• Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów

Aktywność innowacyjna oraz umiejętność szybkiego i efektywnego wdrażania nowych rozwiązań to nieodzowne cechy przedsiębiorstw ukierunkowanych na dynamiczny rozwój i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Do grupy tych przedsiębiorstw zaliczane są start-upy, które wprowadzając lub wykorzystując nowe technologie, cechują się szeroko rozumianą innowacyjnością. Start-upy to jednocześnie przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka, operujące w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, co determinuje potrzebę identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem ich działalności. Prezentowane w ramach niniejszego opracowania wyniki przeprowadzonych badań teoretycznych oraz empirycznych służą przede wszystkim zdobyciu nowej wiedzy na temat: • identyfikacji ryzyka działalności start-upów w zależności od stopnia ich rozwoju • identyfikacji narzędzi zarządzania ryzykiem w tej grupie przedsiębiorstw • wykorzystania metody ubezpieczeniowej jako instrumentu finansowania skutków ryzyka start-upów. Zaprezentowane w opraco

Podtytuł Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów
Autor Ryszard Pukała
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 312
90.00 67.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-428-0
Aktywność innowacyjna oraz umiejętność szybkiego i efektywnego wdrażania nowych rozwiązań to nieodzowne cechy przedsiębiorstw ukierunkowanych na dynamiczny rozwój i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Do grupy tych przedsiębiorstw zaliczane są start-upy, które wprowadzając lub wykorzystując nowe technologie, cechują się szeroko rozumianą innowacyjnością. Start-upy to jednocześnie przedsiębiorstwa wysokiego ryzyka, operujące w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, co determinuje potrzebę identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem ich działalności.

Prezentowane w ramach niniejszego opracowania wyniki przeprowadzonych badań teoretycznych oraz empirycznych służą przede wszystkim zdobyciu nowej wiedzy na temat:
• identyfikacji ryzyka działalności start-upów w zależności od stopnia ich rozwoju
• identyfikacji narzędzi zarządzania ryzykiem w tej grupie przedsiębiorstw
• wykorzystania metody ubezpieczeniowej jako instrumentu finansowania skutków ryzyka start-upów.

Zaprezentowane w opracowaniu szerokie spektrum zagadnień związanych z ryzykiem działalności start-upów oraz możliwościami finansowania jego skutków ma - oprócz wymiaru teoretycznego - także wymiar praktyczny. Pozycja jest więc źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem problematyki funkcjonowania start-upów, badaczy zajmujących się tematyką identyfikacji i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz instytucji zajmujących się finansowaniem lub wspieraniem rozwoju start-upów.

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ 1
START-UP JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE 21
1.1. Innowacyjność i jej znaczenie dla gospodarki 21
1.2. Istota start-upów jako przedsiębiorstw innowacyjnych 29
1.3. Cykl życia start-upów 37
1.4. Ekosystem start-upów 51
1.5. Finansowanie start-upów 60

ROZDZIAŁ 2
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI START-UPÓW 71
2.1. Ryzyko w działalności start-upów i jego charakterystyka 71
2.2. Istota zarządzania ryzykiem w działalności start-upów 78
2.3. Zarządzanie ryzykiem w działalności start-upów w świetle badań własnych 86
2.3.1. Grupa badawcza i jej struktura 86
2.3.2. Identyfikacja ryzyka działalności start-upów 90
2.3.3. Działania start-upów w zakresie kontroli ryzyka 134
2.3.4. Postępowanie start-upów z ryzykiem ich działalności 138
2.3.5. Oczekiwania decydentów start-upów wobec efektów procesu zarządzania ryzykiem 149
2.4. Wnioski z przeprowadzonych badań własnych 161

ROZDZIAŁ 3
WYKORZYSTANIE UBEZPIECZEŃ W FINANSOWANIU SKUTKÓW RYZYKA START-UPÓW 165
3.1. Ogólna charakterystyka metod finansowania skutków ryzyka start-upów 165
3.2. Metoda ubezpieczeniowa i możliwości jej wykorzystania w finansowaniu skutków ryzyka start-upów 172
3.2.1. Istota metody ubezpieczeniowej 172
3.2.2. Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji ubezpieczeniowych w start-upach 176
3.2.3. Asymetria informacji, hazard moralny oraz selekcja negatywna w relacjach ubezpieczeniowych 184
3.2.4. Ograniczenia dotyczące podaży ubezpieczeń dla start-upów 191
3.3. Świadomość zagrożeń towarzyszących działalności start-upów jako podstawa zawierania ubezpieczeń 196
3.4. Wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej przez start-upy w świetle badań własnych 214
3.5. Wnioski z przeprowadzonych badań własnych 229

ROZDZIAŁ 4
MODYFIKACJE W UBEZPIECZENIOWEJ METODZIE FINANSOWANIA SKUTKÓW RYZYKA START-UPÓW 233
4.1. Zmodyfikowana metoda ubezpieczeniowa finansowania skutków ryzyka - zalety i ograniczenia 233
4.2. Modyfikacje w ubezpieczeniowej metodzie finansowania skutków ryzyka w opinii decydentów start-upów 244
4.3 Skłonność decydentów start-upów do partycypacji w kosztach finansowania skutków ryzyka w świetle badań własnych 252
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań własnych 262
4.5. Rekomendacje 264

ZAKOŃCZENIE 269
BIBLIOGRAFIA 277
SPIS TABEL 295
SPIS WYKRESÓW 299
SPIS RYSUNKÓW 301
ZAŁĄCZNIK 303

Dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Robert Kurek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku