• Inwestycje alternatywne (wyd. III)

Książka, przygotowana przez ekonomistów pochodzących ze znanych polskich ośrodków akademickich, jest pierwszą pozycją tak kompleksowo poświęconą szerokiemu wachlarzowi inwestycji alternatywnych. Autorzy poddają analizie różne ich rodzaje, począwszy od funduszy hedgingowych, funduszy venture capital i funduszy nieruchomości, poprzez wykupy menedżerskie i wspomagane, aż po produkty strukturyzowane oraz złoto i rynki kolekcjonerskie. W kolejnych rozdziałach pokazali, iż instrumenty te są godnym uwagi narzędziem służącym do zdywersyfikowania klasycznego portfela akcji czy obligacji. W opracowaniu nie zabrakło również odniesienia do trudności związanych z poszczególnymi rodzajami inwestycji, z uwzględnieniem początkującego w tym zakresie rynku polskiego. Tematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w dobie niepewnej sytuacji gospodarczej, gdy coraz trudniej jest podejmować trafne decyzje inwestycyjne odnośnie do lokowania kapitału. Monografia ze względu na aspekty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, jest ciekawą lekturą nie tylko dla uczestników rynku finansowego, lecz także dla studentów i pracowników nauki, zajmujących się odkrywaniem jego tajemnic.

Podtytuł Inwestycje alternatywne (wyd. III)
Autor Izabela Pruchnicka-Grabias (red.)
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 280
72.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-537-9
Książka, przygotowana przez ekonomistów pochodzących ze znanych polskich ośrodków akademickich, jest pierwszą pozycją tak kompleksowo poświęconą szerokiemu wachlarzowi inwestycji alternatywnych. Autorzy poddają analizie różne ich rodzaje, począwszy od funduszy hedgingowych, funduszy venture capital i funduszy nieruchomości, poprzez wykupy menedżerskie i wspomagane, aż po produkty strukturyzowane oraz złoto i rynki kolekcjonerskie. W kolejnych rozdziałach pokazali, iż instrumenty te są godnym uwagi narzędziem służącym do zdywersyfikowania klasycznego portfela akcji czy obligacji.

W opracowaniu nie zabrakło również odniesienia do trudności związanych z poszczególnymi rodzajami inwestycji, z uwzględnieniem początkującego w tym zakresie rynku polskiego. Tematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w dobie niepewnej sytuacji gospodarczej, gdy coraz trudniej jest podejmować trafne decyzje inwestycyjne odnośnie do lokowania kapitału. Monografia ze względu na aspekty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, jest ciekawą lekturą nie tylko dla uczestników rynku finansowego, lecz także dla studentów i pracowników nauki, zajmujących się odkrywaniem jego tajemnic.

Wprowadzenie

1. Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne -Izabela Pruchnicka-Grabias
1.1. Istota inwestycji alternatywnych
1.2. Fundusze hedge jako szczególny rodzaj inwestycji alternatywnych
1.3. Struktura funduszy na świecie oraz strategie przez nie stosowane
1.4. Aktywa funduszy hedge w latach 2000-2008
1.5. Analiza stóp zwrotu wybranych funduszy
1.6. Polski rynek funduszy hedgingowych

2. Komputerowe systemy transakcyjne w działalności funduszy hedgingowych
- Piotr Czapiewski
2.1. Pojęcia związane z komputerowymi systemami transakcyjnymi
2.2. Konstrukcja komputerowych systemów transakcyjnych
2.3. Testy skonstruowanych systemów transakcyjnych

3. Inwestycje na rynku private equity/venture capital jako forma lokaty kapitału
- Iwona Piekunko-Mantiuk
3.1. Istota pńvate equity/venture capital
3.2. Formy dokonywania inwestycji private equity/venture capital
3.2.1. Inwestycje bezpośrednie
3.2.2. Inwestycje pośrednie
3.3. Proces inwestycyjny
3.4. Polityka inwestycyjna
3.5. Efektywność funduszy private equity w Europie

4. Wykupy wspomagane i menedżerskie (Buy-Out - LBO/MBO) - Joanna Pioch
4.1. Pojęcie i istota wykupu
4.2. Wykup wspomagany
4.3. Krótka systematyka - rodzaje wykupów
4.4. Źródła finansowania transakcji wykupów
4.5. Uczestnicy, etapy i schemat transakcji wykupu
4.6. Przesłanki wykupu
4.7. Bariery i zagrożenia związane z wykupami
4.8. Ocena transakcji wykupu
4.9. Rynek transakcji LBO/MBO (USA, Europa, UK, Polska)

5. Fundusze rynku nieruchomości w Polsce -Anna Szelągowska
5.1. Światowy rozwój rynku funduszy nieruchomości
5.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy rynku nieruchomości w Polsce
5.3. Rodzaje funduszy nieruchomości
5.4. Horyzont czasowy inwestycji
5.5. Cel inwestycyjny funduszy nieruchomości
5.6. Analiza polskiego rynku funduszy nieruchomości
5.7. Perspektywy rozwoju rynku funduszy nieruchomości w Polsce

6. Produkty strukturyzowane z gwarantowanym kapitałem
(Principal-Protected Notes - PPN\'s) - Mirosław Budzicki
6.1. Produkty strukturyzowane - relacja stopa zwrotu - ryzyko
6.2. Rodzaje produktów strukturyzowanych
6.3. Produkty strukturyzowane z gwarantowanym zwrotem kapitału (PPN\'s)
6.3.1. Konstrukcja obligacji z gwarantowanym zwrotem kapitału
6.3.2. Wycena produktów strukturyzowanych z gwarantowanym kapitałem.
6.3.3. Ryzyko rynkowe związane z obligacją strukturyzowaną
6.3.4. Struktura dochodu PPN\'s - scenariusze i strategie
6.3.4.1. Zwykła strategia opcyjna
6.3.4.2. Strategia opcyjna z akceleratorem
6.3.4.3. Strategia opcyjna z dodatkową gwarancją
6.3.5. Symulacja zmian dochodowości tradycyjnych inwestycji
oraz obligacji strukturyzowanych
6.4. Instrumenty strukturyzowane w Polsce

7. Rynek złota i monet - Krzysztof Borowski
7.1. Podstawowe elementy rynku złota
7.2. Rynek złota w Polsce
7.3. Rynek monet
7.3.1. Najsłynniejsze polskie monety numizmatyczne
7.3.2. Monety na światowych rynkach
7.3.3. Inne uwarunkowania na rynku monet
7.4. Instrumenty inwestycyjne związane z rynkiem złota
7.4.1. Lokaty z wbudowaną opcją call tzw. gold dual currency deposit
7.4.2. Transakcja typu swap w złocie
7.4.3. Fundusze typu ETF
7.5. Inne inwestycje na rynku złota dostępne dla polskich inwestorów
7.5.1. Certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank
7.5.2. Fundusz inwestycyjny World Gold Fund

8. Inwestycje w sztukę na świecie oraz perspektywy rozwoju rynku sztuki w Polsce
- Paweł Niedziółka
8.1. Geneza, Segmentacja oraz trendy na światowym rynku sztuki
8.2. Uwarunkowania inwestowania w sztukę w Polsce
8.2.1. Samodzielne inwestowanie w sztukę w Polsce
8.2.2. Art banking w Polsce oraz perspektywy rynku sztuki w Polsce

9. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej - rynek przedmiotów kolekcjonerskich
- Krzysztof Borowski
9.1. Przedmioty kolekcjonerskie
9.1.1. Rynek autografów znanych osobistości
9.1.2. Rynek pamiątek
9.1.3. Pióra
9.1.4. Rynek znaczków
9.1.5. Rynek fotografii
9.1.6. Pocztówki
9.1.7. Kolekcje wartościowych papierów
9.1.8. Stare książki
9.1.9. Komiksy
9.1.10. Rynek polskiego plakatu
9.1.11. Zegary i zegarki
9.1.12. Rynek porcelany
9.1.13. Srebra
9.1.14. Rynek zabawek
9.1.15. Rynek kart sportowych
9.1.16. Rynek gadżetów olimpijskich
9.1.17. Skrzypce
9.1.18. Płyty winylowe
9.1.19. Rynek starych samochodów
9.1.20. Motory
9.1.21. Whisky
9.1.22. Rynek wytwornych win
9.1.23. Koniaki
9.1.24. Rynek trufli
9.1.25. Rynek cygar
9.1.26. Konie
9.2. Wybrane kamienie szlachetne
9.2.1. Rynek diamentów
9.2.2. Tanzanit
9.2.3. Szafir
9.2.4. Rubin.
9.2.5. Perły
9.2.6. Bursztyn

Bibliografia

Dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias - prof. SGH, zatrudniona w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Bankowości Inwestycyjnej. Zagadnienia związane z inwestycjami alternatywnymi wykłada także na Northeastern Illinois University w Chicago. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym. Autorka ekspertyz przygotowywanych na zlecenie takich instytucji jak m.in. Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Prezydenta RP, Komisja Europejska, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, a także ponad 150 publikacji dotyczących rynku finansowego, w tym wielu wydanych za granicą.

Recenzja: prof. SGH dr hab. Sergiusz Nikołajczuk

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku