• Elastyczność zatrudnienia w organizacji

W ostatnich dwóch dekadach dokonuje się w organizacjach funkcjonujących w Polsce proces ewolucji modelu zatrudnienia w kierunku modelu elastycz­nego. Przejawia się on w zastępowaniu typowej formy zatrudnienia - formami elastycznymi. Przedmiotem niniejszej monografii jest elastyczność zatrud­nienia będąca następstwem zmian rodzajowej struktury zatrudnienia.

Podtytuł Elastyczność zatrudnienia w organizacji
Autor Małgorzata Król
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 254
69.00 48.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-631-4

 

Przedmiotem niniejszej monografii jest elastyczność zatrud­nienia będąca następstwem zmian rodzajowej struktury zatrudnienia.

W ostatnich dwóch dekadach dokonuje się w organizacjach funkcjonujących w Polsce proces ewolucji modelu zatrudnienia w kierunku modelu elastycz­nego. Przejawia się on w zastępowaniu typowej formy zatrudnienia - formami elastycznymi. 


Lektura książki pozwoli czytelnikowi zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi:
- elastyczności pracy i jej elementami,
- typowego i elastycznego zatrudnienia,
- konsekwencji stosowania elastycznych form zatrudnienia,
- endogenicznych i egzogenicznych determinant elastyczności zatrudnienia,
- stopnia elastyczności poszczególnych form zatrudnienia,
- mierników elastyczności zatrudnienia,
- obrazu poziomu elastyczności zatrudnienia w organizacjach funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

Wstęp 5

Rozdział 1
Elastyczność zatrudnienia - aspekty teoretyczne 11
1.1. Elastyczność w obszarze pracy - dylematy definicyjne 11
1.2. Rodzaje szczegółowych elastyczności pracy 24
1.2.1. Elastyczność płac 26
1.2.2. Elastyczność funkcjonalna 30
1.2.3. Elastyczność czasu pracy 33
1.2.4. Elastyczność zatrudnienia 38
1.3. Elastyczność a bezpieczeństwo zatrudnienia 42

Rozdział 2
Podstawowe zagadnienia dotyczące wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia 47
2.1. Pojęcie elastycznych form zatrudnienia 47
2.2. Typologia elastycznych form zatrudnienia 50
2.3. Konsekwencje stosowania elastycznych form zatrudnienia - uogólnienie 54
2.3.1. Konsekwencje stosowania elastycznych form zatrudnienia dla organizacji 55
2.3.2. Konsekwencje stosowania elastycznych form zatrudnienia dla pracobiorcy 66
2.3.3. Konsekwencje stosowania elastycznych form zatrudnienia dla gospodarki i społeczeństwa 72

Rozdział 3
Uwarunkowania rozwoju elastycznych form zatrudnienia 77
3.1. Rodzaje uwarunkowań rozwoju elastycznych form zatrudnienia 77
3.2. Uwarunkowania egzogeniczne 79
3.2.1. Uwarunkowania ekonomiczne 79
3.2.2. Uwarunkowania społeczne 85
3.2.3. Uwarunkowania technologiczne 92
3.2.4. Uwarunkowania prawne 92
3.3. Uwarunkowania endogeniczne 92
3.3.1. Strategia personalna 92
3.3.2. Kultura organizacyjna 98
3.3.3. Struktura organizacyjna 106
3.3.4. Fazy rozwoju organizacji 109
3.3.5. Przedmiot działalności 110
3.3.6. Sytuacja fi nansowa 110
3.3.7. Związki zawodowe 110
3.3.8. Stosunek pracodawców i pracobiorców 111

Rozdział 4
Rola wybranych form zatrudnienia w kształtowaniu optymalnego poziomu elastyczności zatrudnienia 113
4.1. Elastyczność zatrudnienia a pozyskiwanie i zwalnianie pracowników 113
4.1.1. Czas i koszty pozyskiwania pracowników 115
4.1.2. Czas i koszty derekrutacji 126
4.2. Próba oceny elastyczności wybranych form zatrudnienia 134

Rozdział 5
Rodzajowa struktura zatrudnienia oraz natężenie płynności zatrudnienia w praktyce organizacyjnej 139
5.1. Indykatory elastyczności zatrudnienia 139
5.2. Założenia badawcze i metodologia badań 144
5.3. Ocena rodzajowej struktury zatrudnienia 154
5.4. Ocena natężenia płynności zatrudnienia 162
5.5. Ocena obszarów płynności zatrudnienia 167
5.6. Ocena stabilności pracowniczej 169
5.7. Diagnoza czynników sprzyjających rozwojowi elastycznych form zatrudnienia 171
5.8. Diagnoza typu elastyczności zatrudnienia 180
5.9. Diagnoza planowanych zmian w rodzajowej strukturze zatrudnienia 183

Zakończenie 191
Bibliografia 199
Załączniki 229
Spis rysunków 247
Spis tabel 249

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku