• Zrównoważona międzynarodowa konkurencyjność krajów Unii Europejskiej. Studium teoretyczno-empiryczne

Zrównoważona konkurencyjność rozpatrywana w odniesieniu do gospodarek narodowych konkurujących w skali międzynarodowej, to jeden z najnowszych kierunków badań i dociekań naukowych podejmowanych na gruncie ekonomii. Genezą do formułowania podstaw definicyjnych tej nowej kategorii ekonomicznej jest integracja dwóch, ważnych i aktualnych obszarów badań, obejmujących zrównoważony rozwój i międzynarodową konkurencyjność gospodarki. Prezentowane dotychczas, nieliczne próby operacjonalizacji tego pojęcia oraz wskazania głównych wytycznych do jego pomiaru koncentrowały się jedynie na badaniu zdolności gospodarki do zrównoważonego konkurowania. Tymczasem kompleksowa ocena zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki powinna obejmować również wymiar zrównoważonej pozycji konkurencyjnej. Tego rodzaju całościowe podejście do definiowania i pomiaru zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki zaprezentowane zostało w pracy. Monografia jest wartościowym dziełem naukowym,

Podtytuł Zrównoważona międzynarodowa konkurencyjność krajów Unii Europejskiej. Studium teoretyczno-empiryczne
Autor Katarzyna Cheba
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 310
79.00 59.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
55.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-195-1
Zrównoważona konkurencyjność rozpatrywana w odniesieniu do gospodarek narodowych konkurujących w skali międzynarodowej, to jeden z najnowszych kierunków badań i dociekań naukowych podejmowanych na gruncie ekonomii. Genezą do formułowania podstaw definicyjnych tej nowej kategorii ekonomicznej jest integracja dwóch, ważnych i aktualnych obszarów badań, obejmujących zrównoważony rozwój i międzynarodową konkurencyjność gospodarki.

Prezentowane dotychczas, nieliczne próby operacjonalizacji tego pojęcia oraz wskazania głównych wytycznych do jego pomiaru koncentrowały się jedynie na badaniu zdolności gospodarki do zrównoważonego konkurowania. Tymczasem kompleksowa ocena zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki powinna obejmować również wymiar zrównoważonej pozycji konkurencyjnej. Tego rodzaju całościowe podejście do definiowania i pomiaru zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki zaprezentowane zostało w pracy.


Monografia jest wartościowym dziełem naukowym, dobrze osadzonym w teorii ekonomicznej oraz uwzględniającym, zakrojone na szeroką skalę badania empiryczne dotyczące analiz i porównań międzynarodowych. Badania takie mają duże znaczenie praktyczne i są najbardziej aktualne, zarówno w odniesieniu do gospodarek poszczególnych krajów, jak i różnych ugrupowań (wspólnot) gospodarczych, np. całej Unii Europejskiej.
Z recenzji dr hab. Anny Maliny, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Praca zawiera nowe podejście do badania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, uzupełniające zrównoważony wymiar tego konkurowania. Przedstawione rozważania i podjęta próba operacjonalizacji stosunkowo nowej propozycji integrowania koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz badań w obszarze międzynarodowej konkurencyjności doprowadziła w drodze redefinicji czynników determinujących międzynarodową konkurencyjność gospodarki do ustalenia nowego terminu: zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Markowskiej, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy badań nad zrównoważonym rozwojem 17
1.1. Wprowadzenie 17
1.2. Ewolucja koncepcji zrównoważonego rozwoju 19
1.3. Operacjonalizacja pojęcia zrównoważonego rozwoju 29
1.4. Zrównoważony rozwój jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii 36
1.5. Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej 41
1.6. Podsumowanie i wnioski do dalszych rozważań 50

Rozdział 2
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki w teorii ekonomii 53
2.1. Wprowadzenie 53
2.2. Konkurencja i konkurencyjność jako pojęcia pierwotne międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 54
2.3. Przegląd definicji międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 63
2.4. Jakość życia jako cel nadrzędny poprawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 81
2.5. Zmiana znaczenia determinant międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 85
2.6. Konkluzja pojęć i definicji 92

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy definiowania i pomiaru zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 95
3.1. Wprowadzenie 95
3.2. Propozycje definiowania i pomiaru zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle literatury 96
3.3. Definicja zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jako punkt wyjścia do jej pomiaru 106
3.4. Metody badania zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 110
3.4.1. Założenia i dobór cech diagnostycznych 110
3.4.2. Metody taksonomii relatywnej jako podstawa budowy taksonomicznych mierników zrównoważonej międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 123
3.4.3. Wykorzystanie taksonomii wielokryterialnej w analizie porównawczej struktur 132
3.4.4. Mierniki poprawności grupowania 135

Rozdział 4
Zrównoważony rozwój i zdolność do zrównoważonego konkurowania krajów Unii Europejskiej 137
4.1. Dobór cech diagnostycznych 137
4.2. Wybór wskaźników zrównoważonego rozwoju jako podstawa oceny zdolności do zrównoważonego konkurowania 147
4.3. Charakterystyka przyjętych do badania zbiorów cech diagnostycznych 152
4.4. Wyniki przestrzennego zróżnicowania zrównoważonej międzynarodowej zdolności konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej w latach 2008-2016 176

Rozdział 5
Analiza porównawcza struktur międzynarodowej zdolności konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej w latach 2008-2016 217
5.1. Grupowanie krajów Unii Europejskiej ze względu na podobieństwo struktur międzynarodowej zrównoważonej zdolności konkurencyjnej 217
5.2. Taksonomia wielokryterialna jako podstawa opisu struktury zrównoważonej międzynarodowej zdolności konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej 245

Rozdział 6
Wyniki modelowania międzynarodowej zrównoważonej konkurencyjności krajów Unii Europejskiej 255
6.1. Założenia badawcze 255
6.2. Mierniki zrównoważonej pozycji konkurencyjnej gospodarki 257
6.3. Zastosowanie modeli ekonometrycznych do badania relacji komponentów zrównoważonej konkurencyjności krajów Unii Europejskiej 265

Podsumowanie 279
Literatura 283
Spis rysunków 303
Spis tabel 307

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku