• Branch banking w Polsce

„Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań autorki nad potrzebą istnienia zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W skali Polski jest to pierwsze tak rzetelne opracowanie poświęcone zmianom, jakie zachodzą w bankowej oraz „SKOK-owej" sieci dystrybucji usług i produktów finansowych. Autorka poszukuje w monografii odpowiedzi na pytanie: czy i jeśli tak, to jakie są wspólne cechy rozmieszczenia w przestrzeni miast placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz jakie determinanty w największym stopniu wpływały na zmiany liczby placówek badanych instytucji? W publikacji można znaleźć także odpowiedzi na pytania: • Czym jest branch banking? • Jaka była dostępność placówek bankowych na świecie po 2010 roku i jakie były tendencje ich rozwoju na poszczególnych kontynentach? • Jak dotychczas rozwijała się sieć placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce? • W których

Podtytuł Branch banking w Polsce
Autor Anna Szelągowska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 514
95.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-185-2
„Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań autorki nad potrzebą istnienia zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W skali Polski jest to pierwsze tak rzetelne opracowanie poświęcone zmianom, jakie zachodzą w bankowej oraz „SKOK-owej" sieci dystrybucji usług i produktów finansowych. Autorka poszukuje w monografii odpowiedzi na pytanie: czy i jeśli tak, to jakie są wspólne cechy rozmieszczenia w przestrzeni miast placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz jakie determinanty w największym stopniu wpływały na zmiany liczby placówek badanych instytucji?

W publikacji można znaleźć także odpowiedzi na pytania:
• Czym jest branch banking?
• Jaka była dostępność placówek bankowych na świecie po 2010 roku i jakie były tendencje ich rozwoju na poszczególnych kontynentach?
• Jak dotychczas rozwijała się sieć placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce?
• W których województwach, powiatach i miastach wojewódzkich zachodziły w ostatnich latach największe zmiany w liczbie placówek badanych instytucji?
• Które z ulic, dzielnic lub osiedli największych polskich miast są najbardziej „ubankowione"?
• Co decyduje o lokalizacji placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych?
• Jakie są perspektywy dalszego rozwoju sieci placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce na tle tendencji światowych?

Monografia jest adresowana niemalże do każdego klienta banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Stanowi ona także cenne źródło informacji dla kadry zarządzającej tymi instytucjami i podejmującej decyzje dotyczące dalszego modelu biznesowego. Jest to również świetna pozycja wzbogacająca literaturę z zakresu bankowości i rynków finansowych.

Wstęp 11

Rozdział 1
Ewolucja rozwoju branch bankingu 17
1.1. Definicja branch bankingu 17
1.2. Lokalizacja placówek banków w świetle teorii konkurencyjności 21
1.3. Wybrane strategie dystrybucji usług bankowych 26
1.4. Placówki bankowe jako kanał dystrybucji usług bankowych 28
1.5. Placówki bankowe jako obiekty napadów 29
1.6. Dostępność placówek bankowych na świecie w latach 2010-2016 33

Rozdział 2
Analiza sieci placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce w latach 2010-2016 45
2.1. Wybrane determinanty rozwoju i struktura rynku bankowego w Polsce po 1989 roku 45
2.2. Zmiany liczby placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce w latach 2010-2016 48
2.3. Lokalizacja placówek banków komercyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce w latach 2010-2016 60
2.4. Sieć placówek banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016 67
2.5. Sieć placówek banków spółdzielczych w Polsce w latach 2010-2016 71
2.6. Liczba placówek spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce w latach 2010-2016 76

Rozdział 3
Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w makroregionie północno-zachodnim Polski w latach 2010-2016 81
3.1. Wprowadzenie do metodologii badania sieci placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w siedmiu makroregionach Polski w latach 2010-2016 81
3.2. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2016 83
3.3. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Szczecinie 93
3.4. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie wielkopolskim w latach 2010-2016 103
3.5. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Poznaniu 114
3.6. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie lubuskim w latach 2010-2016 125
3.7. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Zielonej Górze 135
3.8. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Gorzowie Wielkopolskim 147

Rozdział 4
Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w makroregionie północnym Polski w latach 2010-2016 159
4.1. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie pomorskim w latach 2010-2016 159
4.2. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Gdańsku 171
4.3. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2016 182
4.4. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Olsztynie 192
4.5. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2016 203
4.6. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Bydgoszczy 213
4.7. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Toruniu 224

Rozdział 5
Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w makroregionie województwa mazowieckiego w latach 2010-2016 233
5.1. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie mazowieckim w latach 2010-2016 233
5.2. Warszawa jako polskie centrum finansowe 246
5.3. Rozmieszczenie przestrzenne placówek bankowych w Warszawie 248

Rozdział 6
Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w makroregionie centralnym Polski w latach 2010-2016 259
6.1. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie łódzkim w latach 2010-2016 259
6.2. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Łodzi 270
6.3. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2016 282
6.4. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Kielcach 291

Rozdział 7
Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w makroregionie wschodnim Polski w latach 2010-2016 303
7.1. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie podlaskim w latach 2010-2016 303
7.2. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Białymstoku 314
7.3. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie lubelskim w latach 2010-2016 326
7.4. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Lublinie 337
7.5. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie podkarpackim w latach 2010-2016 349
7.6. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Rzeszowie 360

Rozdział 8
Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w makroregionie południowym Polski w latach 2010-2016 373
8.1. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie małopolskim w latach 2010-2016 373
8.2. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Krakowie 384
8.3. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie śląskim w latach 2010-2016 394
8.4. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Katowicach 405

Rozdział 9
Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w makroregionie południowo-zachodnim Polski w latach 2010-2016 419
9.1. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie opolskim w latach 2010-2016 419
9.2. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Opolu 429
9.3. Placówki banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w województwie dolnośląskim w latach 2010-2016 441
9.4. Rozmieszczenie przestrzenne placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych we Wrocławiu 454

Rozdział 10
Determinanty rozwoju sieci placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce w latach 2010-2016 - wyniki badań empirycznych 467
10.1. Metodologia badań 467
10.2. Determinanty zmian liczby placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w badanych województwach 468
10.2.1. Charakterystyka zmiennych wpływających na liczbę placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w badanych województwach 468
10.2.2. Charakterystyka zmiennych wpływających na gęstość placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 470
10.2.3. Determinanty zmian liczby placówek banków komercyjnych w badanych województwach 472
10.2.4. Determinanty zmian liczby placówek banków spółdzielczych w badanych województwach 474
10.2.5. Determinanty zmian liczby placówek spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w badanych województwach 476
10.3. Determinanty zmian liczby placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w badanych powiatach 478
10.4. Determinanty zmian gęstości placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w badanych powiatach 480

Zakończenie 483
Bibliografia 489
Spis tabel 495
Spis wykresów 501

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku