• System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach

Przygotowanie monografii dotyczącej systemu pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach należy powitać z uznaniem. Treści prezentowane w pracy dotyczą zarówno rozważań natury teoretycznej, jak i badań empirycznych. Dzięki temu monografia ma nie tylko walory naukowe, ale także poznawcze. Z aplikacyjnego punktu widzenia ważne jest zaprezentowanie konkretnych rozwiązań metodycznych w zakresie pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach. Dzięki temu praca odznacza się racjonalnością i praktyczną użytecznością. Oceniając syntetycznie monografię pragnę podkreślić, że jest to ważna praca nad doskonaleniem systemów pomiaru dokonań w polskich przedsiębiorstwach. W pracy tej zidentyfikowano rozwiązania pomiaru dokonań stosowane przez przedsiębiorstwa oraz oceniono ich stopień zaawansowania i przydatności dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Ważna jest także weryfikacja i opracowanie zestawu kluczowych czynników sukcesu, który stanowi podstawę systemów pomiaru dokonań w różnych sektorach gospodarki.

Podtytuł System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach
Autor Andrzej Niemiec (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 380
79.00 59.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
55.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-793-9
Przygotowanie monografii dotyczącej systemu pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach należy powitać z uznaniem. Treści prezentowane w pracy dotyczą zarówno rozważań natury teoretycznej, jak i badań empirycznych. Dzięki temu monografia ma nie tylko walory naukowe, ale także poznawcze. Z aplikacyjnego punktu widzenia ważne jest zaprezentowanie konkretnych rozwiązań metodycznych w zakresie pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach. Dzięki temu praca odznacza się racjonalnością i praktyczną użytecznością.

Oceniając syntetycznie monografię pragnę podkreślić, że jest to ważna praca nad doskonaleniem systemów pomiaru dokonań w polskich przedsiębiorstwach. W pracy tej zidentyfikowano rozwiązania pomiaru dokonań stosowane przez przedsiębiorstwa oraz oceniono ich stopień zaawansowania i przydatności dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Ważna jest także weryfikacja i opracowanie zestawu kluczowych czynników sukcesu, który stanowi podstawę systemów pomiaru dokonań w różnych sektorach gospodarki. Zaproponowane rozwiązania stwarzają możliwość konstrukcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i dużych.

Praca ma w dużym stopniu interdyscyplinarny charakter, co jest jej niewątpliwie zaletą. Istotne jest także to, że dotyczy ona ważnych i aktualnych zagadnień nauk ekonomicznych: zarządzania, ekonomii i finansów. Pomiar jest bowiem jednym z kluczowych zagadnień tych dyscyplin ekonomicznych, zarówno w obszarze nauki, jak i dydaktyki. Będzie to istotna pozycja, która wypełni istniejącą w tej tematyce lukę.
Z recenzji prof. dr. hab. Edwarda Nowaka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Monografia System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach łącznie z Leksykonem mierników dokonań jako dyptyk kierowane są do osób pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania dokonaniami, a w tym pomiaru dokonań oraz wdrożyć ją w praktyce gospodarczej celem skutecznej realizacji swoich strategii.

Wstęp 9

Rozdział 1
Zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstw 15
1.1. Uwarunkowania zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw 15
1.2. Istota, elementy zarządzania dokonaniami oraz pełnione funkcje 20
1.3. Fazy zarządzania dokonaniami 26

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy pomiaru dokonań 29
2.1. Istota dokonań przedsiębiorstwa 29
2.2. Zakres pomiaru dokonań 34
2.3. Cele pomiaru dokonań 41
2.4. Podejście systemowe do pomiaru dokonań 43
2.5. Projektowanie i wdrażanie systemu pomiaru dokonań 51
2.6. Walory i ograniczenia systemów pomiaru dokonań 55

Rozdział 3
Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa konstrukcji systemu pomiaru dokonań przedsiębiorstwa 61
3.1. Istota i cechy kluczowych czynników sukcesu 61
3.2. Metody identyfikacji kluczowych czynników sukcesu 65
3.3. Charakterystyka metod selekcji kluczowych czynników sukcesu 70

Rozdział 4
Mierniki pomiaru dokonań 77
4.1. Istota i rodzaje mierników 77
4.2. Cechy dobrego miernika dokonań 83
4.3. Opracowanie i wybór mierników 88
4.4. Zastosowanie mierników dokonań 93
4.5. Karty mierników, wizualizacja i oprogramowanie 94

Rozdział 5
Identyfikacja stosowanych rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań w polskich przedsiębiorstwach 103
5.1. Przegląd badań nad pomiarem dokonań w Polsce 103
5.2. Charakterystyka metodologii badania 104
5.3. Powiązanie ze strategią i stosowane rozwiązania 120
5.4. Sposób opracowania i organizacja pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie 122
5.5. Powiązanie pomiaru dokonań z systemem motywacyjnym 152
5.6. Kierunki wykorzystania pomiaru dokonań w zarządzaniu Przedsiębiorstwem 153
5.7. Systemy informatyczne wspierające pomiar dokonań 159
5.8. Zadowolenie ze stosowanych rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań 161

Rozdział 6
Ocena zależności przyczynowo-skutkowych występujących w systemach
pomiaru dokonań 163
6.1. Wprowadzenie 163
6.2. Badanie zależności cech systemu pomiaru dokonań 164
6.3. Wykorzystanie logitowych modeli porządkowych w ocenie wpływu struktury systemu pomiary dokonań na poziom uzyskiwanych przychodów 172
6.4. Analiza korespondencji w ocenie relacji pomiędzy intensywnością pomiaru dokonań a wybranymi cechami badanych przedsiębiorstw 188
6.5. Ocena istotności zależności pomiędzy rozwiązaniami systemu pomiaru dokonań a wynikami finansowymi z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych 220

Rozdział 7
Identyfikacja i selekcja kluczowych czynników sukcesu na potrzeby konstrukcji systemów pomiaru dokonań 231
7.1. Dobór próby badawczej 231
7.2. Założenia metodyczne identyfikacji i selekcji kluczowych czynników sukcesu 244
7.3. Kluczowe czynniki sukcesu o charakterze ogólnym 260
7.4. Zidentyfikowane kluczowe czynniki sukcesu dla wybranych działów 266
7.4.1. Produkcja artykułów spożywczych 266
7.4.2. Budownictwo 272
7.4.3. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 277
7.4.4. Handel hurtowy i detaliczny 283
7.4.5. E-commerce 288
7.4.6. Transport lądowy 293
7.4.7. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami Gastronomicznymi 298
7.4.8. Telekomunikacja 303
7.4.9. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 308
7.4.10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 313
7.4.11. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 318
7.4.12. Usługi biznesowe 324

Podsumowanie 331
Literatura 337
Spis tabel 349
Spis rysunków 359
Spis wykresów i schematów 361
Załączniki 365

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku