• Doradztwo finansowe w Polsce (wyd. III zmienione i uaktualnione)

Książka „Doradztwo finansowe w Polsce" jest pierwszą publikacją w kraju tak kompleksowo przedstawiającą doradztwo finansowe i doradców finansowych oraz zarządzanie finansami osobistymi przez gospodarstwa domowe. Podjęta próba pionierskiego opracowania na ten temat ma swoje źródło w rosnącej roli pośredników w dystrybucji kredytów hipotecznych w Polsce (pod koniec 2010 roku 30% kredytów zostało sprzedanych przez banki za pośrednictwem firm doradztwa finansowego). Zmiana optyki działalności biznesowej instytucji finansowych (ze sprzedaży produktów kredytowych na indywidualne doradztwo i optymalizację finansów konsumentów) stwarza szansę na poszerzenie działalności tych instytucji nie tylko na gruncie doradztwa kredytowego, ale również consultingu inwestycyjnego, ubezpieczeniowego, a także w zakresie produktów emerytalnych, których znaczenie będzie rosło wraz z pogłębianiem się zjawiska starzenia społeczeństw. W książce Autor porusza zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistym

Podtytuł Doradztwo finansowe w Polsce (wyd. III zmienione i uaktualnione)
Autor Krzysztof Waliszewski
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 338
59.00 41.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-327-6
Książka „Doradztwo finansowe w Polsce" jest pierwszą publikacją w kraju tak kompleksowo przedstawiającą doradztwo finansowe i doradców finansowych oraz zarządzanie finansami osobistymi przez gospodarstwa domowe.

Podjęta próba pionierskiego opracowania na ten temat ma swoje źródło w rosnącej roli pośredników w dystrybucji kredytów hipotecznych w Polsce (pod koniec 2010 roku 30% kredytów zostało sprzedanych przez banki za pośrednictwem firm doradztwa finansowego). Zmiana optyki działalności biznesowej instytucji finansowych (ze sprzedaży produktów kredytowych na indywidualne doradztwo i optymalizację finansów konsumentów) stwarza szansę na poszerzenie działalności tych instytucji nie tylko na gruncie doradztwa kredytowego, ale również consultingu inwestycyjnego, ubezpieczeniowego, a także w zakresie produktów emerytalnych, których znaczenie będzie rosło wraz z pogłębianiem się zjawiska starzenia społeczeństw.

W książce Autor porusza zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi w Polsce oraz przedstawia udział doradców finansowych w tym procesie. Prezentuje także genezę, tendencje i normalizację działalności doradców finansowych w Polsce, w tym również próby poddania ich pracy regulacjom nadzorczym ze strony KNF oraz oddolne inicjatywy samoregulacji branży. Dokumentuje również wpływ kryzysu finansowego na działalność doradców i nakreśla perspektywy jej rozwoju. W odniesieniu do poszczególnych podmiotów Autor opisuje ich historię, wyniki finansowe i sprzedażowe, rozwój sieci placówek oraz specjalistów zatrudnionych w branży.

Książka jest adresowana zarówno do studentów, jak i pracowników naukowodydaktycznych wyższych uczelni ekonomicznych, w szczególności katedr finansów, bankowości i rynków finansowych, a także praktyków gospodarczych - kadry kierowniczej i innych pracowników spółek doradztwa finansowego oraz osób, które wiążą swoją karierę zawodową z branżą doradztwa finansowego.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Finanse osobiste jako obszar działania doradców finansowych 13
1.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący - istota i cele działalności gospodarstwa domowego 13
1.2. Decyzje finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe 17
1.3. Istota finansów gospodarstw domowych 30
1.4. Istota zarządzania finansami gospodarstw domowych 35
1.5. Bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne gospodarstwa domowego jako narzędzia zarządzania finansami osobistymi 40
1.6. Edukacja i świadomość ekonomiczno-finansowa a zarządzanie finansami osobistymi 48
1.7. Gospodarstwo domowe na rynku usług finansowych 52
1.8. Finanse gospodarstw domowych w Polsce 66
1.8.1. Ogólna charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji 66
1.8.2. Kształtowanie się oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych w Polsce 70
1.8.3. Kredytowanie gospodarstw domowych w Polsce 77
1.8.4. Wykorzystywanie ubezpieczeń przez gospodarstwa domowe w Polsce 83
1.8.5. Planowanie emerytalne w finansach gospodarstw domowych w Polsce 84
1.8.6. Planowanie finansowe i zarządzanie finansami przez gospodarstwa domowe w Polsce 90

Rozdział 2
Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności doradców finansowych 99
2.1. Doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych jako działalność gospodarcza 99
2.2. Miejsce doradztwa finansowego we współczesnym pośrednictwie finansowym 109
2.3. Definicja i funkcje doradców finansowych 124
2.4. Model biznesowy doradcy finansowego 138
2.5. Rodzaje doradców finansowych 139
2.6. Doradcy finansowy w przestrzeni wirtualnej (e-doradcy, cyberdoradcy) 142
2.7. Pożądane cechy doradców finansowych i instytucji doradztwa finansowego 146
2.8. Doradca finansowy a pośrednik kredytowy - analiza porównawcza 148
2.9. Rola doradców finansowych we wspomaganiu procesu zarządzania finansami osobistymi 150

Rozdział 3
Rozwój instytucji doradztwa finansowego w Polsce 157
3.1. Geneza instytucji doradztwa finansowego w Polsce 157
3.2. Rozwój instytucji doradztwa finansowego w Polsce 162
3.3. Regulacja działalności doradców finansowych w Polsce 179
3.4. Samoregulacja działalności doradców finansowych w Polsce 187
3.5. Doradcy finansowi w Polsce a kryzys gospodarczy 191
3.6. Dobrowolna certyfikacja doradców finansowych w Polsce 196
3.7. Badania nad instytucjami doradztwa finansowego w Polsce 202
3.8. Kongresy Doradców Finansowych w Polsce 206
3.9. Perspektywy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych 216

Rozdział 4
Charakterystyka wybranych spółek doradztwa finansowego w Polsce 221
4.1. Aspiro Sp. z o.o. (dawniej emFinanse Sp. z o.o.) 222
4.2. AWD Sp. z o.o. 226
4.3. A-Z Finanse S.A. 230
4.4. Credit House Polska Doradcy Kredytowi Spółka z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 237
4.5. Dom Kredytowy Notus S.A. 238
4.6. Doradcy 24 S.A. 243
4.7. Expander Advisors Sp. z o.o. (dawniej Expander S.A) 255
4.8. Finamo S.A. 262
4.9. Goldenegg S.A. 270
4.10. Gold Finance Sp. z o.o. 275
4.11. Money Expert S.A. 279
4.12. Open Finance S.A. 284
4.13. Gryglas Jakubowska Real Finance Spółka Komandytowa 288
4.14. Wealth Solutions S.A. 290
4.15. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. 294

Rozdział 5
Bilans minionej dekady (2010-2019) w rozwoju usług doradztwa i pośrednictwa finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce i perspektywa na przyszłość 299
5.1. Regulacje europejskie i krajowe dotyczące pośrednictwa i doradztwa finansowego 299
5.2. Samoregulacja zawodu doradcy finansowego w Polsce - wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 303
5.3. Dane sprzedażowe pośredników finansowych 309
5.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) pośredników i doradców finansowych 313
5.5. Nowoczesne technologie w pośrednictwie i doradztwie finansowym pośrednictwo on-line i automatyczne doradztwo finansowe (robo-advice) 315
5.6. Perspektywy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce 317

Aneks 321
Bibliografia 323

Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski - profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse, specjalności: doradca finansowy, doradztwo finansowe, finanse gospodarstw domowych, finanse osobiste, zarządzanie finansami, pośrednictwo finansowe, pośrednik finansowy, regulacja finansowa, planowanie finansowe; wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; w 2008 r. obronił pracę doktorską pt.: „Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consumer finance w Polsce", w 2017 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i monografii pt.: „Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse; jego zainteresowania badawcze koncentrują się na pośrednictwie finansowym i kredytowym, doradztwie finansowym, instytucjach parabankowych, unii bankowej i unii rynków kapitałowych. W jego dorobku naukowym można wymienić następujące publikacje:
• autor 4 monografii („Pośrednictwo kredytowe w Polsce", CeDeWu, Warszawa 2010; „Doradztwo finansowe w Polsce", CeDeWu, Warszawa 2010, „Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, „Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce", CeDeWu, Warszawa 2017);
• współautor 2 monografii z A. Jancem i P. Mikołajczakiem, „Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce", CeDeWu, Warszawa 2015 oraz z I.D. Czechowską, „Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych", CeDeWu, Warszawa 2019;
• współredaktor 3 monografii (z A. Jancem, „Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010; „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw", CeDeWu, Warszawa 2014; z G. Kotlińskim, „Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce", CeDeWu, Warszawa 2012);
• redaktor 2 monografii „Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych", CeDeWu, Warszawa 2017, „Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - od teorii do praktyki", CeDeWu, Warszawa 2018;
• ponad 100 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę; współpracownik Gazety Bankowej, miesięcznika Bank, Gazety Finansowej i Gazety Inwestycyjnej Inwestor.

Wypromował ponad 200 dyplomantów, w tym autorów prac nagradzanych i wyróżnianych w konkursach na najlepsze prace magisterskie: Prezesa BFG (I nagroda), Verba Veritatis (wyróżnienie), Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (I nagroda), Giełdy Papierów Wartościowych (I nagroda), Krajowej Rady Spółdzielczej (wyróżnienie), jest promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim; praktyk gospodarczy, posiada kilkuletni staż w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa deweloperskiego (jako analityk finansowy, dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu). Nominowany do Nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami za monografię habilitacyjną „Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016. Laureat Nagrody Prezesa PAN w ramach X edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów w 2016 r. Opiekun naukowy SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego (od 2015 r.), członek Rady Wydziału Ekonomii UE w Poznaniu oraz Rady Finansów, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej CSR Financial Day. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych (edycja 2016, 2017, 2018, 2019), kierownik studiów podyplomowych Bankowość i doradztwo finansowe (edycja I, II, III, IV). Promotor pra¬cy magisterskiej poświęconej społecznej odpowiedzialności w bankach w Polsce i w perspektywie międzynarodowej wyróżnionej w konkursie Verba Veritatis i nagrodzonej I miejscem w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju zrównoważonego w finansach i rachunkowości zorganizowanym przez Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku