• Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości

Książka jest kolejnym opracowaniem będącym wynikiem, czwartego już, Projektu badawczego „samorząd21". Zawarto w niej część opracowań zgłoszonych na IV Konferencję Finansów Samorządu Terytorialnego, „Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach". Są to odpowiedzi na problemy najczęściej zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i przez organizacje pozarządowe. Temat, mimo upływu czasu i pewnego marazmu spowodowanego stanem epidemicznym, nadal jest bardzo aktualny. Obecna IV edycja Projektu badawczego „samorząd21" nie zmieniła dotychczas przyjętych praktyk i zwyczajów, wypracowanych podczas realizacji poprzednich edycji projektów. Jak zawsze jednostki samorządu terytorialnego, jak i NGO'sy nadesłały związane z tematyką projektu (i nie tylko) zagadnienia, które są dla nich najbardziej aktualne i sprawiają im najwięcej problemów. Tradycyjnie zostały one przekazane ośrodkom naukowym i współorganizatorom, a następnie opracowane i zredagowane w niniejszej publikacji. Żywimy nadzieję, że podobnie jak to bywało wcześniej, niniejsza publikacja stanie się praktyczną pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z prawnofinansowymi aspektami działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Podtytuł Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Autor Jolanta Gliniecka, Szymon Obuchowski, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 252
79.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-466-2
Książka jest kolejnym opracowaniem będącym wynikiem, czwartego już, Projektu badawczego „samorząd21".

Zawarto w niej część opracowań zgłoszonych na IV Konferencję Finansów Samorządu Terytorialnego, „Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

Są to odpowiedzi na problemy najczęściej zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i przez organizacje pozarządowe. Temat, mimo upływu czasu i pewnego marazmu spowodowanego stanem epidemicznym, nadal jest bardzo aktualny.

Obecna IV edycja Projektu badawczego „samorząd21" nie zmieniła dotychczas przyjętych praktyk i zwyczajów, wypracowanych podczas realizacji poprzednich edycji projektów.

Jak zawsze jednostki samorządu terytorialnego, jak i NGO'sy nadesłały związane z tematyką projektu (i nie tylko) zagadnienia, które są dla nich najbardziej aktualne i sprawiają im najwięcej problemów. Tradycyjnie zostały one przekazane ośrodkom naukowym i współorganizatorom, a następnie opracowane i zredagowane w niniejszej publikacji.

Żywimy nadzieję, że podobnie jak to bywało wcześniej, niniejsza publikacja stanie się praktyczną pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z prawnofinansowymi aspektami działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Wstęp 9


Część I
Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Akty prawa miejscowego dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w świetle działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych - Luiza Budner-Iwanicka 13

2. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi pokrywa opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości - czy metoda ma znaczenie? - Dawid Czesyk 47

3. Organ egzekucyjny w przymusowym dochodzeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Hanna Kmieciak 67

4. Podejmowanie uchwał przez rady gmin w sprawach maksymalnych stawek opłat za odbiór nieczystości i odpadów komunalnych z perspektywy ustaleń nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych - Zbigniew Ofiarski, Magdalena Ofiarska 79

5. Charakter prawny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym zakres zastosowania Ordynacji podatkowej oraz nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami w sprawach dotyczących opłat - Katarzyna Renke 91

6. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Krystiana Strongowska-Pyrzyk 105

7. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach a analiza potrzeb i wymagań w nowych regulacjach ustawy prawo zamówień publicznych - zbędny formalizm czy nowy, przydatny instrument? - Anna Wójtowicz-Dawid 115


Część II
Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustawy o finansach publicznych i inne zagadnienia

8. Programy i wytyczne, charakter aktów prawnych realizujących dystrybucję środków europejskich w Polsce - Arkadiusz Klusek 127

9. Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez JST na gruncie art. 91 ustawy o finansach publicznych - Ewa Kowalewska 143

10. Rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle ryzyka - Maciej Mikliński 155

11. Odszkodowanie pieniężne z budżetu gminy dla właściciela lokalu - w przypadku niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego dla osoby uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego Podstawa prawna roszczenia - Przegląd orzecznictwa sądowego - Skutki finansowe dla gminy - Marcin Nagórek 165

12. Wpływ informacji sporządzanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych na potrzeby przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w tym podatku na wysokość ich dochodów z tego tytułu - uwagi de lege lata i de lege ferenda - Szymon Obuchowski 181

13. Wynagrodzenie nauczycieli w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Przemysław Pietrzak 207

14. COVID-19 a „janosikowe" i zmiany w prawie finansowym jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia - Anna Sowińska 213


VARIA

15. Sprawozdanie z edycji I-IV Projektów badawczych „samorząd21" - Tomasz Sowiński 227

16. Financial Law Review - Rafał Mroczkowski 233

17. 50 lat Uniwersytetu Gdańskiego - Beata Czechowska-Derkacz 237

Bibliografia 241

Dr hab. Edward Juchniewicz profesor nadzwyczajny - szef zespołu recenzentów
Dr Damian Cyman
Dr Anna Drywa
Dr Łukasz Karczyński
Dr Rafał Mroczkowski
Dr Szymon Obuchowski

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku