• Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości (wyd. II)

Opierając się na najnowszej literaturze przedmiotu oraz obowiązujących aktach prawnych, w książce zaprezentowano wybrane, najbardziej istotne zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w gminie. Nadając jej duży walor informacyjny i dydaktyczny, omówiono w niej m.in.: • zasady sprzedaży nieruchomości gminnych • sytuacje, w których stosowany jest przetargowy i bezprzetargowy tryb zbywania nieruchomości • przesłanki dotyczące prawa pierwszeństwa oraz prawa pierwokupu nieruchomości • zasady ustanawiania bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gminnych oraz przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podręcznik skierowany jest do osób chcących zdobyć wiedzę na temat gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Ułatwia zrozumienie opisywanych zagadnień oraz zachęca do pogłębiania wiedzy z obszaru nieruchomości publicznych. Wiedza w nim zawarta znajdzie zainteresowanie także wśród pracowników sektora administracji publicznej.

Podtytuł Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości (wyd. II)
Autor Monika Śpiewak-Szyjka (red.), Maciej J. Nowak, Anna Oleńczuk-Paszel, Monika Śpiewak-Szyjka, Aneta Zaremba
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 146
51.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-766-3
Opierając się na najnowszej literaturze przedmiotu oraz obowiązujących aktach prawnych, w książce zaprezentowano wybrane, najbardziej istotne zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w gminie. Nadając jej duży walor informacyjny i dydaktyczny, omówiono w niej m.in.:
• zasady sprzedaży nieruchomości gminnych
• sytuacje, w których stosowany jest przetargowy i bezprzetargowy tryb zbywania nieruchomości
• przesłanki dotyczące prawa pierwszeństwa oraz prawa pierwokupu nieruchomości
• zasady ustanawiania bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gminnych oraz przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podręcznik skierowany jest do osób chcących zdobyć wiedzę na temat gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Ułatwia zrozumienie opisywanych zagadnień oraz zachęca do pogłębiania wiedzy z obszaru nieruchomości publicznych. Wiedza w nim zawarta znajdzie zainteresowanie także wśród pracowników sektora administracji publicznej.

Przedmowa 7

Rozdział 1
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 9
1.1. Koncepcja samorządu gminnego 9
1.2. Kompetencje gminy 14
1.3. Organy gminy 22
1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne 34
Literatura 48

Rozdział 2
Gminny zasób nieruchomości 53
2.1. Pojęcie gminnego zasobu nieruchomościami 53
2.2. Rola gminnego zasobu nieruchomości 57
2.3. Pojęcie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 64
2.4. Wybrane formy gospodarowania nieruchomościami gminnymi 69
2.4.1. Zbycie nieruchomości gminnych - w formie przetargowej i bezprzetargowej 71
2.4.2. Użytkowanie wieczyste 80
2.4.3. Najem, dzierżawa, użyczenie 85
2.4.4. Zamiana, zrzeczenie, trwały zarząd 87
2.5. Ograniczone prawa rzeczowe 91
Literatura 97

Rozdział 3
Nieruchomości w budżecie gminy 101
3.1. Procedura uchwalania budżetu gminy 101
3.2. Źródła dochodów gminy 105
3.3. Struktura wydatków gminy 113
3.4. Wykonywanie budżetu gminy 115
3.5. Nadzór nad wykonaniem budżetu gminy 118
Literatura 120

Rozdział 4
Rola dokumentów planistycznych w gospodarowaniu nieruchomościami gminy 123
4.1. Narzędzia polityki przestrzennej. Wartości w systemie gospodarki przestrzennej 123
4.2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - narzędzia kreacyjne 127
4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia regulacyjne 130
4.4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - narzędzie polityki przestrzennej czy chaosu przestrzennego? 136
4.5. System gospodarki przestrzennej a gospodarka nieruchomościami 139
Literatura 140

Sprawdź się! 143

Recenzja: dr hab. Sebastian Kokot, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku