• Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych (wyd. II)

Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych zaszło szereg zmian dotyczących za-równo jego pojęcia, jak i zakresu działania. Zmieniło się rozumienie funkcji, jakie spełnia audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Nastąpiło odejście od koncentrowania działań audytu głównie na gospodarce finansowej i kontroli finansowej funkcjonującej w jednostce, na rzecz oceny systemu kontroli zarządczej, w tym w szczególności procesu zarządzania ryzykiem i procesów ładu organizacyjnego. Wzrasta również znaczenie usług doradczych świadczonych przez audytorów wewnętrznych. Zagadnienia zawarte w książce dotyczą współczesnych problemów, z jakimi zmierzyć muszą się audytorzy wewnętrzni.

Podtytuł Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych (wyd. II)
Autor Joanna Przybylska (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 180
58.00 41.76
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.7
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-745-8

Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych zaszło szereg zmian dotyczących za-równo jego pojęcia, jak i zakresu działania. Zmieniło się rozumienie funkcji, jakie spełnia audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Nastąpiło odejście od koncentrowania działań audytu głównie na gospodarce finansowej i kontroli finansowej funkcjonującej w jednostce, na rzecz oceny systemu kontroli zarządczej, w tym w szczególności procesu zarządzania ryzykiem i procesów ładu organizacyjnego. Wzrasta również znaczenie usług doradczych świadczonych przez audytorów wewnętrznych.

Zagadnienia zawarte w książce dotyczą współczesnych problemów, z jakimi zmierzyć muszą się audytorzy wewnętrzni.

Przedstawiono w niej praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, takie jak:
• znaczenie komunikacji w pracy audytora,
• rolę audytu wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych organizacji,
• audyt w obszarze zamówień publicznych,
• metodykę audytu w zakresie występowania pomocy publicznej,
• wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy audytora.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do audytorów wewnętrznych oraz osób zainteresowanych problematyką audytu we-wnętrznego. Treści w niej zawarte zainteresują również osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządczą i pracowników działów finanso-wo-księgowych. Książka to także nieocenione wparcie dla studentów kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplo-mowych.

Wstęp 9

Rozdział 1
Audyt wewnętrzny w świetle teorii agencji i behawioralnej teorii przedsiębiorstwa (Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska) 11
1.1. Wprowadzenie 11
1.2. Teoria agencji a audyt wewnętrzny 12
1.3. Audyt wewnętrzny w świetle teorii behawioralnej 16
Bibliografia 21

Rozdział 2
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - zagadnienia wprowadzające (Joanna Przybylska, Monika Wróblewska) 25
2.1. Definicja audytu wewnętrznego - zmiana podejścia 25
2.2. Kwalifikacje zawodowe oraz cechy osobowe audytora wewnętrznego 32
Bibliografia 39

Rozdział 3
Komunikacyjne aspekty pracy audytora (Jacek Trębecki) 41
3.1. Komunikowanie w pracy audytora 41
3.2. Komunikowanie niewerbalne w pracy audytora 42
3.2.1. Specyfika i ograniczenia komunikowania niewerbalnego 42
3.2.2. Formy komunikowania niewerbalnego 44
3.3. Komunikowanie werbalne w pracy audytora 48
3.3.1. Filary wystąpień publicznych 49
3.3.2. Kluczowe pytania przy przygotowaniu wystąpienia 51
3.4. Agresja i konflikt w pracy audytora 53
Bibliografia 55

Rozdział 4
Audyt wewnętrzny a ochrona zaufania i reputacji organizacji w sytuacjach kryzysowych (Waldemar Rydzak) 57
4.1. Wprowadzenie 57
4.2. Znaczenie reputacji 58
4.3. Podatność sektorów i branż na powstawanie sytuacji kryzysowych i utratę reputacji 60
4.4. Znaczenie obszaru ryzyka utraty reputacji w pracy audytora 63
4.5. Informacja i jej percepcja 65
4.6. Zachowania interesariuszy w sytuacjach kryzysowych 67
4.7. Sytuacja kryzysowa i strategie informacyjne organizacji 68
4.8. Działania informacyjne i odbudowa zaufania w fazie sanacji 74
Bibliografia 76

Rozdział 5
Metodyka audytu w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z funduszów Unii Europejskiej (Maciej Cieślukowski) 79
5.1. Wprowadzenie 79
5.2. Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej 80
5.3. Wyłączenia blokowe 85
5.4. Schemat oceny występowania pomocy publicznej 87
Bibliografia 95

Rozdział 6
Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego obszaru zamówień publicznych (Andrzej Łukaszewicz) 97
6.1. Wprowadzenie 97
6.2. Warunki udziału w postępowaniu, ich zakres oraz zasady konstruowania, naruszenia zasady proporcjonalności 98
6.3. Kryteria oceny ofert oraz metodologia ich oceny, kryteria podmiotowe i kontrowersje związane z ich stosowaniem 103
6.3.1. Kryterium ceny 104
6.3.2. Pozacenowe kryteria oceny ofert 105
6.4. Żądanie dokumentów nieuprawnionych, naruszenia zasady uczciwej konkurencji 108
6.5. Błędy w procedurach natury formalnej organizacyjnej 111
6.5.1. Zasady wyznaczania terminu składania ofert 111
6.5.2. Najczęściej występujące błędy w ogłoszeniach o zamówienie publiczne 111
6.6. Wadium - formy i zasady wnoszenia, błędy dotyczące jego zwrotu 116
6.6.1. Wniesienie wadium w pieniądzu 117
6.6.2. Wadium wniesione w gwarancjach bankowych 119
6.6.3. Wniesienie wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych 121
6.6.4. Zasady oraz podstawy zwrotu wadium 122
Bibliografia 125

Rozdział 7
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w badaniu audytowym na przykładzie MS Excel, pakietu SAS i języka programowania R (Alina Szkop) 127
7.1. Techniki audytu wewnętrznego 127
7.2. Metody statystyczne wykorzystywane w badaniu audytowym 130
7.3. Dobór próby i estymacja 131
7.4. Narzędzia informatyczne wspierające statystyczny obszar pracy audytora 135
7.5. Zastosowanie wybranych narzędzi informatycznych w badaniu audytowym 137
7.5.1. Założenia metodyczne i opis populacji badania audytowego 137
7.5.2. Wykorzystanie programu Excel 138
7.5.3. Wykorzystanie pakietu SAS 139
7.5.4. Wykorzystanie języka programowania R 150
Bibliografia 156

Rozdział 8
Zadanie audytowe jako narzędzie oceny działalności jednostki i doradztwa dla jej kierownika (na przykładzie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu) (Monika Wróblewska) 157
8.1. Zadania zapewniające jako narzędzie oceny działalności jednostki 157
8.2. Czynności doradcze jako narzędzie doradztwa kierownika jednostki 163
8.3. Charakterystyka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 167
8.4. Komórka audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej poznańskiej Izby Administracji Skarbowej 171
8.5. Zadania zapewniające a czynności doradcze w badanej jednostce 172
Bibliografia 177

Spis tabel 179
Spis rysunków i wykresów 180

Recenzent: prof. zw. dr. hab. Krzysztof Opolski

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku