• Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce

Podtytuł Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce
Autor Elżbieta Janczyk-Strzała
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 274
54.00 45.90
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-548-5
Książka wypełnia istniejącą lukę, jako źródło informacji o możliwościach zastosowania controllingu w tak specyficznych jednostkach, jak uczelnie niepu­bliczne. Zawarte w niej wnioski mogą posłużyć jako zalecenia i rekomendacje dla osób zarządzających uczelniami oraz innym osobom pragnącym zgłę­bić omawianą problematykę. Zaproponowana koncepcja controllingu „wzbogaconego", rozszerzonego o pewne elementy zaczerpnięte z innych nowo­czesnych koncepcji i metod zarządzania uczelniami niepublicznymi stanowi inspirację do jej weryfikacji w praktyce gospodarczej oraz do dalszych na­ukowych poszukiwań.

„Autorka przeprowadziła pierwszą w literaturze kompleksową ewaluację systemów rachunkowości zarządczej (controllingu) stosowanych przez pol­skie uczelnie niepubliczne za pomocą wywiadu. Dzięki tym badaniom lepiej rozumiemy perspektywy systemów zarządzania informacją w uczelniach nie­publicznych działających w Polsce.
Przeprowadzono również analizę porównawczą uczelni działających w Polsce oraz za granicą.
Uwieńczeniem badań jest oryginalna modelowa koncepcja wdrażania controllingu „wzbogaconego" w uczelni niepublicznej, korespondująca ze współ­czesnymi koncepcjami zarządzania."
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Piosika, prof. UE w Katowicach

„Niniejsza monografia stanowi:
- ważny i obszerny, wieloaspektowy przyczynek naukowy z zakresu wspomagania controllingowego zarządzania niepublicznymi szkołami wyższymi,
- zawiera wytyczne dotyczące upowszechniania i rozwoju controllingu w szkołach wyższych."
Z recenzji prof. dr hab. Beaty Zofii Filipiak, prof. nadzw. WSB w Poznaniu
Wstęp 5

Rozdział 1
Uczelnia niepubliczna jako podmiot systemu szkolnictwa wyższego w Polsce 11
1.1. Powstanie i rozwój wyższego szkolnictwa prywatnego w Polsce 11
1.2. Specyfika uczelni niepublicznej jako jednostki gospodarczej 25
1.3. Struktura zarządzania uczelnią niepubliczną 44

Rozdział 2
Controlling jako koncepcja zarządzania uczelnią niepubliczną 51
2.1. Wspołczesne koncepcje i metody zarządzania uczelniami niepublicznymi 51
2.2. Pojecie controllingu w organizacji 78
2.3. Funkcje i zadania controllingu 85
2.4. Czynniki wpływające na wykorzystanie i rozwój controllingu w uczelni niepublicznej 98
2.5. Struktura controllingu w uczelni niepublicznej 102

Rozdział 3
Controlling w uczelniach niepublicznych w Polsce w świetle wyników badań 117
3.1. Założenia przyjęte w procesie badawczym 117
3.2. Charakterystyka badanych jednostek 120
3.3. Analiza wyników badań własnych 130
3.4. Analiza porównawcza wyników badań własnych i obcych 173
3.5. Zalecenia w zakresie wykorzystania controllingu w uczelniach niepublicznych 178

Rozdział 4
Rozwiązania controllingowe w praktyce wybranych uczelni europejskich 189
4.1. Rozwiązania controllingowe w uczelni norweskiej 189
4.2. Rozwiązania controllingowe w uczelni belgijskiej 195
4.3. Rozwiązania controllingowe w uczelni hiszpańskiej 201
4.4. Synteza wyników i rekomendacje w zakresie controllingu dla uczelni niepublicznych w Polsce 209

Rozdział 5
Perspektywy rozwoju controllingu w uczelniach niepublicznych 215
5.1. Rozwój controllingu w badanych uczelniach polskich 215
5.2. Rozwój controllingu w badanych uczelniach niepublicznych z Norwegii, Belgii i Hiszpanii 220
5.3. Ocena perspektyw, barier i możliwości rozwoju controllingu w uczelniach niepublicznych 222

Rozdział 6
Model wdrożenia controllingu rozszerzonego w uczelni niepublicznej 227
6.1. Założenia do modelu wdrożenia controllingu rozszerzonego w uczelni niepublicznej 227
6.2. Propozycja wdrożenia rozwiązań modelowych w uczelni niepublicznej 230
6.3. Korzyści i bariery wdrożenia rozwiązań modelowych 234

Zakończenie 237
Literatura 243
Załącznik 1 255
Załącznik 2 265
Spis tabel 269
Spis rysunków 273
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku