• Exchange-Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych (wyd. 2)

Fundusze Exchange-Traded Funds (ETF) są jednym z najmłodszych produktów na rynku instytucji wspólnego inwestowania, który stanowi alternatywę w stosunku do bezpośredniej inwestycji w akcje lub pośredniej alokacji kapitału w fundusze inwestycyjne otwarte. W początkowym okresie funkcjonowania (fundusze te powstały w 1993 r. w Stanach Zjednoczonych) ETF miały marginalne znaczenie dla rynku funduszy inwestycyjnych. Jednakże jego dynamiczny rozwój na świecie na przestrzeni ostatnich 20 lat spowodował znaczne zróżnicowanie oferty funduszy inwestycyjnych, co przełożyło się na wzrost zainteresowania inwestorów produktami, które pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych przewyższały fundusze inwestycyjne otwarte. Jednym z takich produktów stały się fundusze ETF.

Podtytuł Exchange-Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych (wyd. 2)
Autor Wioletta Nawrot
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 210
65.00 48.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-739-7

Fundusze Exchange-Traded Funds (ETF) są jednym z najmłodszych produktów na rynku instytucji wspólnego inwestowania, który stanowi alternatywę w stosunku do bezpośredniej inwestycji w akcje lub pośredniej alokacji kapitału w fundusze inwestycyjne otwarte. W początkowym okresie funkcjonowania (fundusze te powstały w 1993 r. w Stanach Zjednoczonych) ETF miały marginalne znaczenie dla rynku funduszy inwestycyjnych. Jednakże jego dynamiczny rozwój na świecie na przestrzeni ostatnich 20 lat spowodował znaczne zróżnicowanie oferty funduszy inwestycyjnych, co przełożyło się na wzrost zainteresowania inwestorów produktami, które pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych przewyższały fundusze inwestycyjne otwarte. Jednym z takich produktów stały się fundusze ETF.

 

(...) Wioletta Nawrot przedstawia znaczenie funduszy ETF, które poprzez swoje zalety, w tym wykorzystanie szerokiego wachlarza narzędzi do analizy walorów dobieranych do ich portfeli, co stanowi o ich dywersyfikacji, brak opłat za zarządzanie powierzonym kapitałem, a także wysoką płynność, przyciągają coraz większą uwagę inwestorów i stają się coraz ważniejszym elementem rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych na świecie, co w przyszłości może dotyczyć również rynku polskiego. Opracowanie sytuuje się zatem w nurcie najbardziej aktualnych i najważniejszych zagadnień, związanych z perspektywami rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, biorąc pod uwagę wzrost ilości i różnorodność oferowanych na nim produktów, a także potrzebę zaspokajania coraz bardziej wyrafinowanych gustów inwestorów.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rynek finansowy jako miejsce inwestycji
1.1. Rynek finansowy - wprowadzenie
1.2. Instrumenty rynku finansowego jako przedmiot lokaty kapitałowej
1.2.1. Akcje
1.2.2. Kwity depozytowe
1.2.3. Obligacje
1.2.4. Commercial papers
1.2.5. Bony skarbowe
1.2.6. Bankowe papiery wartościowe
1.2.7. Listy zastawne
1.2.8. Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
1.3. Indeksy

Rozdział 2. Fundusze wspólnego inwestowania
2.1. Inwestowanie indywidualne vs inwestowanie w funduszach inwestycyjnych
2.2. Mechanizm funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych
2.3. Proces wyboru odpowiedniego funduszu inwestycyjnego
2.4. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych
2.4.1. Kryteria prawne
2.4.2. Kryteria ekonomiczne
2.5. Zalety i wady inwestowania w instrumenty emitowane przez fundusze inwestycyjne
2.6. Koszty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne

Rozdział 3. Charakterystyka Exchange-Traded Funds
3.1. Wprowadzenie do Exchange-Traded Funds
3.2. Historia Exchange-Traded Funds
3.3. Pojęcie Exchange-Traded Funds
3.4. Konstrukcja prawna ETF
3.5. Powiązanie Exchange-Traded Funds z akcjami
3.6. ETF na tle innych inwestycji w oparciu o indeksy

Rozdział 4. Emisja i umorzenie Exchange-Traded Funds
4.1. Program emisji Exchange-Traded Funds i jego uczestnicy
4.2. Procedura wystawienia i umorzenia Exchange-Traded Funds
4.3. Korzyści związane z inwestycjami w Exchange-Traded Funds
4.3.1. Obrót wtórny Exchange-Traded Funds oraz możliwości z tym związane
4.3.2. Łatwiejszy dostęp do zagranicznych rynków kapitałowych
4.3.3. Niższe koszty uczestnictwa w programie Exchange-Traded Funds
4.3.4. Bezpieczeństwo inwestycji uzyskane w drodze dywersyfikacji portfela
4.4. Wady inwestycji w Exchange-Traded Funds
4.5. Exchange-Traded Funds - przegląd literatury

Rozdział 5. Rynek Exchange-Traded Funds w Stanach Zjednoczonych
5.1. Regulacje prawne na rynku Exchange-Traded Funds w Stanach Zjednoczonych
5.2. Podstawowe rodzaje ETF
5.3. Zasięg i rozmiary emisji Exchange-Traded Funds
5.4. Kluczowe wydarzenia na rynku Exchange-Traded Funds
5.5. Główne programy Exchange-Traded Funds


Rozdział 6. Perspektywy rozwoju rynku Exchange-Traded Funds w Polsce
6.1. Uregulowanie rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
6.1.1. Podmioty na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
6.1.2. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych w Polsce
6.1.3. Uprawnienia z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Polsce
6.2. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce
6.2.1. Struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
6.2.2. Wyniki funduszy inwestycyjnych w Polsce
6.2.3. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle Europy
6.3. Potencjał rynku Exchange-Traded Funds w Polsce
6.3.1. Determinanty rozwoju rynku Exchange-Traded Funds w Polsce
6.3.2. Perspektywy rozwoju rynku Exchange-Traded Funds w Polsce
Rozdział 7. Perspektywy rozwoju rynku Exchange-Traded Funds w Polsce

Podsumowanie
Aneksy
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych w horyzoncie krótko- i długoterminowym (data odniesienia - 31 maj 2007 r.)
Programy Exchange-Traded Funds według stanu na dzień 28 czerwca 2007 r.
Exchange-Traded Funds w pigułce - często zadawane pytania
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku