• Efektywność finansowa przedsiębiorstw emitujących obligacje korporacyjne w Polsce

Książka dotyczy jednego z najważniejszych celów zarządzania finansami przedsiębiorstwa, jakim jest efektywność finansowa. Pojęcie efektywności finansowej, choć powszechnie używane zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej nie doczekało się dotychczas jednoznacznego zdefiniowania i sparametryzowania. Tematyka publikacji wpisuje się w aktualny nurt rozważań odnoszących się do teorii struktury kapitału oraz badań w zakresie pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstw (debt capacity) czy koncepcji ograniczeń finansowych (financial constraints). W monografii przedstawiono: • teorie struktury kapitału, jej determinanty oraz metody optymalizacji, • przesłanki oraz ograniczenia emisji obligacji korporacyjnych, • strukturę rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, jego ewolucję oraz perspektywy dalszego rozwoju, • autorską definicję efektywności finansowej przedsiębiorstwa, • autorski wskaźnik dywergencji efektywności finansowej przedsiębiorstwa (Financial Efficiency Divergence Ratio -

Podtytuł Efektywność finansowa przedsiębiorstw emitujących obligacje korporacyjne w Polsce
Autor Piotr Bajak
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 255
70.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-835-6
Książka dotyczy jednego z najważniejszych celów zarządzania finansami przedsiębiorstwa, jakim jest efektywność finansowa. Pojęcie efektywności finansowej, choć powszechnie używane zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej nie doczekało się dotychczas jednoznacznego zdefiniowania i sparametryzowania. Tematyka publikacji wpisuje się w aktualny nurt rozważań odnoszących się do teorii struktury kapitału oraz badań w zakresie pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstw (debt capacity) czy koncepcji ograniczeń finansowych (financial constraints).

W monografii przedstawiono:
• teorie struktury kapitału, jej determinanty oraz metody optymalizacji,
• przesłanki oraz ograniczenia emisji obligacji korporacyjnych,
• strukturę rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, jego ewolucję oraz perspektywy dalszego rozwoju,
• autorską definicję efektywności finansowej przedsiębiorstwa,
• autorski wskaźnik dywergencji efektywności finansowej przedsiębiorstwa (Financial Efficiency Divergence Ratio - FEDR), będący narzędziem generującym sygnały, które mogą zostać wykorzystane jako rekomendacje dla inwestorów oraz obecnych i przyszłych emitentów papierów dłużnych w zakresie kształtowania struktury zadłużenia,
• krytyczne poziomy zadłużenia obligacjami korporacyjnymi,
• granice efektywności finansowej przedsiębiorstwa.

Zaprezentowane w książce wyniki badań oraz zaproponowane przez autora instrumenty oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do wzrostu świadomości uczestników rynku kapitałowego o potencjalnych skutkach zadłużenia obligacjami korporacyjnymi.

Wstęp 7

Rozdział 1
Struktura kapitału przedsiębiorstwa 19
1.1. Pojęcie struktury kapitału w przedsiębiorstwie 19
1.2. Teorie struktury kapitału 22
1.3. Determinanty struktury kapitału 43
1.4. Kształtowanie struktury kapitału w świetle literatury i badań empirycznych 53

Rozdział 2
Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania przedsiębiorstw 59
2.1. Obligacje korporacyjne - istota i klasyfikacja 59
2.2. Emisja obligacji korporacyjnych 66
2.2.1. Przesłanki emisji obligacji korporacyjnych w przedsiębiorstwie 66
2.2.2. Warunki i tryb emisji obligacji korporacyjnych 70
2.3. Ograniczenia pozyskiwania kapitału za pośrednictwem obligacji korporacyjnych 83
2.4. Rynek obligacji korporacyjnych na świecie 87
2.5. Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce - struktura i perspektywy rozwoju 92
2.5.1. Architektura rynku obligacji korporacyjnych w Polsce 93
2.5.2. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce 99
2.5.3. Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce 109

Rozdział 3
Efektywność finansowa przedsiębiorstwa 115
3.1. Pojęcie i typologia efektywności przedsiębiorstwa 115
3.2. Metody pomiaru efektywności przedsiębiorstwa 122
3.3. Miary efektywności finansowej przedsiębiorstwa 129
3.3.1. Miary księgowe 130
3.3.2. Miary gotówkowe 137
3.3.3. Miary wartości przedsiębiorstwa 139
3.4. Miernik FEDR 143
3.4.1. Podstawy metodyczne koncepcji autorskiego miernika FEDR 143
3.4.2. Konstrukcja autorskiego miernika FEDR 148

Rozdział 4
Wpływ poziomu zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych na efektywność finansową przedsiębiorstwa - problem dywergencji 153
4.1. Metodyka badań empirycznych 153
4.1.1. Etapy badań 153
4.1.2. Zmienne zależne i niezależne 156
4.2. Badanie wpływu finansowania obligacjami korporacyjnymi na zmiany efektywności finansowej przedsiębiorstwa 168
4.3. Wnioski 184

Rozdział 5
Czynniki determinujące kształtowanie efektywności finansowej przedsiębiorstwa - badania empiryczne 189
5.1. Metodyka badań empirycznych 190
5.1.1. Etapy badań 191
5.1.2. Dobór zmiennych 192
5.1.3. Model i jego założenia 196
5.1.4. Weryfikacja modelu regresji logistycznej 197
5.2. Determinanty ryzyka dywergencji efektywności finansowej przedsiębiorstwa 200
5.2.1. Analiza pierwszego stopnia dywergencji - miernik FEDR1 206
5.2.2. Analiza drugiego stopnia dywergencji - miernik FEDR2 210
5.2.3. Analiza trzeciego - ogólnego - stopnia dywergencji - miernik FEDR3 213
5.3. Krytyczny poziom zadłużenia 216
5.4. Wnioski 219

Zakończenie 221
Bibliografia 227
Spis tabel 243
Spis schematów 247
Spis wykresów 249
Aneks. Klasyfikacja obligacji korporacyjnych 251

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku