• Gospodarka gruntami w miastach. Problematyka użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej (wyd. II)

W książce zaprezentowano złożone procesy wpływające na współczesną przestrzeń miejską, koncentrując się na ocenie struktury użytkowania ziemi. Zagadnienia zilustrowane zostały przykładami polskich miast, rozwijających się w zmieniających się warunkach geopolitycznych, zarówno przed wybuchem drugiej wojny światowej, jak i po jej zakończeniu (kiedy to najpierw wpływ na ich rozwój miała centralnie sterowana gospodarka socjalistyczna, a po 1989 r. - gospodarka rynkowa). Architektura, ekonomika miast, geodezja, geografia osadnictwa, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, historia gospodarcza, planowanie przestrzenne, socjologia, urbanistyka i inne - ze względu na interdyscyplinarność omawianej problematyki książkę zaleca się zarówno środowiskom naukowym, urzędom administracji publicznej, jak i uczestnikom rynku nieruchomości.

Podtytuł Gospodarka gruntami w miastach. Problematyka użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej (wyd. II)
Autor Bogusław Luchter
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 220
69.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-853-0

W książce zaprezentowano złożone procesy wpływające na współczesną przestrzeń miejską, koncentrując się na ocenie struktury użytkowania ziemi. Zagadnienia zilustrowane zostały przykładami polskich miast, rozwijających się w zmieniających się warunkach geopolitycznych, zarówno przed wybuchem drugiej wojny światowej, jak i po jej zakończeniu (kiedy to najpierw wpływ na ich rozwój miała centralnie sterowana gospodarka socjalistyczna, a po 1989 r. - gospodarka rynkowa).

Autor omówił m.in.:
• podstawowe pojęcia związane z tematyką badawczą (m.in. ziemia, grunt, teren, nieruchomość);
• dotychczasowe badania, w szczególności poświęcone tematyce użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej (zarówno w skali świata, jak i Polski) oraz problematykę renty gruntowej i jej odmian;
• formy użytkowania ziemi (zwielokrotnione poprzez postęp techniczny oraz realizację zasad gospodarki rynkowej);
• strukturę własnościową gruntów;
• czynniki i uwarunkowania wpływające na strukturę użytkowania ziemi;
• różnorodność jednostek przestrzennych uwzględnionych zarówno w geodezyjnej ewidencji gruntów, jak i przyjętych w badaniach naukowych.

Ponadto:
• poprzez analizę porównawczą Autor zaprezentował strukturę użytkowania ziemi w ostatnich latach w czterech dużych miastach Polski: Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu;
• w nawiązaniu do klasycznych modeli struktury funkcjonalno-przestrzennej miast E.W. Burgessa, H. Hoyta, C.D. Harrisa oraz E.L. Ullmana podjął się próby dopasowania do nich struktury przestrzennej wybranych miast Polski, z uwzględnieniem wpływu na jej kształt gospodarki gruntami.

Architektura, ekonomika miast, geodezja, geografia osadnictwa, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, historia gospodarcza, planowanie przestrzenne, socjologia, urbanistyka i inne - ze względu na interdyscyplinarność omawianej problematyki książkę zaleca się zarówno środowiskom naukowym, urzędom administracji publicznej, jak i uczestnikom rynku nieruchomości. Może stanowić także źródło wiedzy dla studentów różnych kierunków studiów, zwłaszcza gospodarki przestrzennej (przedmiot Podstawy gospodarowania gruntami) oraz innych kierunków o profilu miejskim - zarówno uczelni ekonomicznych, jak i ogólnouniwersyteckich.

Wstęp 7

Rozdział 1
Ważniejsze pojęcia, przeprowadzone badania i wybrane teorie dotyczące gospodarki gruntami w miastach 13
1.1. Pojęcia z zakresu gospodarki gruntami 13
1.2. Użytkowanie ziemi (gruntów, terenów) jako przedmiot badań 26
1.3. Wybrane teorie dotyczące gospodarki gruntami w miastach 37

Rozdział 2
Formy użytkowania ziemi (gruntów, terenów) w miastach 49
2.1. Podstawowe pojęcia: użytek, nieużytek, forma, grupa, kategoria użytkowania ziemi 49
2.2. Klasyfikacje użytków 56
2.3. Porównywalność użytków uwzględnionych w klasyfikacjach 69
2.4. Charakterystyka ważniejszych użytków miejskich 72

Rozdział 3
Struktura własnościowa gruntów w miastach 111

Rozdział 4
Czynniki wpływające na strukturę użytkowania ziemi w miastach 123

Rozdział 5
Jednostki przestrzenne uwzględnione w ewidencji gruntów miejskich 137
5.1. Jednostki przestrzenne stosowane w geodezyjnej ewidencji gruntów w przeszłości 137
5.2. Jednostki przestrzenne stosowane współcześnie w geodezyjnej ewidencji gruntów 139
5.3. Pozostałe jednostki przestrzenne stosowane w badaniach gospodarki gruntami 150

Rozdział 6
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast i jej związki z użytkowaniem 163

Rozdział 7
Analiza porównawcza przemian struktury użytkowania ziemi na przykładzie wybranych miast Polski 175

Zakończenie 193
Bibliografia 197
Spis rysunków 217
Spis tabel 219

Recenzent: Dr hab. Maciej J. Nowak, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku