonej wiedzy wymagane jest, by cechowała ją wiarygodność, o której zaświadcza w pierwszej kolejności etyczna postawa badacza i stosowanie metody naukowej w rozwiązywaniu problemów naukowych. Autor monografii, jak sam zauważa, pragnie podzielić się z czytelnikiem własną refleksją nad poznaniem naukowym. Autor nie zakłada, iż jego monografia będzie kolejnym przepisem na to, jak prowadzić badania naukowe, a tylko że pomoże w rozwianiu niektórych wątpliwości. Monografia odnosi się do wybranych aspektów metodologii badań w naukach społecznych...

Podtytuł Istota i problemy poznania naukowego
Autor Jerzy Bogdanienko
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 190
54.00 37.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-107-4

Problemy poznania naukowego są przedmiotem zainteresowania każdego człowieka nauki. W procesie poznania naukowego badacz dokonuje odkryć naukowych lub interpretuje znane zjawiska w innym ujęciu, co powoduje przyrost wiedzy naukowej oraz rewolucyjne zmiany paradygmatów przyjętych w określonej dyscyplinie naukowej. Bez względu na charakter wytworzonej wiedzy wymagane jest, by cechowała ją wiarygodność, o której zaświadcza w pierwszej kolejności etyczna postawa badacza i stosowanie metody naukowej w rozwiązywaniu problemów naukowych. Autor monografii, jak sam zauważa, pragnie podzielić się z czytelnikiem własną refleksją nad poznaniem naukowym. Autor nie zakłada, iż jego monografia będzie kolejnym przepisem na to, jak prowadzić badania naukowe, a tylko że pomoże w rozwianiu niektórych wątpliwości.


Monografia odnosi się do wybranych aspektów metodologii badań w naukach społecznych, istotnych dla wszystkich dyscyplin w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, ale szczególnie do nauk o zarządzaniu. Autor wybrane problemy poznania naukowego opisał w sześciu rozdziałach: w rozdziale pierwszym przybliża Czytelnikowi pojęcie i znaczenie nauki, rozdział drugi dotyczy refleksji nad pracą naukową i dochodzenia do prawdy naukowej, w rozdziale trzecim wskazuje na związki nauki ze światem techniki i jej wpływ na rozwój cywilizacyjny człowieka, rozdział czwarty zawiera refleksje Autora nad wybranymi elementami metodologii badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, w rozdziale piątym Autor zawarł ogólną refleksję dotyczącą cech pracownika nauki, omawiając m.in. znaczenie intuicji w procesie badań, a następnie przedstawia problemy związane z opracowaniem tekstu pracy naukowej i potencjalne błędy, które mogą wystąpić; z rozdziałem tym bezpośrednio związany jest rozdział szósty, dotyczący etycznych aspektów nauki.

W refleksji nad nauką Autor wskazuje, że poznanie naukowe zbliża nas do prawdy, ale nie osiągamy prawdy absolutnej, która jest nieosiągalna i pokazuje jakie przeszkody napotyka się na drodze jej poszukiwania.

Wstęp 7

Rozdział 1
Pojęcie i znaczenie nauki 9
1.1. Nauka jako źródło wiedzy 9
1.2. Drogi poszukiwania prawdy 20
1.3. Istota poznania naukowego 31

Rozdział 2
Metody pracy naukowej 37
2.1. Pojęcie pracy naukowej 37
2.2. Podstawowe zasady stosowane w procesie badawczym 45
2.3. Wyjaśnianie 52

Rozdział 3
Powiązania nauki i techniki 65
3.1. Cykl rozwoju naukowo-technicznego 65
3.2. Relacje między nauką i techniką 73
3.3. Łańcuchy powiązań w nauce 81

Rozdział 4
Specyfika badań w naukach ekonomicznych 89
4.1. Metody badań w ekonomii 89
4.2. Problemy badań w zakresie zarządzania 96
4.3. Zmiany w obszarze badawczym 107

Rozdział 5
Cechy pracownika nauki i rezultaty pracy badawczej 117
5.1. Oczekiwania wobec naukowców 117
5.2. Intuicja jako ważna cech badacza 125
5.3. Problemy formułowania tekstów naukowych 133

Rozdział 6
Etyka pracy naukowej 147
6.1. Błędy i nadużycia w badaniach naukowych 147
6.2. Problemy rozwoju nauki 154
6.3. Zmiana postaw pracowników naukowych 163

Rozważania końcowe 171
Bibliografia 183
Spis tabel i rysunków 189
O Autorze 190

Prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, gdzie uzyskał wszystkie stopnie naukowe i tytuł profesora. Po studiach pracował w Instytucie Elektrotechniki, gdzie zajmował się ocena efektywności projektów wynalazczych, Zdobył kwalifikacje rzecznika patentowego, a następnie w Instytucie Polityki Naukowej. Pracę na Uczelni rozpoczął w 1972 roku. Był prodziekanem na Wydziale Ekonomiki Produkcji i przez wiele lat kierował Katedrą Zarządzania Innowacjami w SGH. Przez następne kilkanaście lat kierował Katedrą Rozwoju Przedsiębiorstwa na UMK w Toruniu. Współpracował z Akademią Obrony Narodowej oraz z kilkoma uczelniami prywatnymi, gdzie pełnił różne funkcje organizacyjne. Przez dwie kadencje był rektorem Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku. W ostatnim okresie, po przejściu na Uniwersytet Warszawski kierował przez kilka lat Katedrą Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania UW oraz Studiami Doktoranckimi na tym Wydziale. Obecnie jest zatrudniony w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ale nadal współpracuje z Wydziałem Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest autorem wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych. Najważniejsze opublikowane prace jego autorstwa, związane z tematyką niniejszej książki, do których nawiązuje w prowadzonych rozważaniach to: „Organizacja bazy badawczo-rozwojowej przemysłu" (PWE 1977), „Rola placówek naukowo-badawczych w rozwoju wynalazczości" (rozprawa habilitacyjna - SGPiS 1980), „Kierowanie rozwojem wynalazczości" (IW ZZ 1981), „Wybrane aspekty polityki naukowej" (SGPiS 1985), „Zarządzanie postępem technicznym" (UMK 1994), „Zarządzanie innowacjami" (współautorstwo i redakcja naukowa - SGH 1998), „Innowacyjność przedsiębiorstw" (współautorstwo i redakcja naukowa - UMK 2004), „W pogoni za nowoczesnością" (Dom Organizatora 2008), „Rozważania nad rola modelowania w prognozowaniu ekonomicznym" (Problemy Zarządzania 4/2009), „Etyka w badaniach naukowych", [w:] „Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarzadzaniu" (Wolter Kluwer business 2010), „O niektórych uwarunkowaniach etyki w nauce" (Problemy Zarzadzania 2/2010), „Wiedza i innowacje w firmie" (AON 2012), „Zarządzanie jako pole badawcze", [w:] „Zrządzanie - tradycja i nowoczesność" (PWE 2013), „Przejawy społecznej NIEodpowiedzialności organizacji publicznych", (Wyd. WWZ UW 2014), „W poszukiwaniu białego kruka - rozważania o metodach badań naukowych", [w:] „Współczesne dylematy dydaktyki obronnej", (Adam Marszałek 2015).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku