• Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na

Zarządzanie i logistyka to dwa obszary, które występują oraz przenikają się zarówno w gospodarce i wspierającej ją ekonomii, jak również w bezpieczeństwie, a także obronności. Publikacja „Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na kierunku morsko-lądowym" prezentuje, w jaki sposób wspomniane w tytule metody, wykorzystywane w modelowaniu i ocenie zjawisk gospodarczych, związanych z nimi procesów oraz wspierających je systemów, można wykorzystać w sferze bezpieczeństwa i obronności. Zastosowanie tego typu rozwiązań w zagadnieniach ekonomiki obronności, czy też ekonomiki wojskowej jest jak najbardziej zasadne. Wspiera procesy decyzyjne oraz umożliwia dokonanie oceny systemów lub obiektów, według określonych kryteriów, wykorzystywanych we wspomnianych sferach, które warunkują skuteczną realizację operacji lub działań militarnych, kryzysowych czy humanitarnych. Niniejsze opracowanie przedstawia metody stos

Podtytuł Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na kierunku morsko-lądowym
Autor Bohdan Pac
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 228
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-915-5

Zarządzanie i logistyka to dwa obszary, które występują oraz przenikają się zarówno w gospodarce i wspierającej ją ekonomii, jak również w bezpieczeństwie, a także obronności. Publikacja „Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na kierunku morsko-lądowym" prezentuje, w jaki sposób wspomniane w tytule metody, wykorzystywane w modelowaniu i ocenie zjawisk gospodarczych, związanych z nimi procesów oraz wspierających je systemów, można wykorzystać w sferze bezpieczeństwa i obronności. Zastosowanie tego typu rozwiązań w zagadnieniach ekonomiki obronności, czy też ekonomiki wojskowej jest jak najbardziej zasadne. Wspiera procesy decyzyjne oraz umożliwia dokonanie oceny systemów lub obiektów, według określonych kryteriów, wykorzystywanych we wspomnianych sferach, które warunkują skuteczną realizację operacji lub działań militarnych, kryzysowych czy humanitarnych. Niniejsze opracowanie przedstawia metody stosowane do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych prowadzonych na kierunku morsko-lądowym. Ze względu na członkostwo Polski w strukturach euroatlantyckich, tego typu interoperacyjność ma znaczenie kluczowe, gdyż decyduje o możliwości współdziałania potencjalnych i rzeczywistych uczestników danego przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia logistycznego. Bazy sił morskich, porty morskie oraz okręty zabezpieczenia logistycznego różnych klas, stanowią podstawowe elementy łańcucha dostaw na kierunku morsko-lądowym w takich operacjach, dlatego też niniejsza publikacja przedstawia możliwości ich oceny pod kątem wykorzystania we wzajemnym zabezpieczeniu logistycznym. Prezentowane rozwiązania dotyczą możliwości wybranych baz morskich, polskich portów morskich oraz jednostek pływających zabezpieczenia logistycznego różnych bander, odpowiedzialnych za uzupełnianie zapasów na morzu (ładunki stałe i płynne). Jest to nowatorskie podejście, jeżeli chodzi o piśmiennictwo krajowe, pokazujące interdyscyplinarny charakter metod stosowanych w zarządzaniu oraz logistyce do wspomagania procesów decyzyjnych.

Opracowanie jest adresowane do personelu zajmującego stanowiska zarówno w siłach zbrojnych (w tym w marynarce wojennej), jak i w administracji rządowej oraz morskiej, a także polityków, których zakres obowiązków oraz zainteresowania obejmują obszary planowania strategicznego i operacyjnego, jak też planowania cywilnego. Może ono być przydatne dla kadry kierowniczej portów morskich, operatorów transportu morskiego, a także studentów na kierunkach związanych z gospodarką morską i logistyką, bezpieczeństwem i obronnością.

Spis stosowanych skrótów obcojęzycznych 9
Wstęp 15

Rozdział 1
Metodologia postępowania badawczego 21
1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego - analiza krytyczna literatury 21
1.2. Fazy postępowania badawczego 24
1.3. Zdefiniowanie obszaru oraz przedmiotu badań 27
1.4. Określenie celu opracowania, zdefiniowanie problemu badawczego, przyjęcie hipotezy roboczej 28
1.5. Zadania badawcze 29
1.6. Przyjęte metody i narzędzia badawcze 30
1.7. Ograniczenia 31

Rozdział 2
Zabezpieczenie logistyczne w sojuszniczych operacjach na kierunku morsko-lądowym 33
2.1. Koncepcja zabezpieczenia logistycznego działań militarnych na kierunku morsko-lądowym 33
2.2. Logistyka wojskowa i logistyka morska w funkcjonowaniu łańcucha dostaw 48
2.3. Charakterystyka elementów łańcucha dostaw w operacjach militarnych na kierunku lądowo-morskim 64
2.3.1. Struktura i elementy łańcucha dostaw 64
2.3.2. Uczestnicy łańcucha dostaw 64
2.3.3. Rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne w zabezpieczeniu logistycznym 66
2.3.4. Dedykowana cywilna infrastruktura logistyczna 69
2.3.5. Bazy morskie, punkty bazowania i bazy lotnicze 69
2.3.6. Środki transportu 79
2.3.7. Okręty logistyczne 80
2.4. Przepływy informacyjne 81
2.5. Łańcuch dostaw w operacjach militarnych na kierunku morsko-lądowym - podsumowanie 81

Rozdział 3
Model oceny interoperacyjności logistycznej bazy morskiej w operacjach sojuszniczych 87
3.1. Baza morska jako element łańcucha dostaw w operacjach na kierunku morsko-lądowym 87
3.2. Modelowanie interoperacyjności logistycznej bazy morskiej w operacjach sojuszniczych 94
3.2.1. Uwarunkowania metodologiczne modelu 94
3.2.2. Model oparty na obszarach zabezpieczenia logistycznego 96
3.2.3. Model oparty na sojuszniczych instalacjach zabezpieczenia logistycznego 104
3.3. Weryfikacja proponowanych rozwiązań 114
3.3.1. Ocena interoperacyjności logistycznej wg obszarów zabezpieczenia logistycznego 114
3.3.2. Ocena interoperacyjności logistycznej wg sojuszniczych instalacji zabezpieczenia logistycznego 122
3.4. Wnioski i rekomendacje w zakresie oceny interoperacyjności logistycznej bazy morskiej 131

Rozdział 4
Komplementarność potencjału logistycznego portów morskich względem wojskowego systemu zabezpieczenia logistycznego w operacjach na kierunku morsko-lądowym 133
4.1. Pojęcie, funkcje i potencjał logistyczny portów morskich 133
4.2. Rola portu morskiego w zakresie zadań HNS 140
4.3. Model oceny komplementarności logistycznej portu morskiego 146
4.3.1. Uwarunkowania metodologiczne modelu 146
4.3.2. Model oceny komplementarności logistycznej portu morskiego z wykorzystaniem metody AHP 153
4.3.3. Ocena komplementarności logistycznej portów morskich z wykorzystaniem metody AHP 157
4.4. Wnioski i rekomendacje 167

Rozdział 5
Potencjał logistyczny jednostek pływających realizujących operacje uzupełniania zapasów na morzu (Replenishment at Sea - RAS) 173
5.1. Pojęcie i rola uzupełniania zapasów na morzu - RAS 173
5.2. Standardy logistyczne warunkujące interoperacyjność operacji RAS 179
5.2.1. Organizacja i system dowodzenia w operacjach RAS 179
5.2.2. Standaryzacja materiałowa i techniczna 183
5.2.3. Uzupełnianie zapasów z wykorzystaniem śmigłowców (VERTREP) 190
5.2.4. Raporty logistyczne 192
5.2.5. Efektywność i skuteczność operacji RAS - mierniki i wskaźniki 195
5.3. Model oceny potencjału logistycznego jednostek pływających świadczących RAS 196
5.3.1. Metodyka postępowania 196
5.3.2. Zestawienie i interpretacja wyników 204

Zakończenie 213
Bibliografia 217
Spis tabel 223
Spis rysunków 225
Informacja o Autorze 228

Dr inż. Bohdan Pac
Pracownik naukowo-dydaktyczny Bałtyckiego Ośrodka Logistyki Stosowanej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Centre d'Instruction Navale/GEM w Tulonie oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Były żołnierz zawodowy, legitymujący się m.in. długoletnią służbą na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. W latach 2002-2005 starszy oficer w Oddziale Transportu i Ruchu Wojsk w Joint Force Command Brunssum, uczestnik operacji ISAF w Afganistanie. W latach 2007-2010 starszy oficer w Zarządzie Planowania Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Członek i ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianej logistyki morskiej w wymiarze cywilnym i militarnym, eksploatacji systemów napędowych morskich jednostek pływających oraz ich zabezpieczenia logistycznego, organizacji i planowania transportu lotniczego. Autor publikacji normalizacyjnych dla Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zabezpieczenia logistycznego oraz uzupełniania zapasów na morzu. Były wykładowca Akademii Marynarki Wojennej i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, współpracownik Sopockiej Szkoły Wyższej.
Autor około 80 artykułów, referatów i opracowań naukowych, współautor monografii i współredaktor zeszytów naukowych. Główne obszary zainteresowań i tematyka pozycji z dorobku naukowego to:
- Interoperacyjność logistyczna morskich terminali przeładunkowych;
- Zintegrowane systemy zarządzania terminalem;
- Ocena parametryczna konkurencyjności portów morskich;
- Modelowanie potencjału logistycznego wybranych elementów logistyki morskiej;
- Zabezpieczenie logistyczne operacji militarnych prowadzonych na kierunku morsko-lądowym;
- Wojna informacyjna i wojskowe operacje informacyjne.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku