• Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym (wyd. III)

W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zadania stawiane przed audytem wewnętrznym wymagają ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat. Treści zawarte w książce zostały dobrane w ten sposób, aby z jednej strony - dokonać podsumowania dotychczasowej działalności audytu wewnętrznego w Polsce i ugruntować wiedzę z tego zakresu, z drugiej - zwrócić uwagę na aktualne problemy, z którymi audytorzy wewnętrzni spotykają się podczas wykonywania swoich obowiązków. Autorzy omówili między innymi: rys historyczny audytu wewnętrznego w Polsce, istotę kontroli zarządczej i rolę audytu wewnętrznego w jej ocenie, rolę komitetu audytu. W książce przedstawiono również praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, wśród których wymienić należy: podstawy audytu dochodzeniowego, audyt rentowności usług medycznych, wybrane aspekty audytu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego oraz audyt wynagradzania pracowników samorządowych. Zawartość publikacji sprawia, że może po nią sięgnąć szerokie grono osób zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego. Książka adresowana jest w głównej mierze do audytorów wewnętrznych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób zainteresowanych problematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Jest ona również przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.

Podtytuł Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym (wyd. III)
Autor Joanna Przybylska (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 232
66.00 46.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
46.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-693-2
W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zadania stawiane przed audytem wewnętrznym wymagają ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat.

Treści zawarte w książce zostały dobrane w ten sposób, aby z jednej strony - dokonać podsumowania dotychczasowej działalności audytu wewnętrznego w Polsce i ugruntować wiedzę z tego zakresu, z drugiej - zwrócić uwagę na aktualne problemy, z którymi audytorzy wewnętrzni spotykają się podczas wykonywania swoich obowiązków. Autorzy omówili między innymi: rys historyczny audytu wewnętrznego w Polsce, istotę kontroli zarządczej i rolę audytu wewnętrznego w jej ocenie, rolę komitetu audytu. W książce przedstawiono również praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, wśród których wymienić należy: podstawy audytu dochodzeniowego, audyt rentowności usług medycznych, wybrane aspekty audytu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego oraz audyt wynagradzania pracowników samorządowych.

Zawartość publikacji sprawia, że może po nią sięgnąć szerokie grono osób zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego. Książka adresowana jest w głównej mierze do audytorów wewnętrznych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz innych osób zainteresowanych problematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Jest ona również przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Pojęcie, znaczenie oraz słabości sektora publicznego i sektora finansów publicznych - Sławomira Kańduła 13
1.1. Pojęcie sektora publicznego 13
1.2. Pojęcie finansów publicznych, sektora finansów publicznych oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych 16
1.3. Rozmiar sektora publicznego i sektora finansów publicznych w Polsce 25
1.4. Słabości sektora publicznego oraz sposoby ich przezwyciężenia 33
Bibliografia 38

Rozdział 2
Charakterystyka i rola audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle polskiego ustawodawstwa - ujęcie historyczne - Dorota Potrzebowska 41
2.1. Przepisy prawne ustanawiające obowiązek powołania i zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 41
2.2. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku 46
2.3. Nowe regulacje w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w 2009 roku 52
2.4. Analiza zmian przepisów prawnych dotyczących audytu wewnętrznego obowiązujących w latach 2001-2017 57
Bibliografia 62

Rozdział 3
Kontrola zarządcza i rola audytu wewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej - Marzena Kujawa 65
3.1. Kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych 65
3.2. Kontrola zarządcza w świetle standardów Ministra Finansów 70
3.3. Odpowiedzialność w zakresie kontroli zarządczej 77
3.4. Rola audytu wewnętrznego w ocenie kontroli zarządczej 83
Bibliografia 87

Rozdział 4
Rachunkowość zarządcza jako narzędzie wspomagające system kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego - Elżbieta Wróblewska 89
4.1. Gmina jako podmiot świadczący usługi publiczne 89
4.2. Analiza SWOT jako narządzie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego 91
4.3. Controlling w podmiotach świadczących usługi publiczne 93
4.4. Zarządzanie efektywnością oraz budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego 97
Bibliografia 106

Rozdział 5
Rola komitetu audytu w kształtowaniu audytu wewnętrznego w spółce publicznej - Marta Tomaszewska 109
5.1. Uregulowania prawne powstania i działalności komitetów audytu oraz sposoby regulowania ich działalności w dokumentach ustrojowych spółki 109
5.1.1. Geneza powstania komitetów audytu 109
5.1.2. Regulacje funkcji i zadań komitetów audytu w dokumentach ustrojowych spółki publicznej 113
5.2. Wymogi i zadania stawiane komitetom audytu 115
5.2.1. Wymogi i zadania komitetu audytu wynikające z przepisów prawa 115
5.2.2. Dobre praktyki w działalności komitetów audytu - przegląd polskich i światowych doświadczeń 121
5.3. Wpływ komitetu audytu na działalność audytu wewnętrznego 125
5.3.1. Oczekiwania komitetu audytu w stosunku do audytu wewnętrznego i kierownictwa wyższego szczebla 125
5.3.2. Sposób działania audytu wewnętrznego wg najlepszych praktyk światowych na rzecz komitetu audytu 126
Bibliografia 128

Rozdział 6
Audyt dochodzeniowy i jego rola w wykrywaniu nadużyć gospodarczych - Marta Becla 131
6.1. Nadużycia gospodarcze 131
6.1.1. Przyczyny nadużyć gospodarczych 131
6.1.2. Pojęcie nadużycia 133
6.1.3. Charakterystyka sprawcy nadużycia 134
6.2. Metody i techniki audytu dochodzeniowego 135
6.2.1. Podstawowe symptomy nadużycia 135
6.2.2. Analityczne metody wykrywania nadużyć 136
6.2.3. Zasady postępowania w przypadku wykrycia nadużycia 137
6.3. Rodzaje nadużyć gospodarczych 139
6.3.1. Nadużycia w obszarze księgowości. Fałszowanie sprawozdań finansowych 139
6.3.2. Nadużycia w obszarze sprzedaży 140
6.3.3. Nadużycia w obszarze zakupów 141
6.3.4. Nadużycia w obszarze kadrowym 143
6.3.5. Nadużycia w obszarze wynagrodzeń 144
6.3.6. Nadużycia w obszarze wydatków służbowych 144
6.3.7. Nadużycia w obszarze majątku firmy powierzonego pracownikowi 146
6.3.8. Nadużycia w obszarze IT oraz bezpieczeństwa informacji 146
6.3.9. Konflikt interesów 147
6.4. Zarządzanie ryzykiem nadużyć 148
6.4.1. Rola pracowników w wykrywaniu nadużyć 148
6.4.2. Rola audytu wewnętrznego i dochodzeniowego w wykrywaniu nadużyć 149
6.4.3. Rola kierownictwa w wykrywaniu nadużyć 151
Bibliografia 152

Rozdział 7
Audyt rentowności usług medycznych - Monika Jarzębińska 155
7.1. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 155
7.2. System jednorodnych grup pacjentów - szacowanie kosztów jednostkowych procedur medycznych 157
7.3. Zakres audytu rentowności usług medycznych 160
7.4. Analiza wybranych procedur medycznych 167
7.5. Ocena rentowności procedur medycznych 172
Bibliografia 176

Rozdział 8
Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (na przykładzie Zakładu Gospodarki Komunalnej) - wybrane aspekty audytu - Ewa Łęgosz 177
8.1. Gospodarka komunalna gminy 177
8.2. Charakterystyka zakładu budżetowego jako dominującej formy prowadzenia gospodarki komunalnej `179
8.3. Przesłanki przekształcenia zakładu budżetowego i procedury likwidacyjne 183
8.4. Spółka prawa handlowego jako forma organizacyjna wykonywania zadań gminy 185
8.5. Proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez gminę 187
8.6. Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 192
8.7. Rejestracja spółki oraz uzyskanie pozwoleń środowiskowych 196
8.8. Koszty założenia spółki 201
8.9. Audyt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o. 203
Bibliografia 206

Rozdział 9
Audyt wewnętrzny wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych (na przykładzie powiatu poznańskiego) - Mariusz Strzyżewski 209
9.1. Dokumentowanie prac audytowych 209
9.2. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia pracowników 211
9.2.1. Wydatki na wynagrodzenia w powiecie poznańskim 211
9.2.2. Kontrola wewnętrzna w procesie ustalenia i wypłaty wynagrodzeń 212
9.2.3. Identyfikacja ryzyk w procesie ustalenia i wypłaty wynagrodzeń 215
9.3. Kwestionariusze kontroli wewnętrznej oraz listy kontrolne audytu wydatków na wynagrodzenia 217
9.3.1. Ustalenie regulaminów porządkowych dotyczących pracy i wynagrodzeń 218
9.3.2. Ustalenie składników wynagrodzeń 220
9.3.3. Naliczenie wynagrodzeń 226
9.3.4. Wypłata wynagrodzeń 227
9.3.5. Ewidencja księgowa kosztów i wydatków na wynagrodzenia oraz rozrachunków z pracownikami 228
Bibliografia 231

Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku